Türk Eğitim-Sen Samsun 1 No’lu Şube Başkanı Güngör Bağ, Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili eksikliklerin yanı sıra taleplerini Ankara'da düzenlenecek çalıştayda yetkililer ile paylaşacaklarını belirtti.

Türk Eğitim-Sen olarak 20-23 Ocak tarihleri arasında Ankara’da “Öğretmenlik Meslek Kanunu Çalıştayı” düzenleneceğini kaydeden Bağ şunları söyledi:

"Bilindiği gibi Öğretmenlik Meslek Kanunu, 14 Şubat 2022 tarihinde yasalaşmış, o günden bugüne çeşitli tartışmaların odağında yer almıştır. Elbette bu kanun, öğretmenlik mesleği için bir ihtiyaçtı. Hiç şüphesiz, 1 milyonu aşkın öğretmenin bulunduğu ülkemizde öğretmenlerin geleceğine yatırım yapan bir kanunun varlığı büyük bir kazançtır. Ancak; bu kadar uzun süredir beklenen, özlemi duyulan bu kanunun arazlı ve eksik yönleri de mevcuttur. 

Bu noktada sorumlu sendikacılığı ilke edinen Türk Eğitim-Sen, bugün de Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili çalıştay düzenleyerek, komisyonlar oluşturmak suretiyle;

öğretmen yetiştirme, öğretmenlerin atama ve yer değiştirmeleri, hizmet içi eğitimi 
kariyer basamaklarında uzman ve başöğretmen unvanlarının sınava dayalı değil, hizmet yılı esas alınarak verilmesi, ehliyet ve liyakat sahibi yöneticilerin iş başına getirilmesi, 
atama ve görevde yükselmelerde objektif ve adil bir sistemin inşası,
öğretmenlerin mali, özlük ve sosyal hakları, ek ders ücretleri, uzman/başöğretmen tazminatının emekliliğe sayılması, 10 yılını doldurmamış öğretmenlerin ekonomik koşullarının iyileştirilmesi, şeffaf bir ödül sisteminin getirilmesi, öğretmenlerin maruz kaldığı şiddet ve mobbinge karşı tedbir alınması gibi birçok konuyu yakın plana alacaktır."

Çalıştayda teklifler hazırlayarak, paydaşlara sunulacağını kaydeden Bağ, sözlerini şu şekilde sürdürdü: 

"20-23 Ocak 2023 tarihleri arasında 81 ilden öğretmen, okul idarecisi, özel kurum temsilcisi, akademisyenler, bürokratlar, bakanlık müfettişleri, eğitim yöneticileri ve uzman yaklaşık 200 eğitimcinin katılımlarıyla gerçekleştirilecek çalıştayda, el birliğiyle kanunun muhtevasına ivme kazandıracak görüş ve teklifler hazırlanacak; oluşturulan raporlar ise Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere eğitimin tüm paydaşları, kanun koyucular ve siyasi parti temsilcileri ile paylaşılacaktır. Amacımız kanunun daha kapsayıcı ve bütün aşamaları içine alan bir düzenleme haline getirilmesidir."

SAMSUN HABER İLE İLGİLİ İÇERİKLERE GÖZ ATIN.