Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Diş Hekimliği Fakültesi ile Van Teknokent işbirliği ile ‘Akademik Girişimcilik’ semineri düzenlendi.

Online şeklinde düzenlenen ve ‘Akademisyenler için şirketleşme, teknoloji tabanlı girişimcilik, diş hekimleri özelinde akademik şirketleşmeye akademisyen gözüyle bakış konularının ele alındığı seminerle ilgili açıklamalarda bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Van Teknokent Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Kayri, bilgi tabanlı ekonomiye geçiş yapan ülkelerde, bilginin en önemli üretim kaynağının üniversiteler olduğunu ifade etti. Kayri, “Üniversiteler bünyelerindeki fakülteler, enstitüler, araştırma merkezleri, teknokentler, kuluçka merkezleri ile hizmet verdikleri şehirlerdeki sanayi sektörünü geliştirme potansiyeline sahiptirler. Üniversitemiz son yıllarda ülkemizin ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmak adına ülke politikalarını ve üniversite potansiyelini göz önüne alarak önemli araştırma ve inovasyon politika ve yatırımları ile öne çıkmaktadır” dedi.

Van YYÜ’nün stratejik planlarında Ar-Ge vizyonu ile ön plana çıkıp, araştırma süreçlerine yönelik yaptığı çalışmalarına kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Kayri, “Bu kapsamda Van Yüzüncü Yıl Üniversitesine hizmet etmiş tüm idarecilere ve akademisyenlere ortaya konulmuş olan somut başarılardan ötürü teşekkürü bir borç bilirim. İnancım güçlü kadromuzla, güçlü alt yapımızla bu başarıları artırarak devam ettireceğimiz yönündedir. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi köklü bir üniversite, iyi bir eğitim kurumu olmanın ötesinde 3’üncü nesil bir araştırma üniversitesi olma vizyonuna sahip girişimci ve yenilikçi bir üniversitedir. Bu vizyonun gerçekleşmesi için akademisyenlerimizin ürettikleri bilginin toplum yararına ekonomik faydaya dönüşmeleri gerekmektedir. Bunun yollarından biri de akademisyen şirketleridir. Akademik girişimcilik üniversitemizin öncelikli olarak ele aldığı konulardan biridir” ifadelerini kullandı.

Diş hekimliği fakültelerinin hem teorik bilginin hem de pratik uygulamaların bir arada gerçekleştirildiği önemli eğitim ve araştırma kurumları olduğuna değinen Kayri, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu alandaki başarılı araştırmaların ve uygulamaların sonradan akademisyen ortaklı başarılı girişimlere dönüştüğü bilinmektedir. Akademisyenlerimizin bilimsel çalışmalar neticesinde elde ettikleri neticeleri teknokentimizde ticarileştirmeleri mümkündür. Bunun için üniversite yönetimi olarak her türlü desteği sağlamaya ve kolaylığı göstermeye hazır olduğumuzu bildirmek isterim. Bu maksatla 2015 yılında kurulmuş olan Van Teknokent’in tüm girişimcilerin hizmetinde olduğunu bir kere daha hatırlatmak isterim. Van Teknokent’te bugün itibari ile 12 akademisyen şirketi bulunmaktadır. Tüm girişimcileri başarılı Ar-Ge çalışmalarınızı ticarileştirmeleri için Van Teknokent’e davet ediyorum.”

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Oto’nun kısa konuşması ve Van Teknokent Genel Müdürü Bilgin Yazlık’ın sunumu ile devam eden program, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Emin Demirbaş’ın tecrübelerini aktardığı oturum ile sona erdi.