banner1258

Bu tarihe dikkat! Erken emeklilik şansı

Bu oran daha önceki yıllarda yüzde 50'ler seviyesinde idi. Yapılan denetim ve çalışmalarla oran düşüyor.

Bu tarihe dikkat! Erken emeklilik şansı
banner1259

Geçmişte bir işyerinde fiilen çalışmışsınız ama bu kayıtlarda görünmüyorsa yani sigortanız yaptırılmadıysa hizmet tespiti için hem SGK'ya başvurabilir hem de dava açabilirsiniz. Çalıştığınız işyerini ve hangi zamanda çalıştığınızı tüm delillerle birlikte toplayıp kuruma yazılı başvuruda bulunabilirsiniz. Burada bazı durumlarda zaman aşımı devreye giriyor buna da dikkat edin. Delilleriniz sağlamsa bu yıllarınız sayılacak işe giriş tarihiniz geriye çekilecektir. Böylece daha erken emeklilik imkanına kavuşursunuz. Başta 5510 sayılı yasa olmak üzere birçok düzenleme bu konuda çalışanların haklarını koruyor. Hatta çalışan öldüğünde hak sahipleri de dava açabiliyor.

ZAMAN AŞIMI VAR

Faruk Erdem'in haberine göre, Eğer hiç sigortanız yapılmamışsa burada zaman aşımı devreye giriyor. 5510 sayılı yasanın 86. maddesine göre çalışan sigortasız çalışarak geçirdiği sürenin son yılından başlayarak 5 yıl içerisinde hizmet tespiti için müracaatta bulunabiliyor.

Sizin sigortanız yapılmış ancak primleriniz eksik ya da hiç yatırılmamışsa burada zaman aşımı olmuyor.

Geriye doğru hakkınızı arayabilirsiniz. Özellikle gerçek maaşınızın gizlendiği durumları mutlaka ilgili birimlere bildirin. Eksik prim yatıp yatmadığını SGK'ya giderek ya da 'turkiye.gov.tr (edevlet)' sitesine girerek kontrol edebilirsiniz.

İŞTE O MADDELER

5510 SAYILI YASA 
MADDE 23: Sigortalı çalıştırmaya başlandığının süresi içinde sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kuruma bildirilmemesi halinde, bildirgenin sonradan verildiği veya sigortalı çalıştırıldığının Kurumca tespit edildiği tarihten önce meydana gelen iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık halleri sonucu ilgililerin gelir ve ödenekleri Kurumca ödenir. Yukarıdaki fıkrada belirtilen hallerde, Kurumca yapılan ve ileride yapılması gerekli bulunan her türlü masrafların tutarı ile gelir bağlanırsa bu gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değeri tutarı, 21 inci maddenin birinci fıkrasında yazılı sorumluluk halleri aranmaksızın, işverene ayrıca ödettirilir.

5510 SAYILI YASA
MADDE 86: Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca işyerinde fiilen yapılan tespitlerden ve kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatı gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelerden kayıt ve belgelere dayanmaksızın çalıştığı belirlendiği halde, hizmetlerinin veya prime esas kazançlarının Kuruma bildirilmediği anlaşılan veya eksik bildirildiği tespit edilen sigortalıların geriye yönelik hizmetlerinin veya prime esas kazançlarının, en fazla tespitin yapıldığı tarihten geriye yönelik bir yıllık süreye ilişkin kısmı dikkate alınır. Aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi işveren tarafından verilmeyen veya çalıştıkları Kurumca tespit edilemeyen sigortalılar, çalıştıklarını hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan başlayarak beş yıl içerisinde iş mahkemesine başvurarak, alacakları ilâm ile ispatlayabilirlerse, bunların mahkeme kararında belirtilen aylık kazanç toplamları ile prim ödeme gün sayıları dikkate alınır.

Kaynak: Haber7

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner1226

banner1127

banner1148