Hilas Otel

Çelik İnşaat

Âşık Kemalî Bülbül’ü Vefatının 6. Yılında Anıyoruz

Âşık Kemalî Bülbül’ü Vefatının 6. Yılında Anıyoruz / Prof. Dr. Bekir ŞİŞMAN

  Kemal Bülbül, 1928 yılında Samsun’un Kavak İlçesi Kozansıkı Köyü’nde doğdu. İlkokulu bitirdikten sonra çeşitli işlerde çalıştı. Samsun’da “Torun” ve “Vicdan Sesi” gazetelerini çıkardı. İlk önceleri Âşık Kemalî, Bülbül ve Kavaklıoğlu mahlaslarını kullandı. “Kemalî” mahlasını kendisine Âşık Efkârî vermiştir. En sonunda Kemalî Bülbül mahlasını kullanmaya karar vermiştir. 1975 yılında Ankara’da Halk Ozanlarını Tanıtma ve Eserlerini Yaşatma Derneği’ni (HOTEY-DER’i) kurdu. Derneğin başkanı seçildi. Bu derneği, aynı isim ile 2001 yılında Samsun’da da kurulmasında önayak oldu ve bir yıl kurucu başkanlığını yaptı.

 On beş yaşından itibaren şiirle meşgul oldu. 1943 yılında ilk şiir kitabını yayımladı. Bu şiirler o yıllarda, yaşadığı yörede olan büyük deprem sonrası gerçekleşen olaylar sonucundaki duygularını anlatıyordu. Âşık meclislerinde bulunarak ve âşık tarzı şiir geleneği ile ilgili kitapları okuyarak kendi kendisini yetiştirmiş, usta âşıklardan geleneğe uygun şiirler yazmasını öğrenmiştir. Kendisi bu yönüyle “kalem şuarası”ndandır. 

Ona göre âşıklar geleneği yaşatmak anlamında dürüst olmalıdırlar. Oğuzlardan, Dedem Korkut’tan, Yesevî’den gelen geleneği en iyi şekilde yaşatarak geleceğe aktarmalıdırlar. O, halk ozanlarını ve onların işlevlerini şöyle dile getirmiştir:

Halkın sinesinden, halkın dilinden

Biraz da bilmeli dünya halinden

Ozan temsilcidir kendi ilinden

Halka hakikati ünleyen olsun.

Şiirlerinde vatan ve millet sevgisi, tasavvufi konular ve sosyal sorunlara ağırlık vermiş, Anadolu insanı ve onun duygularını eserlerinde başarıyla işlemiştir. Çeşitli gazete ve dergilerde yayımlanmış birçok şiiri mevcut olup, Âşık edebiyatı ile ilgili antolojilerde kendisine sıkça yer verilmiştir.

Konya’da yapılan Türkiye Âşıklar Bayramı’na katılıp burada çeşitli dallarda dereceye girmiştir. Ayrıca 2004 yılında Folklor Araştırmaları Kurumu’nca kendisine “Yılın Sanatçısı Ödülü” verilmiş, 2005 yılında Orhan Şaik Gökyay Şiir Ödülü’nü kazanmıştır. 10 Nisan 2006 tarihinde, Âşık Kemalî Bülbül’ün “Sanata Adanan Ömür” başlığı altında 60. sanat yılı kutlanmıştır. Evli ve dört çocuk babası olan Kemalî Bülbül 23 Eylül 2012 tarihinde vefat etmiş olup Samsun Kıranköy Kabristanında metfundur. Her yıl Samsun Yazarlar Derneği Başkanı Sayın Ahmet Seven’in organize ettiği bir programı ile de anılmaktadır.

Birçok şiir kitabı yayımlamıştır. Başlıcaları şunlardır:

Kırık Sesler (1946), Kore Destanı (1952), Nerdeyim (1984), Yılları Yendim (1990), Cumhuriyet Güzellemesi (Yayıma Hazırlayan: Dr. Bekir Şişman-1998), Memleket Diye Diye (2003).

Kemalî Bülbül hakkındaki en hacimli eser ise, Prof. Dr. Şahin Köktürk tarafından hazırlanan ve 2011 yılında ve İlkadım Belediyesi tarafından bastırılmış olan “Samsunlu Âşık Kemali Bülbül: Hayatı - Sanatı – Şiirleri” adlı çalışmadır.

Şimdi Kemali Bülbül’e ait Samsun konulu şiirden bir kesit sunmak istiyorum:

Samsun Şiiri:

Hilâle benzeyen sahil boyuna

Gerdanlık gibisin canım Samsun’um.

Tarihle girmişsin koyun koyuna

Şafağım Samsun’um, tanım Samsun’um.

Ondokuz Mayıs’ın beşiği sensin

Gençliğin hürriyet ışığı sensin

Milli Mücadele eşiği sensin

Desenim Samsun’um, fonum Samsun’um.

Kemalî Bülbül’üm onurlanırım

İsminle resminle gururlanırım

Bandırma Çaltı’da durur sanırım

Şerefim Samsun’um, şanım Samsun’um.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Mehmet BOZKURT
Mehmet BOZKURT - 8 ay Önce

Ağzınıza sağlık hocam.