doğa yataks cemre
 
5s dikey izosam bilgi

Samsun’da Yalı Kafe’ye Yeni Dava

Samsun'da-Yalı-Kafe'ye-Yeni-Dava
Daha Fazla Göster

Samsun’da Yalı Kafe’ye Yeni Dava Samsun’da CHP’li meclis üyeleri Atila Tekcan ile Hasan İpek, Yalı Kafe’nin ‘Millet Kıraathanesi’ne dönüştürülmesi için yapılan imar değişikliğinin hukuka aykırı gerekçesiyle Büyükşehir Belediyesi’ne dava açtı

Samsun Büyükşehir ve Atakum Belediyesi Meclis Üyeleri Atila Tekcan ile Hasan İpek, Atakum Belediyesi’nden alınarak, Büyükşehir Belediyesi’ne verilen Yalı Kafe’nin yıkılarak Millet Kıraathanesi’ne dönüştürülmesi için başlayan inşaatının durdurulması için, yeniden yargıya başvurdu.

13 yali kafe 2 Ana Manşet

KAMU ZAZARI OLUŞACAK
Yürütmeyi durdurulmasını gerektiğini kaydeden davalı Tekcan ile İpek, mahkeme kararını verene kadar, inşaatın devam ederek, kamu zararı oluşmaması için çalışmaların durdurulması isteminde bulundu.

13 yali kafe 3 Ana Manşet 13 yali kafe 4 Ana Manşet

HUKUKA AYKIRI
Daha önce de yargının yürütmeyi durdurma kararı vermesine rağmen, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15 Haziran 2021 tarih 253 Karar numaralı
kararıyla 8339 ada 2 no’lu parselin bulunduğu alanda kültürel tesis kullanımının yapılaşma koşullarının belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu oy çokluğu ile kabul edildi.
Bunun üzerine yeniden açılan davayla ilgili yapılan açıklamada, “Söz konusu imar planı değişikliği imar hukukuna, şehircilik ilkelerine ve kamu yararına aykırı olduğu için hukuka aykırıdır. Davalı idare tarafından mahkeme kararı ve tahsis kararına aykırı olarak yapı yoğunluğu artırılmış, parsel bazında düzenleme yapılmış, tahsis kararındaki amaca aykırı olarak betonarme bir yapılaşma koşulu getirilmiştir. Atakum sahilinde şeridinde binalaşmamış hemen hemen tek parsel olan söz konusu parsel için yoğun bir betonlaşma kararı alınarak kamu yararına aykırı işlem yapılmıştır. Bu nedenlerle dava konusu imar planı değişikliği işlemi açıkça hukuka aykırı olup dava konusu işlemlerin iptali ve öncelikle yürütmesinin durdurulması gerekmektedir” denildi.

13 yali kafe 1 Ana Manşet 13 yali kafe 2 Ana Manşet

MÜLKİYET BÜYÜKŞEHİR’E GEÇMİŞTİ
Samsun’un Atakum İlçesi sahilindeki İller Bankası’na ait olan ancak yıllardır ilçe belediyesi sosyal tesisleri olarak kullanılan Yalı Kafe, Büyükşehir Belediyesi’ne Millet Kıraathanesi yapılmak üzere verildi. Belediye imar değişikliği yaparak kafeyi yıkıp yerine kıraathane yapmak için kolları sıvadı. Ancak Atakum Belediyesi projeyi yargıya taşıdı.

 

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir