banner595

Samsun Sağlıkta Marka Şehirlerden Biri

Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Yusuf Köksal, “Orta Anadolu ve Karadeniz Bölgesi’nin sağlık hizmetleri merkezi durumundaki Samsun, Sağlık Bakanlığı’nın markalaşmayı hedeflediği 20 şehirden biri.” diyor.

Samsun Sağlıkta Marka Şehirlerden Biri

Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Yusuf Köksal, “Orta Anadolu ve Karadeniz Bölgesi’nin sağlık hizmetleri merkezi durumundaki Samsun, Sağlık Bakanlığı’nın markalaşmayı hedeflediği 20 şehirden biri.” diyor.

10 Mart 2016 Perşembe 09:07
Samsun Sağlıkta Marka Şehirlerden Biri

Samsun’unda sağlık turizmi ile ilgili belli başlı güçlü yönlerinin olduğunu ifade eden Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Yusuf Köksal, “Özellikle her branşta hizmet verebilecek kapasitemizin olması, Karadeniz’in özellikle sağlıkla ilgili merkez ve güçlendirilmiş il pozisyonda olması, yüksek donanımlı hastanelerimiz, Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımızın yoğun olması bizim avantajlarımızın arasındadır. Yine sağlık hizmetlerindeki fiyat avantajımız tüm Türkiye’de olduğu gibi Samsun’da da güç yönlerimizin arasındadır. Zayıf yönlerimiz ise kolay ulaşılabilir olmaması, entegre yaklaşım kültürümüzün tam oluşmamış olması, yeterli tanıtım ve pazarlama yapmamış olmamız, fiyat farklarımız, yabancı dil bilen yeterli sağlık personelimizin olmaması, aktif olarak çaba gösteren sağlık kuruluşlarımızın az olması, devlet hastanelerimiz ve bazı özel hastanelerimizin sağlık turizmi konusunda tecrübesiz olması da zayıf yönlerimizin arasındadır. 2015 yılının ilk 10 ayında Samsun’a sağlık turizmi ile ilgili bin 284 hasta gelmiş, turistin sağlığı için de 228 hasta gelmiş.” diye konuştu.

Samsun’da İl Sağlık Müdürlüğü’nün çalışmaları hakkında İl Sağlık Müdürü Dr. Yusuf Köksal ile yaptığımız röportajla baş başa bırakıyoruz.Samsun İl Sağlık Müdürlüğü sağlık alanındaki hangi çalışmaları yürütüyor?


663 sayılı KHK Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluşlar yeniden yapılandırılmıştır. Bu doğrultuda Mart 2012 itibariyle İlimizde Sağlık Bakanlığına bağlı üç kurum tarafından sağlık hizmeti verilmektedir. İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği. Bu yapılanmanın başında Sağlık Müdürlüğü bulunmakta, diğer iki kurum kendi alanlarıyla ilgilenirken biz ildeki sağlık hizmetlerinin tümüyle ilgilenmekteyiz. 663 sayılı KHK ye göre; İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığının ilde temsilcisi olarak görev yapmaktadır. İl Sağlık Müdürlüğü Bakanlığa bağlı kuruluşların il teşkilatının koordinasyonunu yapmak ve uyumlu çalışmasını gözetmekle görevlidir. Yapılan sağlık planlamaları ve belirlenen hedefler koruyucu sağlık hizmetlerinden başlayıp en komplike tıbbi teşhis ve tedavi çalışmalarını kapsamaktadır.

İl sağlık müdürü olarak şehrimizde yapılan sağlık yatırımları hakkında bilgi verir misiniz?

Samsun, sağlık sektörünün kamu ve özel yatırımlarla zenginleştiği, tıbbi alet üretiminde ülke genelinde merkez konumuna gelmiş ve ilaç üretiminde önemli potansiyeli olan bir ildir. Samsun, Orta Anadolu-Karadeniz Bölgesinde sağlık hizmetleri yönünden merkez durumunda olup, Sağlık Bakanlığı’nın sağlık hizmetinde markalaşmayı hedeflediği 20 şehirden biridir. 200’e yakın kamu ve özel sağlık kuruluşu, 35 yıldır bölgeye hizmet veren ve sektörün ihtiyaç duyduğu tüm kademelerdeki insan kaynağını yetiştiren tıp fakültesi, eğitim araştırma hastanesi, Havza ve Ladik termal bölgesi, Anadolu’nun ilk ilaç fabrikası, cerrahi aletler sektöründe dünyada 3. kümelenme merkezi gibi özellikleriyle Karadeniz bölgesinin tek ve önemli sağlık kenti olan Samsun ulusal ve uluslararası sağlık kenti olmaya yönelik çalışmalarını sürdürmektedir. Sağlık sektöründeki yetişmiş ve eğitimli insan gücü, sağlık hizmetlerini, gelişmiş ülkelerdeki nitelikli sağlık hizmetleriyle rekabet edebilecek düzeyde sunabiliyor olması ve kamu sağlık hizmetlerinin yanı sıra özel sektörün de sağlık hizmetlerine ciddi yatırımlar yapması, sağlık hizmetleri açısından önemli avantajlarımızdır. Samsun’un bir diğer avantajı ise, kolay ulaşılabilen, ulusal ve uluslararası düzeyde, kaliteli ve hızlı sağlık hizmeti verebilecek potansiyele sahip bir çekim merkezi olmasıdır. Şehrimiz, teknolojinin bütün imkânlarını kullanabilecek ve bilgi birikimini hizmet talep edenlere uluslararası kalitede aktarabilecek güçlü bir sağlık sektörüne sahip olan, bölgenin en büyük kentidir.

Kaplıca/termal turizm için uygun potansiyele sahip olan ilimizde son yıllarda bu tür termal merkezlerin çevresindeki konaklama imkânları da bu potansiyeli avantaja dönüştürecek şekilde gelişmiştir. İlimizde sağlık sektörünün tüm taraflarıyla ortak bir Samsun sağlık paydası oluşturulması amacı doğrultusunda fikir, eylem ve hedef birliği sağlanmıştır. Bu birlikteliğin ardından hedefimiz; ilimizin bölgesel, ulusal ve uluslararası alanda kısa orta ve uzun vadeli hedef ve çalışmalarla bir sağlık kenti olmasıdır. Buradan hareketle “Sağlık Kenti Samsun Projesi”; hizmet sunumu, termal altyapısı ve medikal-tıbbi aletler sektörlerinin çalışmalarının eş zamanlı ve birbirini tamamlayıcı bir şekilde yürütülmesini kapsamaktadır. Bu çalışmalar kapsamında kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör taraflarını bir araya getiren sivil toplum kuruluşları ve dernekler (“Medikal Sanayi Kümelenme Derneği-MEDİKÜM” gibi) kurulmuş olup, çalışmalarını aktif bir şekilde yürütmektedirler. Medical el aletleri üretiminde dünyanın 3. büyük kümelenme merkezinden biri olan Samsun bu alanda önemli bir gelişim süreci göstermektedir.

Sağlık hizmeti verdiğimiz binalarımız için de yenileme ve ilave bina yatırımlarımız devam etmektedir.İl Müdürlüğüne bağlı 112 acil sağlık hizmetleri çalışmaları hakkında bilgi verir misiniz?


Samsun İl Sağlık Müdürlüğü olarak Bakanlığımız adına acil sağlık hizmetleri alanında en büyük görevimiz; etkili ve hızlı acil sağlık sistemi organizasyonlarını gerçekleştirmektir. Bağlı olan tüm birimlerimiz ile7 gün 24 saat insanlarımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. 2015 yılı bu anlamda başarılı bir yıl olarak geçti.

2015 yılı içersinde 112 ambulanslarımızla 88.815 acil vakaya müdahale ettik. Kentsel vakaya ulaşım süremiz ortalama 5,9 dakika. Kırsalda bu süre 22,7 dakikaya yükseliyor. Bu il genelinde çeşitli noktalarda bulunan 36 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve 565 personelimizle veriyoruz. Ambulans filomuzda 58 adet aracımız mevcut. Bunların içerisinde normal Acil Yardım Ambulanslarının dışında kar paletli ambulanslarımız, yoğun bakım ve obez ambulansımız, 4 hasta taşıyabilen çok sedyeli ambulans çeşitlerimiz mevcut.

