doğa yataks cemre
 
5s dikey izosam bilgi

Değer Odaklı Satış

Daha Fazla Göster

Günümüz dünyasında değişen rekabet koşulları ve teknolojiyle birlikte pazarlama anlayışı da değişmiştir. Bu değişim sonucunda müşteri çok önemli bir hale gelmiştir.

Müşteri, artık mal ya da hizmeti sunan taraf karşısında çok güçlü bir konumdadır.

Müşteriyi anlamayan, beklentilerini önemsemeyen, farklılık sunamayan yani değer yaratamayan firmalar rekabetten geri kalacaklardır. Rekabetten geri kalan firmalar ise zamanla yok olacaklardır.

Dolayısıyla işletme için önemli olan ‘müşteri değeri’ anlayışını benimseyip, yöntemler ortaya koymak ve sürekliği sağlamaktır.

Biliyoruz ki, firmalar müşteriye değer satarak kar elde etmeyi ve büyümeyi, müşteri ise, değer oluşturan ürün ya da hizmetlere sahip olmayı amaçlar. Yani süreç çift taraflı gerçekleşir.

Günümüz pazarlama anlayışında değer yönetimi ve değer odaklı pazarlama gibi kavramlar değerin iki yönünün olduğunu ve bu iki yönün de göz önünde bulundurulması gerekliliğini ortaya koyar. Bunlardan ilki firmaların müşteri için değer yaratması iken, diğeri müşterinin firmalar için değer yaratması olarak ifade edilebilir.

Satış ve pazarlamada kar amacı gözetirken müşteriyi kaçırmamak, müşterinin bir değer olduğunu unutmamak önemlidir.

Müşterinin isteği, arzusu ve yararına göre satış stratejisi oluşturmak, onların gözünden bakarak taleplerini yerine getirebilmek ancak müşteri odaklı çalışmalarla sağlanabilir.

Burada öne çıkan anahtar kelimeler, ‘Müşteri Değeri’ ve ‘Değer Pazarlaması’dır.

Eğer müşteriye sunulan değer yeterince tatmin ediciyse, firmalar tercih ediliyor ve markalar biliniyor.

Değeri hisseden müşteri firmaya sadık kalıyor ve alışverişini tekrarlıyor. Bu değeri yaratamayan firmalar tercih edilmiyor ve bilinirliliği oldukça düşük oluyor.

Üzerine basa basa vurgulamak gerekirse, satış ve pazarlamada kar amacı gözetirken müşteriyi kaçırmamak, müşterinin bir değer olduğunu unutmamak önemlidir. Şunu çok iyi bilmeliyiz ki; müşteriyi ürün veya hizmet gibi görmek, o markanın tüketici zihninde olumsuz konumlanmasına neden olur.

Asıl sorulması gereken; Müşteriler acaba ne diyor? Ne anlatmak istiyor?

Müşteri beklentilerine nasıl karşılık vermemiz gerekiyor?..

Unutmamalıyız ki, müşteri için değer oluşturma, müşterinin neyi istediği ve ürünü satın alıp kullandıktan sonra neyi elde ettiği ile ilgili bir yaklaşımdır.

Müşteriye değer yaratma ise, müşterinin ödediği karşılığında, beklediğinden fazlasını elde etmesidir.

Sonuç olarak, günümüzde firmaların müşteriyi bir varlık, bir yatırım gibi algılanması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu nedenledir ki artık müşterinin algıladığı değer kavramı çok önemli bir hale gelmiştir.

Klasik pazarlama anlayışının “Ne üretirsem, onu satarım” düşüncesi, zamanla yerini “müşteri tatmini sağlamalıyım.” düşüncesine bırakmıştır. Ne satarsanız satın, sattığınız ürün ya da hizmetin fiyat odaklı değil, değer odaklı olması gerektiğini aklımızdan çıkarmamalıyız.

Kalın sağlıcakla…

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir