Tercan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından “Kadına Yönelik Şiddet ve Erken Yaşta Evlilikle Mücadele” toplantısı yapıldı.

Erzincan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Tercan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından, Tercan’da bulunan mahalle ve köylerde görev yapan muhtarlara ve din görevlilerine “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele, Erken Yaşta ve Zorla Evlilik” konularında farkındalık artırıcı ve duyarlılık kazandırılması amacıyla eğitim verildi.

Kaymakamlık eğitim salonunda düzenlenen eğitimde; muhtarlar ve din görevlilerin köylerinde mahallelerinde olan bitenden haberdar olan yegâne kişiler olması, geniş kitlelere düzenli olarak ulaşabilme potansiyeline sahip olmaları sebebiyle, muhtarlara ve din görevlilerine “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele, Erken Yaşta ve Zorla Evlilik ” konularında aile içi şiddet ile mücadelede rol oynayan faktörler, fiziksel şiddet, cinsel şiddet, psikolojik şiddet, ekonomik şiddet, tek taraflı ısrarlı takip ve şiddetin çocuklara etkileri ile Evliliğe ilişkin mevzuat, kız çocuklarının eğitimi, erken evliliklerin zararları, erken yaşta evlilik sorununun çözümü anlatıldı.