Ayrıca personelimizin mesleki anlamda gelişimi için Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğümüzce hizmet içi eğitim faaliyetlerimiz 2015 yılı içerisinde devam etti. Sağlık personelimize mezuniyet sonrası zorunlu eğitimler olarak 40 saatlik “Temel Eğitim” , 20 saatlik “Erişkin İleri Yaşam Desteği”, 32 saatlik “Travma İleri Yaşam Desteği” , 28 saatlik “Çocuklarda İleri Yaşam Desteği” ve 32 saatlik “Ambulans Kullanımı ve Bakımı Eğitim” programlarından uygulandı. Toplam 31 eğitimde 469 kişiye eğitim verildi. Sağlık personeli dışındaki şoför ve teknik personelden oluşan 110 personelimize de Temel İlkyardım Eğitimi verildi.
Afet veya olağandışı durumlarda aldıkları özel eğitim ve donanımla, kazazedelere olay yerinde, en kısa sürede imkân ve kabiliyetlerini kullanarak uygun yöntemlerle medikal müdahale etmek ve kurtarmak amacıyla kurulan UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) 2015 yılı içerisinde başarılı bir dönem geçirdi. Sağlık teşkilatının çeşitli birimlerinde çalışan ve kendi görev tanımları kapsamındaki asli işlerini yapan istekli sağlık personeli arasından seçilen UMKE personeli arkadaşlarımız 2015 yılı içerisinde birçok eğitim programına katıldılar, il ve bölge tatbikatı düzenlediler. Gerektiğinde de karla mücadeledeki çalışmalar gibi olağandışı durumlara müdahale ettiler. Yılsonu itibariyle UMKE personel sayımız 144 oldu. Afet envanterimizde 2 adet 4*4 arazi taşıtı, Mobil Komuta Aracı, Mobil Sahra Hastanesi, Mobil KBRN(Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer) Arındırma Ünitesi, ayrıca KBRN Medikal Kurtarma Malzemeleri, uydu telefonu gibi birçok teknik malzeme bulunmaktadır.
Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü olarak ilimizde denetleme faaliyetlerimiz 2015 yılı içerisinde devam etti. Kamu veya özel hastanelerimizin acil servisleri, ilkyardım merkezleri, ilimizde bulunan tüm ambulanslar ve özel ambulans servisleri ilgili mevzuat hükümlerince denetlendi.


Samsun için 2016 yılında planlanan projeleriniz nedir?

Sağlık alanındaki bütün planlamalarımız Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği ile birlikte ilimiz ve bölgemiz için muhtemel sağlık ihtiyaçları öngörülerek yapılmaktadır. İl Sağlık Müdürlüğü olarak bütün şube ve birimlerimizin görev sorumlulukları devam etmekle birlikte, 2016 yılı içinde tıbbi cihaz sektörü konusunda işbirlikleri ile bu konuda ilimizin tanınırlığı artırmak için yürüttüğümüz faaliyetlerimiz, sağlık turizmi konusunda ilimizin avantajlarını ön plana çıkaran faaliyetlerimiz ve bu konuda neler yapılabileceği ile ilgili çalışmalarımız devam edecektir. Samsun Karadeniz bölgesinin en büyük ili olması nedeni ile sağlık hizmeti kapasitemiz ve hizmet kalitemiz açısından da hem bölgenin büyüğüyüz hem de ilimizin sağlık kenti olarak ifade edilmesi nedeniyle farklı bir yere sahibiz. İlimizde birçok büyük ve karmaşık tıbbi müdahale yapılabilmektedir. Organ nakilleri bunun için iyi bir örnek teşkil etmektedir. Ayrıca kardiyovasküler cerrahi, onkolojik müdahaleler, beyin cerrahisi, estetik cerrahi gibi birçok alanda hizmet veren önemli merkezler ve sağlık personeline sahibiz. Bu durumda da Samsun sağlık hizmetleri için çok önemli bir yerde bulunmaktadır. Böylelikle de hem ilimizde hem de bölge illerimizdeki vatandaşlarımızın sağlık hizmeti almak için başka illere gitmesine gerek kalmamaktadır. Ayrıca büyük illerden Samsun ‘a daha kaliteli ve kolay sağlık hizmeti almak isteyen vatandaşlarımız gelmektedir. Samsun sağlık alanındaki bu gelişmelerle hem sağlık kenti hem de sağlık turizminde öncü illerden biridir. Sağlık alanındaki bütün çalışmalarımızı toplum sağlığını ilgilendiren bütün konuları dikkate alarak ve Bakanlığımızın sağlık politikaları doğrultusunda planlıyoruz.

