SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN :

1- A- Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.11.2022 tarih ve 532 sayılı kararı ile UKOME ’nin 27.10.2022 tarih, 2022/12-3 sayılı kararı gereği, Atakum İlçesi,  Mimarsinan Mahallesi 5059 Ada 6 Parsel Atatürk Bulvarına Cephesi, Atatürk Bulvarı Yan Yol Üzeri “Atakum Taksi Durağı”  8 Araçlık Durak Yerinde, 5 Araçlık Durak Yerinin 10 yıllık müddetle kiraya verilmesi

     B- Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.11.2022 tarih ve 532 sayılı kararı ile UKOME ’nin 27.10.2022 tarih, 2022/12-3 sayılı kararı gereği, Atakum İlçesi, Mimarsinan Mahallesi 164. Sokak ile 8433 Ada 5 Parsel Arasındaki Otopark Alanı “Türkiş Park Taksi Durağı” 10 Araçlık Durak Yerinde, 5 Araçlık Durak Yerinin 10 yıllık müddetle kiraya verilmesi

    C- Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.11.2022 tarih ve 532 sayılı kararı ile UKOME ’nin 27.10.2022 tarih, 2022/12-3 sayılı kararı gereği, İlkadım İlçesi, Derebahçe Mahallesi 2825 Ada 5 Parsel ile 0/Park (Pafta Adı: F36B22C2D) arasında Parka Cephe, Atasam Hastanesinin Karşısı “Duruşehir Atasam Taksi Durağı” 8 Araçlık  Durak Yerinde,  5  Araçlık  Durak Yerinin 10 yıllık müddetle kiraya verilmesi
                D-
Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.11.2022 tarih ve 532 sayılı kararı ile UKOME ’nin 27.10.2022 tarih, 2022/12-3 sayılı kararı gereği, İlkadım İlçesi, Kıran Mahallesi Barış Bulvarı, Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi Önü 10548 Ada 5 Parsel Karşısı “Araştırma Hastanesi Taksi Durağı” 12 Araçlık
 Durak Yerinde, 8 Araçlık Durak Yerinin 10 yıllık müddetle kiraya verilmesi

     E- Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.11.2022 tarih ve 532 sayılı kararı ile UKOME ’nin 27.10.2022 tarih, 2022/12-3 sayılı kararı gereği, Canik İlçesi, Belediye Evleri Mahallesi 19 Mayıs Gençlik Caddesi 13678 Ada 13 Parsel Önü “Canik Taksi Durağı” 7 Araçlık Durak Yerinde,  5 Araçlık Durak Yerinin 10 yıllık müddetle kiraya verilmesi

     F- Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.11.2022 tarih ve 532 sayılı kararı ile UKOME ’nin 27.10.2022 tarih, 2022/12-3 sayılı kararı gereği, Canik İlçesi, Kuzey Yıldızı Mahallesi 112. Sokak 6572 Ada 2 Parsel Önü “Can Taksi Durağı”   8 Araçlık Durak Yerinde,  5 Araçlık Durak Yerinin 10 yıllık müddetle kiraya verilmesi

     G- Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.11.2022 tarih ve 532 sayılı kararı ile UKOME ’nin 27.10.2022 tarih, 2022/12-3 sayılı kararı gereği, Canik İlçesi, Yeni Mahalle 28. Sokak 10550 Ada 1 Parsel ile 7996 Ada 1 Parsel arasında “Anemon Piazza Taksi Durağı” 8 Araçlık  Durak Yerinde,  5 Araçlık  Durak Yerinin 10 yıllık müddetle kiraya verilmesi

.

           2- İhaleye tüm İstekliler, Ortak Girişim Grubu kurarak, Ortak Girişim Grubu Temsilcisi ile katılabilirler. İhalenin tamamlanarak Onay süreci bittikten sonra tüm işlemler İdare ile İstekli arasında yapılacaktır.

         3- İhale Şartnameleri, Samsun Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğü veznesine 350,00 (Üçyüzelli)TL yatırılarak alınacak makbuz aslının ibrazı karşılığında, Ulaşım Dairesi Başkanlığından temin edilecektir.

