TÜKODER'den, EPDK'ya 'Fahiş Zam' Davası! "Tüketiciyi Korumuyor" TÜKODER Genel Başkanı Aziz Koçal, elektriğe gelen zamlar nedeniyle EPDK'ya dava açtıklarını açıkladı. Tüketiciyi Koruma Derneği Genel Başkanı Aziz Koçal, Samsun Medya Grubuna yaptığı açıklamada elektriğe gelen zamlar nedeniyle EPDK'ya dava açtıklarını söyledi. Davaya ilişkin Samsun Medya Grubu'na özel açıklamalarda bulunan TÜKODER Genel Başkanı Koçal, EPDK'nın tüketiciyi korumadığını belirtti. Vatandaştan haksız kazanç sağlandığını öne süren Aziz Koçal, "Elektriğe gelen fahiş zamlar için EPDK'ya karşı bileşeni olduğumuz, Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) ile birlikte TÜKODER olarak davamızı açtık. Enerjinin ulaşılabilir ve insani yaşam koşullarında ödenebilir olması temel bir insan hakkıdır. Tüketicilerin haklı olarak tepki verdiği, elektriğe yapılan fahiş orandaki bu zamlara karşı mücadelemizin devam edecek. Zamların geri alınmasının takipçisi olacağımızı bu süreçte tüm hukuki yollara başvuracağımızı demokratik haklarımızı kullanacağız" dedi. KAR ELDE ETME AMACI OLAMAZ EPDK'nın elektrik fiyat düzenlemesini hazırlarken Anayasanın 172 ve 167 Maddeleri ile 2. Maddesinde belirtilen sosyal hukuk devleti ilkesi, ayrıca 6502 sayılı yasanın ilgili hükümleri, Evrensel Tüketici Hakları Beyannamesini hiç dikkate almadığına dikkati çeken Aziz Koçal, şunları dile getirdi. "Tüketici Hakları Evrensel Beyannamesinin 1.maddesi tüketicilerin temel ihtiyaçlarının giderilmesi hakkı; insan olmaktan doğan ve hayatını devam ettirebilmesi için gereken asgari ihtiyaçlarını karşılayabileceğini belirten bu hak tüketicinin en temel hakkı olarak düzenlenmiştir. Başta yaşam hakkı olmak üzere, beslenme, barınma, ısınma, aydınlanma, içecek su bulma, eğitim, sağlık, güvenlik, adil yargılanma, sağlıklı çevrede yaşama, ulaşım ve haberleşme gibi bütün ihtiyaçlar tüketicinin en temel haklarıdır. Bu bağlamda; tüketicin en temel ihtiyacı olan elektrik ile sağlanacak olan ısınma, aydınlanma gibi ihtiyaçlarının karşılanması için sağlanacak elektrik enerjisinin fiyatlarının belirlenmesinde temel saik kar elde etme amacı olamaz, kamunun menfaati ön planda tutulmalıdır. Bu aynı zamanda sosyal bir hukuk devleti olmanın gereklerindendir." Hakan AKGÜN SAMSUN HABER İLE İLGİLİ İÇERİKLERE GÖZ ATIN.