banner1579

banner1584

banner1526

banner1499

banner1496

banner1324

banner1581

Seçim günü ilk önce o oylar sayılacak!

24 Haziran seçimlerinde oy verme işleminin tamamlanmasının ardından, önce cumhurbaşkanı seçimine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

SON DAKİKA 21.06.2018, 10:17
43
Seçim günü ilk önce o oylar sayılacak!

Türkiye, 24 Haziran'da sandık başına gidecek. Cumhurbaşkanı Seçimi ile  27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde yurt içinde 56 milyon 342 bin 263 oy  kullanılacak. Türkiye genelinde seçmenler, saat 08.00-17.00 saatleri arasında  sandık başına gidecek. Ancak, saat 17.00'ye geldiği halde, sandık başında  oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra  sıra ile oylarını kullanabilecek.

Seçmenler oy verme günü, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını  taşıyan, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, nüfus cüzdanı, geçici kimlik belgesi,  resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı,  askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı  mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı  gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgeyi  yanında bulunduracak. Seçmen bilgi kağıdı gelmeyen kayıtlı seçmenler, bu  belgelerden birisiyle oy kullanabilecek.

Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olmayan resimli ve resmi  bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için, bu belgelerin  yanında ayrıca seçmen bilgi kağıdını veya nüfus müdürlüklerince verilmiş nüfus  kayıt örneğini ibraz etmesi şart olacak.

CEP TELFONUYLA KABİNE GİRİLMEYECEK

Sandık kurulu görevlisi, seçmenin kimliğini alarak seçmen listesinde  ismini bulacak ve kontrollerini yaptıktan sonra birleşik oy pusulası, zarf ve  mührü seçmene vererek kabinde oyunu kullanmasını isteyecek.

 Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya  haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür  cihazlar, oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna  bırakılacak.

Sandık kurulunun görev yaptığı yerde cep telefonu ile görüşme yapmak  yasak olacak. Ancak sandık kurulu başkan ve üyelerinin, görevleri gereği yapacağı  görüşmeler bu hükmün dışında tutulacak. Bu hükme aykırı davranan kimseler kurul  başkanı tarafından uyarılacak, bu uyarıya rağmen görüşmesini sürdüren kimse,  derhal oradan çıkarılacak.

Oy pusulasında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. Oy  pusulasına basılacak mühür, tercih edilen alanın dışına taşırılmayacak. Birleşik  oy pusulasında tercih edilen alana "EVET" veya "TERCİH" mührü basılacak ve mührün  kuruması beklenecek. Mühürlenen yer dışta kalacak şekilde oy pusulası katlanıp  zarfa konulacak. Seçmenler, zarfı sandığa attıktan sonra, sandık seçmen  listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imzasını atacak.

Seçmen, kapalı oy verme yerinden dışarı çıkmadıkça, hiç kimse oraya  giremeyecek. Ancak, oy pusulasını hazırlamak için, kapalı oy verme yerinde,  normal süreden fazla kalan seçmenler, kurul başkanı tarafından makul bir süre  verilerek uyarılacak. Bu uyarıya rağmen kapalı oy verme yerinden çıkmayan seçmen,  oradan çıkarılacak.

İKİ PUSULA AYNI ZARFA 

Seçmen, cumhurbaşkanına ve milletvekillerine yönelik tercihte  bulunduğu iki ayrı oy pusulasını aynı zarfa koyarak sandığa atacak.

Birleşik oy pusulasında tercih edilen cumhurbaşkanı adayı, siyasi  parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmamak  suretiyle ''TERCİH'' veya ''EVET'' mührü basılması gerekecek.

''TERCİH'' veya ''EVET'' mührü dışında, oy pusulasının herhangi bir  yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak.  Birleşik oy pusulasından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde  kullanılan oy geçersiz olacak. Seçmene birleşik oy pusulası verildikten sonra  hata veya başka bir neden ileri sürülerek yeni bir birleşik oy pusulası  verilmeyecek.

Birleşik oy pusulalarında baskıda silinme veya yanlışlık yapılmış olsa  bile, hangi siyasi parti veya bağımsız aday lehine kullanılmış olduğu mührün  vurulduğu yerden kesin olarak anlaşılan oy pusulaları geçerli sayılacak.  Zarfın  içinden el ilanı, broşür ya da özel bir işaret, yazı veya şekil taşıyan kağıt  veya işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması halinde, bu zarftan çıkan oy  pusulalarının hiçbiri hesaba katılmayacak.

Sandık, bu iş ve işlemler tamamlandıktan sonra, oy verme yerinde hazır  bulunanların gözü önünde, sandık kurulu başkanı tarafından açılacak. Önce  cumhurbaşkanı seçimine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

SANDIK ALANI TEDBİRLERİ

Seçim günü, sandık alanında alınacak tedbirler, seçmenlerin sandık  başı işlemlerini izlemelerini engelleyecek nitelikte olamayacak. Sandık kurulu  başkanının çağırdığı zabıta kuvvetleri dışında zabıta amir ve memurları ile resmi  üniforma giymiş kimseler ve silah taşıyanlar sandık alanına giremeyecek. Oy verme  işlemi sırasında gebeler, hastalar, engelliler ve yaşlılara öncelik  tanınacak.

Sandık başında seçmene, vereceği oy hakkında hiç kimse müdahale,  telkin ve tavsiyede bulunamayacak. Seçmenler oylarını kullandıktan sonra sandık  başından ayrılacak.

AA

Yorumlar (0)