doğa samsun sürücü kursu cemre
 
5s dikey akın bilgi

İş Ahlakı ve Başarı

Daha Fazla Göster

Son yıllarda, iş ahlakı önemi gittikçe artan konulardan biri haline gelmiştir. Ahlakın kısa tanımına baktığımızda, insani değerleri ön planda tutan bir yaşam biçimidir.

Günümüzde değerlere dayalı davranış ve yönetim biçimleri, işletmelerin var olabilmeleri ve yaşamlarını sürdürebilmeleri için ön koşullardan biri haline gelmiştir.

İş ahlakı hem işletme, hem çalışanlar hem de müşteriler açısından önem arz etmektedir.

Bu bağlamda iş ahlakı, belli bir alanda işin yürütümü ve uygulanması sırasında yararlı görülen kurallar ve davranış şekilleri olarak tanımlanabileceği gibi, bütün iş ilişkilerinde dürüstlüğün, güvenin, saygının ön plana çıkarılması ve adil davranılması olarak da ifade edilebilmektedir. Genel anlamda iş ahlakını, genel ahlak kurallarının iş yaşamında uygulanması şeklinde tanımlamak mümkündür.

Unutmayalım ki, ülkeleri zengin yapan, doğal kaynaklardan çok, yetişmiş ve kaliteli insan gücü ve bu insan gücünün iyi yönetilmesidir. Bir işletmedeki iş ahlakı, o işletmedeki iş gücü kalitesinin önemli bir göstergesidir.

Meslek ahlakı ilkeleri hukuk kuralları gibi cezai yaptırımlara sahip değildir, daha çok meslek sahiplerinin vicdanlarına seslenir.

Teknik beceri ve donanıma sahip ancak iş ve meslek ahlakından yoksun bir işgücü ve girişimci sınıfı, bir işletmenin, hatta bir ülkenin kalkınmasında hiç de olumlu bir rol üstlenemez. Atalarımızın Ahilik gibi dünyaya örnek teşkil edecek bir ahlaki yapıyla ticareti organize etmeleri bize bugün de örnek olmalıdır.

İş ahlâkı yerine, aynı zamanda ‘şirket ahlâkı’, ‘firma ahlâkı’, ‘işletme ahlâkı’, ‘işletmecilik ahlâkı’, ‘ticaret ahlâkı’ ve benzeri terimlere de yer verebiliriz. Şüphesiz, ‘çalışma ahlâkı’, ‘çalışan ahlâkı’, ‘işveren ahlâkı’, ‘yönetici ahlâkı’, ‘esnaf ahlâkı’, ‘üretici ahlâkı’ ve benzeri tanımlamaları da iş ahlâkı içerisinde değerlendirmek mümkündür.

İşletmecilik ahlakı; meslek ahlâkı gibi bireysel değil, işletme olarak kurumun sahip olduğu ahlâki ilkelerdir.
Bir yöneticinin hatalı kararı veya ahlaki olmayan bir davranışı, işletmelerin imajını zedeleyebilir.

İş ahlâkı, iş yaşamında işletmeler arasındaki ilişkiler, işletme yöneticileri ile çalışanları arasındaki ilişkiler, işletme çalışanlarının kendi aralarındaki ilişkiler, işletme ile müşterileri arasındaki ilişkileri kapsamaktadır.

Ahlâkın ve özellikle iş ahlâkının, iş yaşamının düzenlenmesinde çok önemli katkıları bulunduğu bir gerçektir.

Günümüzde işletmelerde kişisel gelişime vurgu yapılmakta, çalışanların katılımı ve birlikteliği ön plana çıkmaktadır.

Bu nedenle iş ve meslek ahlakı konusunda hem çalışanlar ham de işverenler, yani işletme sahipleri de üzerine düşen ahlaki sorumlulukları taşımalıdır.

Günümüz dünyasında ahlaki davranış şekilleri, kurum ve kuruluşların müşterileri ile olan ilişkilerinde olmazsa olmaz konularından biridir. Bu konuya önem gösteren işletmeler paydaşlarına ve müşterilerine güven vereceği için çok daha başarılı olacaktır.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir