Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin bilimsel yayın organı olan ’Uluslararası Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi’ (Journal of International Dental Sciences), Fen, Sağlık ve Sosyal bilimler alanında yayın yapan dergileri indekslemek ve dergilerde yayınlanan makalelere yapılmış atıfları araştırmacılara sunan ASOS İndeks (Academia Social Science Index)’te dizinlenmeye uygun bulundu. Bu kapsamda, derginin bilim dünyasındaki görünürlüğü ve bilimsel araştırmalarda yapılacak atıf sayısının da artması mümkün hale geldi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı’nın imtiyazında, Editörlüğü Ortodondi Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. Nurhat Özkalaycı tarafından yürütülen Uluslararası Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, diş hekimliği bilimi ile ilgili ulusal ve uluslararası tüm kurum ve kişilere elektronik olarak ücretsiz ulaşmayı hedefliyor. Dört aylık periyodlar halinde 2016 yılında yayın hayatına başlayan, basılı ve online olarak Nisan, Ağustos, Aralık aylarında yayımlanan uluslararası hakemli dergi, 2020 yılında yeniden yapılandırılarak, yeni yüzü ile TÜBİTAK altyapısında hizmet veren Dergi Park ev sahipliğine taşınmış ve elektronik ortamda okurseverlere ulaşıyor. Düzenli olarak yayımlanan dergide, Türkiye’nin önde gelen yükseköğretim kurumlarında görev yapan öğretim üyelerinin çalışmaları yayımlanıyor.

Türkiye’de var olan dizinleme kültürünün üzerine kurulmuş, yayınlanan tam metin ve bu metinlerdeki atıf yapan ile atıf yapılan metin arasındaki ilişkiyi bilimin hizmetine sunan bir veri tabanı olan ASOS İndeks, bilim insanlarının yaptığı çalışmaların görünürlüğünü ve görünürlüğünün artırılmasını amaç ediniyor. Dergi editörü Doç. Dr. Özkalaycı yaptığı açıklamada, hedeflerinin derginin diğer ulusal ve uluslarararası bir çok dizinde taranması ve görünürlüğün artırılması olduğunu ifade ederek, bilimsel ve akademik eğitim çalışmaların yanında, modern cihazları, fiziki ve teknik donanımı ile alanında Türkiye’nin önde gelen fakülteleri arasında yer alan ZBEÜ Diş Hekimliği Fakültesinin, bilimsel yayınları ile de araştırmacılara ve bilim insanlarına katkı sağlaması ve yeni çalışmalara ışık tutması temennisinde bulundu.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı da bir açıklama yaparak, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak, sağlık, fen ve sosyal bilimler alanında çok sayıda akademik yayını bilim dünyasına kazandırıldığını ifade ederek, bilimsel yayın üretkenliğinin üniversitelerin akademik ve bilimsel performansına katkısının önemine dikkat çekti. Bu sürecin sağlıklı bir bilim politikası çerçevesinde yürütülmesinin yükseköğretim kurumlarının geleceği açısından da vazgeçilmez olduğunu belirten Rektör Çufalı, ’’Üniversitemiz bünyesinde çıkarılan bilimsel yayınlarımızda nicelikten ziyade yayımlandığı dergi, aldığı atıf sayısı, patent çıktısı olup olmadığı vb. şeklinde niteliğe önem veriyoruz. Ulusal ve uluslararası hakemli dergi sayımız giderek artmaktadır. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum’’ dedi.

Uluslararası Diş Hekimliği Bilimleri Dergisine https://dergipark.org.tr/tr/pub/dishekimligi adresinden ASOS indeks dizinlenme sayfasına https://asosindex.com.tr/index.jsp?modul=journal-page&journal-id=2058 adresinden ulaşılabiliyor.