Osman Zümrüt Yazıları

KUR’aN’I GERÇEKTEN OKUYOR MUYUZ? YOKSA AYETLERLE İLAHİ SES TAKLİDİ Mİ YAPIYORUZ?

Hz. Âdem Peygamberden itibaren yüce Allah’ın insanlığa seçtiği din, “İSLAM’dır. Son Peygamber Hz. Muhammed ile tamamlanan bu din, yüce Allah’ın “Ayet”lerine dayanır. Bu ayetler sayfalar halinde veya “Kitap” halinde peygamberler tarafından toplanarak sayfalar veya kitap halinde yazıya dökülmüş veya bir grup tarafından ezberlemiştir. Peygamberler sağken kendileri anlatıyorlardı. Peygamberler öldükten sonra...

Devamını Oku

MÜSLÜMANLARIN BEDENİNİN TEMİZ OLMASINA GÖRE KUR’AN OKUMA DURUMLARI…

İslam Dininin Zorunlu Gördüğü Büyük Kirliliklerden (Cünüplükten, Hayızlıktan Lohu-salıktan v.b. Durumlardan) Temizlenmemiş Müslüman Kur'an Okuyucuları: Cünüp veya Hayızlı Müslümanların Kur'an'ı Ele Alıp Okuma Durumu: Hadisler üzerinde değerli çalışmaları olan ünlü Hadis bilgini İmam Nevevî’nin aktardığı Hz. Peygamberimizin bir hadisinde "Sübhanallah! Mü’min kirli (necis) olamaz" buyurmuştur. (e'1-BUHÂRÎ Ebu 'Abdillah Muhammed b....

Devamını Oku

MÜSLÜMANLARIN KUR’AN OKUMA DURUMLARI

Sonuç olarak bu üç görüşten “Kitab’dan kasıt elimizdeki “Mushaf” kabul edilirse,-çok zayıf ve zorlayıcı yorum olmakla birlikte- bu taktirde Kur’an’a Müslümanların temizlenerek el sürmesi gerekir. Ben bir din bilgini olarak bilgileri veririm Müslüman kardeşlerim doğru olanlardan kalbine ve kafasına göre tercihini yapar ve uygular. Ancak başka görüşü uygulayanların yanlış yaptıklarını...

Devamını Oku

MÜSLÜMANLARIN KUR’AN OKUMA DURUMLARI

Kur’an’a temas etme-el sürme konusunu /Bedenin Temiz Olmasının Dayandırıldığı Vakıa suresinin 79. ayetine göre Kur'an okuyucuları İslam hukukçuları, bir Müslümanın bedeninin temizlik durumuna göre Kur'an'ı okuyup okuyamayacağı konusunu enine boyuna incelemişlerdir. Kur'an'da, "Kur'an'ın Ele Alınması" konusu, aslında ele alınıp "Kur'an'ın okunması" konusu, bazı Kur'anyorumbilimciler tarafından "Vakıa" Sûresinin 79. ayetinde temellendirilir...

Devamını Oku

KUR’AN’IN ELE ALINIP OKUNMASI…

Sonuç olarak, bugün geçmişle sıralanan görüşlerin geçerliliğini yitirdiğini, en azından bugünün ihtiyaçlarını karşılayamadığını görüyoruz. Çünkü, inanmayanları İslama, Allah yoluna davet etmek farzdır. Davet ise, onlara Allah'ın insanlığa verdiği bilgi olan Kur'an'ı okutmakla başlar. Onlara Kur'an'ı okutmayı engellersek, onları ne ile İslama davet edebiliriz? Elimizdeki Kur'an'ı kafir, putperest ve inanmayan tutmaktadır....

Devamını Oku

KUR’AN’IN ELE ALINIP OKUNMASI…

Kur'an'ın kimler tarafından okunabileceği ve okuyacakların değişik durumlarını, bu bölümde ele almak istiyoruz. Ancak ezbere ve dua maksadı ile okumaya yer vermeyeceğiz. Çünkü ele alınıp okuyorsa, ezbere her durumda okunabileceği açıktır: Özellikle dua maksadıyla ve her durumda Kur'an'ın ezbere okunabileceği İslam hukukçularının çoğuna göre uygun görülmüştür. 1.KİŞİNİN İNANÇ DURUMUNA GÖRE...

Devamını Oku

İKRA-III OKU-III KUR’AN’I NASIL OKUMALIYIZ-III

İKRA-III OKU-III KUR’AN’I NASIL OKUMALIYIZ-III 2. BÖLÜM Kur’an’a el sürerek, Arapça manasını anlamadan ses taklidi yaparak okumak diye bir şeyin İslamda:Kur’an’da, Sünnette,İcmâ’da ve Kıyas-ı Fukeha’da asla yeri olamaz yoktur. Belki sadece dua maksadıyla namazda Kur’an’ı ilk başlayan ve öğrenenler için öğrenene kadar bir süre müstesna ve geçici olarak cevaz verilebilir....

Devamını Oku

İKRA-III OKU-III KUR’AN’I NASIL OKUMALIYIZ-III

İKRA-III OKU-III KUR’AN’I NASIL OKUMALIYIZ-III Kur’an’ın tercüme ve yorumuna/tefsirine karşı çıkanlara nedeni ne olursa olsun hatta anlamadan ses olarak onu taklit ederek onu anlamamakta ve anlatılamayacağını söyleyerek ısrar edenlere yüce Allah’ın uyarısı ve azabı olduğunu yüce Rabbimiz şöyle açıkça vurgulamaktadır: “İndirdiğimiz açık delilleri ve hidayeti- biz kitapta(Kur’an’da) insanlara açıkça belirttikten...

Devamını Oku

KUR’AN NASIL BİR KİTAPTIR?

Kur’an, M.610 yılı şubat ayı Kadir gecesinde “ikra” ile inmeye başlayan ve 13 Haziran 632 yılında tamamlanan ayetlerden oluşan Allah’ın anlamsal sözcüklerinin Cebrail meleği aracılığıyla Hz. Muhammed’e Arapça olarak indirilen bir kitaptır. Hz. Peygambere Cebrail meleğinin getirdiği vahiy ayetleri, Hz. Peygamberin denetiminde vahiy katipleri tarafından yazılırdı. Hz.Peygamber ölümünden önce 632...

Devamını Oku

KUR’ÂN’I NASIL OKUMALIYIZ 2. bölüm

Okuma amaçları da önemlidir: Bir okumada genelde şu amaçlar olabilmektedir: I.Zevk almak, zihni dinlendirmek veya kültürü artırmak::Roman, fıkra, öykü, tiyatro eserleri genel olarak bu amaçlarla okunan eserlerdir. II. Duygu ve Heyecanları doyurmak ve ideolojiyi beslemek: İdeolojik, tarikat, cemaata ait şartlandırıcı eserleri genel olarak bu amaçlarla okunan eserlerdir. III. Yüksek duyguları...

Devamını Oku

KUR’ÂN’I NASIL OKUMALIYIZ 1. BÖLÜM

“İKRA …-I / OKU-I KUR’ÂN’I NASIL OKUMALIYIZ 1. BÖLÜM Okumak, başkası tarafından yazılan bilgi ve düşünceleri, çoğu kez göz aracılığıyla zihnimize aktarma işlemidir (Osman Zümrüt, Kur’ân’ı Nasıl Okumalı ve Okutmalı, 2. Baskı, Ankara, 1994, s.1). Yazmak, daha sonra veya hemen okunmak üzere bilgileri yazıya veya kayıda dökme işlemidir. Okumak bilgi...

Devamını Oku