İlimizde Tıbbi Cihaz Sektörü hakkındaki düşünceleriniz ve bu konudaki çalışmalarınız nelerdir?

Son zamanlarda gerçekleşen yatırımlar ile Samsun’un özellikle cerrahi el aletleri imalatı konusunda, Almanya-Tutlingen ve Pakistan-Sialkot kentlerinden sonra dünyanın üçüncü cerrahi el aletleri üretim üssü haline gelmiştir.

Samsun’daki tıbbi cihaz sektörünü geliştirmek için bugüne kadar Müdürlüğümüz organizasyonunda diğer kamu kurum/kuruluşları, üniversite, özel sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte birçok çalıştay düzenledik. Oluşturduğumuz dört farklı çalışma grubu ile ortak çalışma planları hazırladık. Üniversite-sanayi işbirliği çalışma grubu toplantıları sonucunda uzmanlık alanlarına göre akademisyenlerle tıbbi cihaz sanayicileri eşleştirildi ve AR-GE çalışmaları başlatıldı. Medya tanıtım çalışma grubu toplantıları sonucunda sektör tanıtımı için “Samsun Mediclust” adlı marka çalışmaları başlatıldı. Samsun’daki tıbbi cihaz üreticilerini temsil edecek bir üst marka logosu çalışmaları yapıldı ve Mediclust marka ve logosunu tasarlandı. Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Çalıştayları sonucunda üniversite tarafından Ballıca bölgesinde 85 dönümlük alanın Tıbbi Cihaz Teknoparkı olarak planlaması yapıldı. Yine aynı çalışmalar sonucunda Ondokuz Mayıs Üniversitesinde medikal illüstrasyon bölümünün açılması için planlamalar yapıldı. Medikal İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin tahsis çalışmaları hızlandırıldı ve çalışmaların sonuna gelindi. “Medikal Köy Projesi”nin hazırlık çalışmaları başladı. Sektör Temsilcileri ile birlikte Kasım 2015 tarihinde Almanya-Tutlingen’deki tıbbi cihaz sektörünün incelenmesi için ziyaret gerçekleştirildi.

Sektörün tanıtımına ve yerli ürünlere duyulan güvenin arttırılmasına yönelik olarak yazılı ve görsel basının nasıl kullanılacağı ile ilgili “medya stratejisi” çalışmaları başlatıldı. Samsun’da üretilen yerli tıbbi cihazların bilinirliğini ve sanayi sektörünün sorunlarının çözümlerini arttırmak amacıyla, Cumhurbaşkanımıza tıbbi cihaz sektörü ile ilgili brifing verildi. Sağlık Bakanı, Sağlık Bakanı Müsteşarı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurum Başkanı ve Başkan Yardımcılarıyla ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanı ile çoklu görüşmeler yapıldı. Samsun’da üretim yapan firmalar gezdirildi ve bilgilendirmeler yapıldı.

Son olarak “Yerli Tıbbi Cihaz Sektörünün Bugünü ve Geleceği” konulu Sağlık Bakanlığı’nın üst düzeyde temsil edildiği Samsun Valiliği işbirliğinde, kamu-özel sağlık kuruluşları ve sektör temsilcilerinin katılımı ile bir günlük toplantı düzenlendi.

Müdürlüğünüzün yürüttüğü sosyal projeler hakkında bilgi verir misiniz?


• Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanıp organize edilen 112 Acil çağrı merkezinin gereksiz aranmasının önlenmesi ve trafikte seyreden ambulansın geçiş önceliğine özen gösterilmesini amaçlayan “Yaşama Yol Ver” medya kampanyası yürütülmektedir. Bu kampanya kapsamında belediyeler, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde, okullarda verilen eğitimlerle, açık alan aktivitelerimizle, kamu spotlarının ve konuyla ilgili görsellerin yayınlanmasını sağlayarak, 112 hattının asılsız olarak meşgul edilmesinin önlenmesi ve trafikte seyir halindeyken araçların ambulansa yol vermeleri için bilinçlendirmeyi hedefliyoruz.

