DÜZELTME İLANI

TAŞKIN VE RUSUBAT KORUNMASI İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-7.BÖLGE SAMSUN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Samsun-Bafra İlçesi Ozan ve Dereler Mahallerinin Darboğaz Deresi Taşkın ve Rusubat Zararlarından Korunması 2. Kısım İnşaatı yapım işinin ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale Kayıt Numarası

:

2023/1233666

1- İdarenin

a) Adresi

:

Bahçelievler Mah. Istiklâl Caddesi No:138 55070 Bahçelievler İLKADIM/SAMSUN

b) Telefon ve faks numarası

:

3622307900 - 3622340387

c) Elektronik posta adresi

:

[email protected]

ç) Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı

a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı

:

16.11.2023 - 4992

b) Gazetenin ve internet haber sitesinin adı ve tarihi (yayımlanmış ise)

:

Altınova Gazetesi - 18.11.2023

www.samsungazetesi.com – 18.11.2023

3- Düzeltilen [madde/maddeler ] şunlardır

“İhale ilanı, ihale konusu yapım işinin b) Niteliği, türü ve miktarı” ve “İdari Şartname  2.1. İhale konusu işin/alımın;  e)Miktarı” başlığı altında, yapılması öngörülen imalatlar ile Özel Teknik Şartnamede yapılması öngörülen imalatlar arasında farklılık olması nedeniyle yapılması öngörülen imalatlar aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

2500 m istifli taş tahkimatlı sedde, 700 m harçlı kargir duvar, 405 m betonarme U kesit kanal, 5 adet betonarme kemer köprü, 2 adet betonarme menfez, 360 m iç çapi 1400 mm muflu betonarme büz, 100 adet betonarme brit, 2150 m ferforje yaya korkulugu, 600 m ferforje yaya korkuluğu demontaj-montajı, tek taraflı 1200 m betonarme duvar, köprü ve menfez korkuluklarının yapılması

#ilangovtr Basın No ILN01940006