Kars’ta İşletmesinin faaliyet alanı ile alakalı yükseköğretim mezunu çalıştıran işyeri sahipleri KOSGEB ’ten 50.000 TL ye kadar destek alacak.

KOSGEB Nitelikli eleman istihdam desteği ile işletmelerde nitelikli işgücü istihdamının artırılmasının amaçlandığı belirtilirken, Destek programı süresi içerisinde yeni istihdam edilen nitelikli eleman için destek verilmektedir. Bu destek, ödeme talebinde bulunan işletmede işe giriş tarihi itibariyle son 12 (on iki) ay içinde istihdam edilmemiş, yükseköğretim kurumundan mezun ve işletmede tam zamanlı olarak çalışan eleman için verileceği kaydedildi.

Yapılan yazılı açıklamada, "İşletmenin bu destekten yararlanabilmesi için, nitelikli elemanın işe giriş tarihinden önceki işletmenin son 2 aya ait SGK Tahakkuk Fişlerinin gün sayısı toplamının en az 120 gün olması gerekmektedir.

Başka kurum kuruluşlardan vergi, sosyal güvenlik primi vb. yasal yükümlülükler hariç olmak üzere herhangi bir isim altında destek alınan elemanlar ile işletme sahibi veya ortakları ile bunların ana, baba, kardeş, eş ve çocukları, emekliler ve yabancı uyruklular bu destek kapsamında istihdam edilemez. Destek süresince, istihdam edilen elemanın sadece destek verilen işletmede sigorta kaydının olması gereklidir. Aksi durumda ilgili aylar için destek ödemesi yapılmaz.

Nitelikli elemanın işten çıkarılması veya kendi isteği ile işten ayrılması durumunda elemana ilişkin destek süreci sona ermektedir.

Nitelikli eleman için sağlanan destek, destek programı bitiş tarihi itibariyle sona erer. Program süresi iki yıldır ve üst limit 50.000 TL’dir Program kapsamında sağlanacak desteklerin oranı yüzde 60 (olarak uygulanır. Nitelikli eleman istihdam desteği kapsamında istihdam edilecek elemanın; yeni mezun, kadın, engelli, birinci derece şehit yakını veya gazi olması halinde destek oranına yüzde 20 ilave edilir. Destekler hakkında detaylı bilgi KOSGEB Kars Müdürlüğünden ve KOSGEB Çağrı Merkezinden alınabilir." denildi.