"Mustafa Kemal Paşa ile 19 Mayıs 1919 yılında Samsun'a çıkan 18 arkadaşı kimdir?", "Mustafa Kemal Paşa ile 19 Mayıs 1919 yılında Samsun'a çıkan 18 arkadaşının isimleri ve rütbeleri nelerdir?" işte soruların cevabı...

19 MAYIS 1919'DA BANDIRMA VAPURU'NDA KİMLER VARDIR?

Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlayan Kurtuluş Savaşı'nın en önemli noktalarından biri Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Milli Mücadele şehri Samsun'a ayak basmasıdır. İnternet kullanıcıları, "Mustafa Kemal Paşa ile 19 Mayıs 1919 yılında Samsun'a çıkan 18 arkadaşı kimdir?" sorusuna yanıt arıyor.

3.jpg

MUSTAFA KEMAL PAŞA VE 18 ARKADAŞI

Türk Milleti için Birinci Dünya Savaşı sonrasında koşullar kötüleşmiş ve bu durumdan kurtuluş çareleri aranırken büyük lider Mustafa Kemal Atatürk ortaya çıktı ve Samsun'a ayak basarak kurtuluş mücadelesini başlattı. Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere Mustafa Kemal Atatürk ve 18 arkadaşı 19 Mayıs 1919 tarihinde Bandırma Vapuruyla Samsun'a çıktılar. 19 Mayıs'ta Mustafa Kemal Paşa'nın Bandırma Vapuruyla Samsun'a çıkışında ona eşlik eden 18 yol arkadaşı, komutan isimleri ve görevlerinin detayları yazımızdan okuyabilirsiniz.

5.jpg  

1-Kurmay Albay Refet Bey (BELE) (3. Kolordu Komutanı)

3. Kolor­du Komutanı olarak Mustafa Ke­mal Paşa ile birlikte Samsun’a çıktı.

2-Kurmay Albay Mehmet Kazım Bey (DİRİK) (Müfettişlik Kurmay Başkanı)

9. Ordu Müfettişliği Kurmay Başkanı olarak Mustafa Kemal Paşa ile birlikte Samsun’a çıktı.

3- Dr. Albay İbrahim Talî Bey (ÖNGÖREN) (Müfettişlik Sağlık Başkanı)

9’ncu Ordu Müfettişliği Sağlık Başkanı olarak Mustafa Kemal Paşa ile birlikte Samsun’a çıktı.

4-Kurmay Yarbay Mehmet Arif Bey (Kurmay Başkan Yardımcısı)

 9’uncu Ordu Müfettişliği Kurmay 2’nci Başkanı olarak Mustafa Kemal Paşa ile birlikte Samsun’a çıktı.

5-Kurmay Binbaşı Hüsrev Bey (GEREDE) (Karargâh Erkan-ı Harbiyesi İstihbarat ve Siyasiyat Şubesi Müdürü)

9. Ordu Müfettişliği Kurmay Heyetinde istihbarat ve siyasi şube müdürü olarak Mustafa Kemal Paşa ile birlikte Samsun’a çıktı.

6-Topçu Binbaşı Kemal Bey (DOĞAN) (Müfettişlik Topçu Komutanı)

9’ncu Ordu Topçu Müfettişliği görevi ile Mustafa Kemal Paşa ile birlikte Samsun’a çıktı

7-Doktor Binbaşı İbrahim Refik Bey (SAYDAM) (Sağlık Başkan Yardımcısı)

9. Ordu Sağlık Müfettiş Muavinliği görevi ile Mustafa Kemal Paşa ile birlikte Samsun'a çıktı.

8-Piyade Yüzbaşı Cevat Abbas (GÜRER) (Müfettişlik Baş Yaveri)

9. Ordu Müfettişliği Baş Yaveri görevi ile Mustafa Kemal Paşa ile birlikte Samsun'a çıktı.

9-Kd. Yüzbaşı Ali Mümtaz (TÜNAY) (Kurmay Mülhakı)

9. Ordu Müfettişliği Kurmay Mülhakı olarak Mustafa Kemal Paşa ile birlikte Samsun’a çıktı.

4.jpg

10-Yüzbaşı İsmail Hakkı (EDE) (Kurmay Mülhakı)

9. Ordu Müfettişliği Kurmay Mülhakı olarak Mustafa Kemal Paşa ile birlikte Samsun’a çıktı.

11-Yüzbaşı Ali Şevket (ÖNDERSEV) (Müfettişlik Emir Subayı)

9. Ordu Müfettişliği Refakat Zabiti göreviyle Mustafa Kemal Paşa ile Samsun'a çıktı.

12-Yüzbaşı Mustafa Vasfi (SÜSOY) (Karargah Komutanı)

Çanakkale'den Gelen Bisikletçiler Samsun'da Kahvaltıda Buluştular! Çanakkale'den Gelen Bisikletçiler Samsun'da Kahvaltıda Buluştular!

 9. Ordu Müfettişliği Karargah Komutanı olarak Mustafa Kemal Paşa ile birlikte Samsun’a çıktı.

13-Üsteğmen Hayati Bey (Kurmay Başkanı Emir Subayı ve Müfettişlik Kalem Amiri)

19 Mayıs 1919’da, 9. Ordu Müfettişliği Kurmay Başkanı Albay Kazım Bey'in emir subayı ve Müfettişlik Kalem Amiri olarak Mustafa Kemal Paşa ile birlikte Samsun'a çıktı.

14-Üsteğmen Arif Hikmet (GERÇEKÇİ) (Kurmay Mülhakı ve 3. Kor. K. Yaveri)

9. Ordu Müfettişliği Kurmay Başkanlığı 1. Şube mülhakı ve Refet (Bele) Bey’in emir subayı olarak Mustafa Kemal Paşa ile birlikte Samsun'a çıktı.

15-Üsteğmen Abdullah (KUNT) (İaşe Subayı)

9. Ordu Müfettişliği İaşe Subayı olarak Mustafa Kemal Paşa ile birlikte Samsun’a çıktı.

16-Teğmen Muzaffer (KILIÇ) (Müfettişlik 2. Yaveri)

19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal Paşa’nın yaveri olarak Samsun’a çıkan ekip içerinde yer aldı

bandırma 1.jpg

17-1. Sınıf Katip Faik (AYBARS) (Şifre Katibi):

9. Ordu Müfettişliği Şifre Katibi olarak Mustafa Kemal Paşa ile birlikte Samsun’a çıktı.

18-4. Sınıf Katip Memduh (ATASEV) (Şifre Katibi Yardımcısı)

9. Ordu Müfettişliği Şifre Katibi Yardımcısı olarak Mustafa Kemal Paşa ile birlikte Samsun’a çıktı

SAMSUN HABER İLE İLGİLİ İÇERİKLERE GÖZ ATIN.