 4-Atakum İlçesi, Atakum Taksi Durağı, Türkiş Park Taksi Durağı Taksi Durak Yerlerinin kiraya verilmesi ihaleleri 26.10.2023 tarihinde, Perşembe Günü Saat14.30’da (ihale 14.30da başlayacak ve Taksi Durak Yerlerinin kiraya verilmesi ihalesi sonuçlanana kadar devam edecektir.) İlkadım İlçesi, Duruşehir Atasam Taksi Durağı, Araştırma Hastanesi Taksi Durağı Taksi Durak Yerlerinin kiraya verilmesi ihaleleri 26.10.2023 tarihinde,  Perşembe Günü Saat15.00’da(ihale 15.00’da başlayacak ve Taksi Durak Yerlerinin kiraya verilmesi ihalesi sonuçlanana kadar devam edecektir.) Canik İlçesi, Canik Taksi Durağı, Can Taksi Durağı ve Anemon Piazza Taksi Durağı, Taksi Durak Yerlerinin kiraya verilmesi ihaleleri 26.10.2023 tarihinde, Perşembe Günü Saat 15.30’da(ihale 15.30’da başlayacak ve Taksi Durak Yerlerinin kiraya verilmesi ihalesi sonuçlanana kadar devam edecektir.)Hançerli Mahallesi, 216. Sokak, No:8 İlkadım/Samsun adresinde bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binasının 1. Katındaki Toplantı Salonunda,  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.        

   5- Teklif verecek kişiler, ayrıntılı bilgi için Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına şahsen başvuruda bulunabileceklerdir.

           6-a)Atakum Taksi Durağı, ticari taksi durak yerinde 10 (On) yıl müddetle çalışacak 5 araçlık ticari araç durak yerinin İlk Yıl Kira Bedeli; her bir araç durak yeri için KDV Hariç 23.040,00 TL dir.

           - Geçici teminat, muhammen bedelin %3’ü olup, KDV hariç her bir araç durak yeri için 6.912,00 TL’dir.

       

           b)Türkiş Park Taksi Durağı, ticari taksi durak yerinde 10 (On) yıl müddetle çalışacak 5 araçlık ticari araç durak yerinin İlk Yıl Kira Bedeli; her bir araç durak yeri için KDV Hariç 28.800,00 TL dir.

- Geçici teminat,muhammen bedelin %3’ü olup, KDV hariç, her bir araç durak yeri için 8.640,00  TL’dir.

           

 c) Duruşehir Atasam Taksi Durağı, ticari taksi durak yerinde 10 (On) yıl müddetle çalışacak 5 araçlık ticari araç durak yerinin İlk Yıl Kira Bedeli; her bir araç durak yeri için KDV Hariç 12.960,00 TL dir.

- Geçici teminat, muhammen bedelin %3’ü olup, KDV hariç ,her bir araç durak yeri için 3.888,00  TL’dir.  

 d) Araştırma Hastanesi Taksi Durağı, ticari taksi durak yerinde 10 (On) yıl müddetle çalışacak 8 araçlık ticari araç durak yerinin İlk Yıl Kira Bedeli; her bir araç durak yeri için KDV Hariç 21.600,00 TL dir.

- Geçici teminat,muhammen bedelin %3’ü olup, KDV hariç, her bir araç durak yeri için 6.480,00  TL’dir.

 

 e) Canik Taksi Durağı, ticari taksi durak yerinde 10 (On) yıl müddetle çalışacak 5 araçlık ticari araç durak yerinin İlk Yıl Kira Bedeli; her bir araç durak yeri için KDV Hariç 13.680,00 TL dir.

- Geçici teminat, muhammen bedelin %3’ü olup,KDV hariç , her bir araç durak yeri için 4.104,00  TL’dir.

 

f) Can Taksi Durağı, ticari taksi durak yerinde 10 (On) yıl müddetle çalışacak 5 araçlık ticari araç durak yerinin İlk Yıl Kira Bedeli; her bir araç durak yeri için KDV Hariç 12.960,00 TL dir.

- Geçici teminat, muhammen bedelin %3’ü olup, KDV hariç, her bir araç durak yeri için 3.888,00  TL’dir.

 

g) Anemon Piazza Taksi Durağı, ticari taksi durak yerinde 10 (On) yıl müddetle çalışacak 5 araçlık ticari araç durak yerinin İlk Yıl Kira Bedeli; her bir araç durak yeri için KDV Hariç 21.600,00 TL dir.

- Geçici teminat,muhammen bedelin %3’ü olup, KDV hariç,her bir araç durak yeri için  6.480,00  TL’dir.

         

      7- Atakum İlçesi,  Mimarsinan Mahallesi 5059 Ada 6 Parsel Atatürk Bulvarına Cephesi, Atatürk Bulvarı Yan Yol Üzeri “Atakum Taksi Durağı”  8 Araçlık Durak Yerinde, 5 Araçlık Durak Yeri,

                Atakum İlçesi, Mimarsinan Mahallesi 164. Sokak ile 8433 Ada 5 Parsel Arasındaki Otopark Alanı “Türkiş Park Taksi Durağı” 10 Araçlık Durak Yerinde, 5 Araçlık Durak Yeri,

                İlkadım İlçesi, Derebahçe Mahallesi 2825 Ada 5 Parsel ile 0/Park (Pafta Adı: F36B22C2D) arasında Parka Cephe, Atasam Hastanesinin Karşısı “Duruşehir Atasam Taksi Durağı” 8 Araçlık Durak Yerinde,  5  Araçlık  Durak Yeri,

                İlkadım İlçesi, Kıran Mahallesi Barış Bulvarı, Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi Önü 10548 Ada 5 Parsel Karşısı “Araştırma Hastanesi Taksi Durağı” 12 Araçlık Durak Yerinde, 8 Araçlık Durak Yeri,

                Canik İlçesi, Belediye Evleri Mahallesi 19 Mayıs Gençlik Caddesi 13678 Ada 13 Parsel Önü “Canik Taksi Durağı” 7 Araçlık Durak Yerinde,  5 Araçlık Durak Yeri,

                Canik İlçesi, Kuzey Yıldızı Mahallesi 112. Sokak 6572 Ada 2 Parsel Önü “Can Taksi Durağı” 8 Araçlık Durak Yerinde,  5 Araçlık Durak Yeri,

                Canik İlçesi, Yeni Mahalle 28. Sokak 10550 Ada 1 Parsel ile 7996 Ada 1 Parsel arasında “Anemon Piazza Taksi Durağı” 8 Araçlık  Durak Yerinde,  5 Araçlık  Durak Yerleri için teklifler şartnamenin 3. maddesinde belirtilen muhammen bedelden az olmamak üzere 1 adet ticari taksi durak yeri için KDV hariç olduğu belirtilerek verilecektir. İhalede fiyat artırımı Taksi Durak Yerlerinin yıllık muhammen kira bedelleri üzerinden yapılacaktır.

               

8-  a- İSTEKLİ; İlk yıl kira (ihale) bedeli sözleşme imzalama süresi içerisinde, KDV dahil olacak

şekilde, peşin olarak Samsun Büyükşehir Belediyesi Veznesine öder. Sonraki yıllar durak kira bedeli peşin olarak KDV dahil Muhammen Bedele TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) artış oranına göre (Yıllık TÜFE oranın %25’i geçmesi durumunda yıllık kira bedeline %25 ilave edilerek yıllık kira bedeli bulunur) ilave edilerek, sözleşme imzaladığı ay içerisinde idarenin Veznelerine öder.

      b- İSTEKLİ; 10 yıllık kira (ihale) bedelini peşin ödemek istemesi halinde, 10 yıllık kira bedeli sözleşme imzalama süresi içerisinde, KDV dahil olacak şekilde, peşin olarak Samsun Büyükşehir Belediyesi Veznesine öder.

9-İhale sonucunda idare tarafından verilecek olan Taksi Durak Yerlerinin her biri ise 10 yıl sürelidir.   

 Taksi Durak yerlerini kiralamak için ihaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler;

A.    Nüfus cüzdanı fotokopileri (İhale esnasında nüfus kâğıdını Ortak Girişim Gurubu Temsilcisi  

yanında bulunduracaktır.)

B.  İsteklilerin , İhale başvuru tarihi itibari ile en az 2 (iki) yıldır Samsun kentinde ikamet ediyor olduğuna dair Nüfus İdarelerinden veya e-Devlet sistemi üzerinden alınmış “Tarihçeli Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgeleri”,

C.   İsteklilerin ,Türkiye’de tebligat için yazılı olarak adres göstermeleri, (Ulaşım Dairesi Başkanlığından temin edilecektir.)

D.   İsteklilerin  İmza Sirküleri (Noterden tanzim ve tasdik edilmiş imza sirküleri),

E.    Ortak Girişimi Temsile Yetki Belgesi (Noter onaylı)

F.    İsteklilerin Büyükşehir Belediyesine vadesi geçmiş borcu olmadığına dair resmi nitelikli belge (Büyükşehir Belediyesi Gelirler Şube Müdürlüğü’nden, ihale tarihine kadar 15 günü geçmeyecek şekilde alınmış olmalıdır.)

G.   İsteklilerin , 2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair resmi nitelikli belge (https://ekap.gov.tr/EKAP/Yasaklilik/YasakliSorgu.aspx) adresinden sorgulanıp alınacaktır. 2886 Sayılı D.İ.K’nun 6. maddesinde yazılan şahıslar ile ihalelere katılmaktan yasaklı kişiler, gerek doğrudan ve gerekse bir vekili aracılığı ile ihaleye giremezler. Bu hükümlere aykırı hareket edenler, ihale üzerinde kalsa bile ihale fesih edilerek yatırılan teminat gelir kaydedilir.

H.   İsteklilerin Adli sicil kaydı belgeleri, (Türk Ceza Kanununun 103, 104, 105, 109, 188, 190, 191, 227 sayılı maddeleri; 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 35. Maddesi ve Karayolları Taşıma Yönetmeliğinin ilgili maddesinde belirtilen “mesleki saygınlık” hallerinden sabıka kaydının bulunmaması)

İ. İsteklilerin ihale dokümanı bedelinin İdareye ödendiğini gösteren makbuz,

J.      İsteklilerin geçici teminatın verildiğini gösteren makbuz (Şartnamenin 4. maddesinde belirtilmiştir; 2886 Sayılı D.İ.K. ‘da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler olmalıdır.)

K.  İsteklilerin İhale Şartnamesi ile 14.02.2020 tarih ve 46 sayılı Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile onaylanan Ticari Taksi Yönetmeliğini okuyup aynen kabul ettiklerine dair yazılı belge, (Ulaşım Dairesi Başkanlığından temin edilecektir.)

L.  İsteklilerin bağlı bulundukları meslek odalarından alınan Sicil kaydı ve Üyelik Belgeleri,

M.  İsteklilerin T Plakasına sahip aracın trafik tescil belgeleri (araç ruhsat fotokopileri),

N.   T Plakası ikamede olan isteklilerin ihale sonucunda ilgili meslek odasına kayıt olacağına dair taahhütname,  (Ulaşım Dairesi Başkanlığından temin edilecektir.)

O.  İsteklilerin ikameye ayırmış olduğu (T plakasına sahip olup çalışma ruhsatı alınmamış) T  Plakası var ise askıda olduğuna dair resmi makamlardan alınmış belge,

P.İsteklilerin Samsun Vergi Dairesi Başkanlığından alınacak mükellefiyet kaydı belgeleri (T Plakası ikamede olan vatandaşlar hariç)

10- Ortak Girişim Grubu Temsilcileri ihale komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılacak olup, artırımların işi uzatacağının anlaşılması durumunda Ortak Girişim Grubu Temsilcisinden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. İhaleden çekilmiş olanlar yazılı teklif veremezler.

  - Ortak Girişim Grubu Temsilcileri ihale evraklarını ihale saatinde komisyona sunacaklardır.

  - İhale evrakları ile birlikte yazılı tekliflerini 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak teslim eden, ancak 1. fıkrasında belirtilen sözlü artırmaya katılmayanların yazılı teklifleri son ve kesin teklif kabul edilir.

-Ayrıca Ortak Girişim Grubu Temsilcileri ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. Madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini Samsun Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası - Hançerli Mahallesi, 216. Sokak, No:8 İlkadım/ Samsun- Posta Kodu:55020 adresine iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderilebilirler.  Posta ile göndermelerde olabilecek gecikmeler mazeret kabul edilmez.

- Ortak Girişim Grubu Temsilcileri komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

 -Üzerine ihale kalmadığı sürece, Ortak Girişim Grubu Temsilcileri girmek istedikleri durakların ihale doküman bedeli ve geçici teminat bedelini ödeyerek, diğer yerlerde çalışacak araçlar için araç durak yerinin kiralanması ihalesine katılmaya devam  edebileceklerdir. Üzerinde ihale kalan Ortak Girişim Grubu Temsilcisi başka bir yer için ayrıca  ihaleye katılamayacağı ilan olunur

#ilangovtr Basın No ILN01902355