doğa yataks cemre
 
5s dikey akın bilgi

KUR’ÂN’I NASIL OKUMALIYIZ 2. bölüm

Daha Fazla Göster

Okuma amaçları da önemlidir: Bir okumada genelde şu amaçlar olabilmektedir:
I.Zevk almak, zihni dinlendirmek veya kültürü artırmak::Roman, fıkra, öykü, tiyatro eserleri genel olarak bu amaçlarla okunan eserlerdir.
II. Duygu ve Heyecanları doyurmak ve ideolojiyi beslemek: İdeolojik, tarikat, cemaata ait şartlandırıcı eserleri genel olarak bu amaçlarla okunan eserlerdir.
III. Yüksek duyguları doyurmak ve ibadet etmek: Dini eserler genel olarak bu amaçlarla okunan eserlerdir.
IV. Bilinçlenmek, zihni canlandırmak ve bulguya yönelmek: Bilimsel araştırma eserleri, insanlığı yüceltmek için yazılan eserler, kahramanların ve bilim insanlarının yaşamını anlatan eserler, tarih eserleri ve benzeri bilisel ve kültürel eserler genel olarak bu amaçlarla okunan eserlerdir.
İnsanlık farklı dillere sahip olduğu için yazarlar eserlerini kendi dilleriyle yazmışlardır. Bu da farklı dil bilen okuyucuların okumasına engel oluşturur. Bu engel “tercüme-çeviri” ile ortadan kalkar.
“Tercüme-Çeviri”, Bir dildeki ifadeyi başka bir dile o ifadenin anlamına ve maksadına bütünüyle bağlı kalarak bildirmektir” (e’z-Zerkânî, Menâhilu’l-‘İrfan fî ‘Ulûmi’l-Kur’ân,Mısır, 1943, C.II, s.111; ).
Yüce Kur’ân’da açıkça farklı diller konuşmalarını birbirlerinin dillerini öğrenerek tanışsınlar diye yarattığını açıkça buyurmaktadır:
“Ey insanlar ! Sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi milletlere ve kabilelere/boylara ayırdık…” (Kur’ân Hucurât 49/13)
Kur’ân tercümelerine/çevirilerine “meal” kavramı eş anlamlı olarak kullanılmaktadır.
İslam okumak ve yazmak konusuna çok önem vermektedir.
Kur’ân’ın ilk ayeti “Oku!: İkra” Kur’ân ‘Alak 96/1),dur.
Başka bir ayette yazmak yüce Allah tarafından o kadar önemli görülmüştür ki, yüce Allah kaleme ve yazdıklarına şu ayette açıkça yemin etmektedir:
“Nûn, kaleme ve yazdıklarına yemin olsun: Nûn ve’l-Kalem ve mâ yesturûn” Kur’ân Kalem 68/1).
Okumak yazmak dahil tüm işlerimiz verimli olması için asıl kaynaklarına bakarak ve temel bilgilere dayanarak olmalıdır. İşlerimizin iyi olması bilgili olmaya bağlıdır. Kur’ân’ı nasıl okumalı konusunda tam ve temel bilgileri vermeye devam edeceğiz.
Onun için benim hep duam
“Ey Yüce Rabbim!
Aziz Türk Milletimize bir daha “Ya istiklâl ya ölüm” dedirtme!
Şehitlerimizin kanından renk almış bayrağımızı bağımsız direklerinden indirtme ! Ezanlarımızı dindirtme !
Ulus Devlet yapımızı bozdurtma !
Tüm emperyalist güçlere Türkiye içinde tüm yaşayan tüm kökenliler olarak cevabımız olan “Ne Mutlu Türküm diyene ” özdeyişini susturtma!” Bu cevaptan rahatsız olan hainleri kahrederek umdurtma!” ,
“Ne mutlu Türküm diyene!” demekte zorluk çekenleri ve sıkıntı duyanları son yüzyılımız çeyreğinde ölüm-kalım savaşı verdiğimiz laik, demokratik hukuk Devletimizin üst kurumlarına getirtme!”
“Yöneticilerimize ve komutanlarımıza, siyasetçilerimize yanlışlar yaptırma !”
“Bizi benciliğimize ve düşüncesizliğimize, geçici çıkarlarımıza ve şeytana bırakma!”

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir