Mimarlar Odası Şube Başkanı Burak Şener, Samsun 1. İdare Mahkemesi'nin, Büyükşehir Meclisi'nce onaylanan, Atakum ilçesindeki Kurupelit Marina bölgesinde, belediye hizmet alanı kullanımının turizm tesisi alanına dönüştürülmesi kararının yürütmesinin durdurulduğunu söyledi.

8 yıl 6 ay hapis cezası bulunuyordu! Samsun'da yakalandı 8 yıl 6 ay hapis cezası bulunuyordu! Samsun'da yakalandı

Büyükşehir Belediyesi'nin hukuka aykırı davrandığını dile getiren Şener, yargı sürecini şöyle dile getirdi:

"Samsun 2. İdare Mahkemesi'nin kararıyla, yapılan plan değişikliği sonucunda, otopark yeri için aynı hizmet bölgesinden yenisinin ayrılmaması ve cami binası toplam emsal alanının, cami yeri parsel alanının yüzde 8'ine tekabül ederek yönetmelikteki  yüzde 5'lik emsal değerini aşması nedeniyle söz konusu meclis kararının iptaline karar verilmiştir. Mahkemece, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nce tesis edilen 14.06.2022 tarih ve 285 sayılı dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öte yandan, mahkemece; hukuka aykırı olarak tesis edildiği tespit edilen imar planı değişikliği kararının uygulanması durumunda, plan onama sınırları içerisindeki taşınmazların ve bu taşınmazlar üzerinde hak sahibi olan kişilerin kullanım haklarının olumsuz etkilenecek olması nedeniyle ortaya telafisi güç ve imkansız zararların çıkabileceği değerlendirilmiştir. Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütmenin durdurulmasına, oy birliğiyle karar verilmiştir."

Şener, "Samsun Büyükşehir Belediyesi yönetimini, tekrar hukuka duyarlılık ve hukuka uyarlılık yönünde davranmaya; bu ve bunun gibi hukuk dışı plan kararları üretme ve uygulama tavrından vazgeçmeye davet ediyoruz" dedi.

SAMSUN HABER İLE İLGİLİ İÇERİKLERE GÖZ ATIN.