doğa calven cemre
 
5s dikey arslan bilgi

Tanrıların Yolu Şinto

Daha Fazla Göster

Televizyonda izlediğim bir belgesel, ilgimi çekti ve bu süreçte, siz Samsun Gazetesi okurları için, konu hakkında, detaylıca araştırma yaptım.

Kadim Din Şinto

Araştırdığım üzere, Şinto, dünyanın en eski dinlerinden birisidir.

Ne var ki; Şinto, anavatanı Japonya’da, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, resmi din olma özelliğini yitirmiştir.

Bu bağlamda, feodal kültürü yansıtan Şinto tatbikleri ve öğretileri, savaş sürecindeki önemini kaybetmiştir.

ABD Etkisi

Savaştan sonra silahsızlandırılan Japonya’da, Şinto’nun resmi din olma özelliğini kaybetmesinde, ABD’nin Japon militarizmini yok etme girişimlerinin de etkisi vardır.

Günümüzde, Şinto

Günümüzde, Şinto, tatbik edilmez ve öğretilmez.

Budizm Egemenliği

Şu anda, Japonya’da, daha çok Budizm egemendir.

Dahası, barışçı ve uzlaşımcı özellikler taşıyan Budizm, günümüzde, Batılılaşma ve liberalleşme eğilimiyle birlikte güçlenmiştir.

“Tanrıların Yolu”

Şinto, iki kelimenin birleşimidir.

“Şin” yani “Tanrılar” veya “Ruhlar” ve “To” yani “Yol” olmak üzere, Şinto, genellikle, “Tanrıların Yolu” diye tercüme edilir.

Şinto Tapınağı

Şinto Tapınağı, kutsal objeleri saklamak için kullanılır. Buna ilaveten, bir veya birden fazla Kami’yi barındırır. Zaten, bu amaçla, inşa edilmiştir. Bir ibadet yeri ise, kesinlikle değildir. Peki Ya, Kami Nedir?

“Kami,” rüzgâr, yağmur, ağaç, dağ, ırmak veya bereket gibi kutsal ruhlardır.

Kutsal Ruhlar, yaşam için, önem arz etmektedir.

Kutsal Ruhların bazısı yereldir. Sadece belirli bir yerin ruhudur. Koruyucusudur.

Bazıları ise, büyük doğal oluşumları temsil etmektedir.

Aynı şekilde, kutsal objeleri ve tatbikleri de temsil etmektedir.

ÖZET

Özetle, Şinto, dünyanın en eski dinlerindendir.

Gerçi, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, anavatanı Japonya’da, özelliğini yitirmiştir olacak. Öyle ki; bu yitirişte, ABD de bir etkendir.

Günümüz Japonya’sında, Şinto değil, Budizm egemendir.

Şinto Tapınağı

Şinto Tapınağı, bir tapınma yeri değil, kutsal objeleri saklama yeridir. İnanışa göre, tapınak içerisinde, “Kutsal Ruhlar” barınmaktadır.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir