-İLAN-

S.S.SAMSUN BÖLGESİ SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Birliğimizin 2022 faaliyet yılına ait olağan genel kurul toplantısı, 22/06/2023 perşembe günü, saat 14:00’de, Belediye Evleri Balıkçı Barınağı, Canik/Samsun adresinde yapılacaktır.

İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, erteleme  toplantısı 07/07/2023 tarihinde, aynı yer ve saatte, çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

2022 faaliyet yılına ait gündem aşağıya çıkarılmış olup, bütün üyelerin hazır bulunmaları rica olunur.

Yön.Kur.Bşk.  Atuf MALKOÇ 
Yön.Kur.Bşk.Yrd. Saim UZUN 

2022 FAALİYET YILI GÜNDEMİ

1-Açılış ve yoklama.

2-Başkanlık divanı seçimi ve saygı duruşu.

3-2022 faaliyet yılına ait yönetim ve denetim kurulu raporlarının okunması, görüşülmesi.

4-2022 faaliyet yılına ait bilanço ve gelir-gider tablolarının okunması, müzakeresi ve kabulü.

5-Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ibraları.

6-2023 yılı tahmini bütçesinin görüşülerek karara bağlanması.

7-Dilek ve temenniler, kapanış.

#ilangovtr Basın No ILN01841189