• İlimizde ilkokul çağı çocuklarda doğru beslenmenin öğretilmesi, erişkin yaş obezitesinin önüne geçilmesi, toplumun genel olarak sağlıklı beslenme ve fizik aktivite konusundaki farkındalığının artırılması amacıyla “Ağaç Yaşken Eğilir” projesi başlatılmıştır. İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığının paydaş olduğu “Ağaç Yaşken Eğilir” projesi kapsamında bilimsel örnekleme yöntemi ile seçilmiş okulların öğrencilerinde obezite prevalansının hesaplanması, öğrenci, öğretmen ve velilere konuyla ilgili eğitimlerin verilmesi, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi bünyesinde obezite polikliniğinin açılması, anaokullarında verilen ara ve ana yemek menülerinin değerlendirilmesi planlanmıştır. Ailelerin, öğretmenlerin ve öğrencilerin konuya duyarlılığını artırmak için öğrenci, öğretmen ve velilere “Yeterli ve Dengeli Beslenme” konusunda eğitimler verilmektedir. Ayrıca velilere çocukların beslenme ve fizik aktivite alışkanlarını öğrenmeye yönelik anketler uygulanmaktadır. Proje aktivitelerinden bir diğeri, anaokullarının menülerinin gözden geçirilmesidir. Yaklaşık 120 anaokulunun ara ve ana öğünleri beslenme uzmanları tarafından değerlendirilerek bu yaş grubu çocuklar için yeterli ve dengeli beslenmeye uygun hale getirilecektir. Yine çocuklarda fizik aktivite kazandırılmasına yönelik “ Haydi Sende Katıl Bize. Bir Ki Üç…” şarkısı hazırlanıp bu şarkıya her öğrencinin rahatlıkla yapabileceği egzersizler uyarlanmış ve yapılan çalışmaların görüntüleri müzik ile birleştirilip projeye ait kısa bir film oluşturulmuştur. Proje kapsamında Şubat 2016 ve Haziran 2016 tarihlerinde panel düzenlenecektir.

• Organ bağışı ve Organ Nakli konusunda farkındalığı arttırmak için Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinatörlüğü tarafından okullarda özellikle lise son sınıf öğrencilerine, kamu ve özel tüm kurumlarda eğitim faaliyetleri yürütülmektedir. İl merkezi, ilçeler ve Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinatörlüğüne bağlı illerde konuyla ilgili paneller düzenlenmektedir.

• Ağız Diş Sağlığı konusunda farkındalığı arttırmak için “Geleceğe Gülümseyerek Bakıyoruz” projesi yürütülmektedir. Projemizin öncelikli amacı ağız ve diş sağlığının önemini kavramış, sağlıklı diş ve ağız dokularına sahip nesiller yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır. Samsun Halk Sağlığı Müdürlüğü, Samsun Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ve Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü’nün destekleriyle, Asarcık Yatılı Bölge Ortaokulu ve Ayvacık Yatılı Bölge Ortaokulu, ALAÇAM - Göçkün 75.Yıl Yatılı Bölge Ortaokulu, Bafra Aktekke Yatılı Bölge Ortaokulu, Bafra İMKB Şehit Erol Haspulat YİBO, Canik Başalan Cumhuriyet Ortaokulu, Vezirköprü Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri ile yürütülen projemizde bugüne kadar 1250 çocuk oral hijyen eğitimi almış olup 1071 çocuk diş taramasından geçirilmiştir. Özellikle 2015 yılında 5.sınıfa başlayan öğrencilerin dmft endekslerinin (Çürük, kayıp, dolgulu dişler indeksi) tespit edilip, mezun olana kadar (2017-2018 eğitim öğretim yılı sonu) yapılan takip ve tedavileri sonucu, yapılacak diş taramasına göre, 4 eğitim öğretim yılı boyunca devam eden proje sonuçlarının değerlendirilmesi sağlanacaktır.

SAMSUNHABER.TC DERGİSİ / ŞUBAT SAYISI


 


Loading...
Son Güncelleme: 10.03.2016 09:19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner650

banner801