Samsun EMO: Kayıp kaçağı vatandaş ödeyecek!

Samsun Haber: Elektrik Mühendisleri Odası(EMO) Samsun Şube Başkanı Mehmet Özdağ, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 2017-2023'e tepki gösterdi

Samsun EMO: Kayıp kaçağı vatandaş ödeyecek!

Samsun Haber - Enerji Tasarrufu Haftası nedeniyle bir basın açıklaması yapan EMO Samsun Şube Başkanı Mehmet Özdağ, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 2017 -2023 İle ülkemizin sayaç çöplüğüne dönüşeceğini ve kayıp kaçak bedelinin vatandaşa ödettirilmeye devam edileceğini söyledi. 

'ENERJİDE DIŞA BAĞIMLIYIZ'
Konuyla ilgili bir basın açıklaması yapan Mehmet Özdağ, 'Enerji Tasarrufu ve Enerji Verimliliği'nde çok gerilerde kaldığımızı savundu. Özdağ, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

Ülkemiz petrolde %90, doğalgazda %98 olmak üzere birincil enerji kaynakları bazında 2017 yılı rakamlarına göre toplamda %76 oranında dışa bağımlı bir ülkedir. Elektrik enerjisi üretimi bakımından 2017 yılı ithal kaynak kullanım oranı %57 düzeyinde gerçekleşmiş bulunmaktadır. Dış Ticaret açığımızın halen çok önemli bir kısmı (2017 yılı, yaklaşık 36 Milyar USD) fosil yakıt ithalatından kaynaklanmaktadır.

Enerji verimliliği politikaları; bir taraftan ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma ile doğrudan ilişkili olması, diğer taraftan çevrenin korunması ve toplam sera gazı salımlarının azaltılmasında oynadığı kilit rol nedeniyle tüm sektörleri yatay kesen ve herkesin sorumlu olduğu bir konudur.

'ENERJİYİ KÖTÜ KULLANIYORUZ'
Elektrik kayıp kaçakları, enerji yoğunlu ve kişi başına düşen enerji üretimi gibi kriterlere bakıldığında açıkça belirtmek gerekir ki Türkiye; yenilenbilir kaynaklarını yeterince kullanmayan, ürettiği erjiyi de kötü kullanan bir ülkedir. Bu yüzden de enerji verimliliği/tasarrufu potansiyeli çok yüksektir.

BELLİ ŞİRKET ÇIKARLARI...
Ancak AKP hükümetlerince son 15 yılda enerji verimliliği ve tasarrufu konusunda yasa, yönetmelik, eylem planı, strateji belgesi gibi pek çok belge yayınlamış, hedefler konulmuş ancak bunların hiç biri bırakın gerçekleştirilmeyi, yanına bile yaklaşılamamıştır.  Çünkü hazırlanan belgeler, halkın, sanayimizin ihtiyacını karşılamaktan uzak, ilgili meslek odalarının ve akademik çevrelerin ortak aklıyla hazırlanmamış, kamusal bakış açısından yoksun, belli şirket çkarlarına odaklanmış belgeler olarak değer kazanamamışlarıdır.  

EYLEM PLANI 2017 -2023!
En son 02 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe giren Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 2017-2023 belgesi de kendisinden öncekiler gibi ülkemizin gerçek anlamda enerji tasarrufu potansiyelini ve enerji verimliliğinde olması gereken konumu yakalamaktan uzak görünmektedir.

DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN LEHİNE
Elektrik enerjisi açısından enerji verimliliği adına alınması gereken önlemlerin başında üretim, iletim ve dağıtımdaki kayıpların önlenmesi gelmektedir.  Kayıp kaçak oranlarının zaman zaman dağıtım şirketleri lehine revize edildiği bilinmektedir. Ayrıca dağıtım şebekelerindeki teknik kayıpların azaltılması için zorunlu periyodik bakım faaliyetlerinin de yine dağıtım şirketleri tarafından yaptırılması denetlenerek, kamu kaynakları ile yaptırılan yeni yatırımların en aza indirilmesi de en önemli tasarruf konularından biridir.

NÜKLEER SANTRALLERE VİZE
Bu belge ile elektrik dağıtım şirketlerinin kayıp kaçak oranlarının iyileştirilmesi için gerekli önlemlerin alınması, şirketlere karşı etkin yaptırımların yapılması yerine kayıp kaçak oranlarının yüksekliği  gerekçe gösterilerek nükleer santralların ve kömürlü termik santralların önünün açılması söz konusudur.

ELEKTRONİK SAYAÇ ÇÖPLÜĞÜ
Yine bu belge ile elektrik dağıtım şebekesinde akıllı sayaçların kullanıldığı gelişmiş ölçüm altyapısı (GÖA) uygulamaları ile abonelere takılan ekonomik ömrünü henüz doldurmamış elektronik sayaçların değiştirilmesi ile ülkemizin elektronik sayaç çöplüğü olmasının yanısıra ilgili yatırımların tarifeler üzerinden abonelere yani vatandaşa yansıtılması söz konusudur. 

SAYISAL HEDEFLERDEN YOKSUN
Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 2017-2023 belgesi; enerji dağıtım (elektrik, doğalgaz) firmalarının yeni enerji yatırımı yerine enerji verimliliğine yatırım yapmalarını özendirecek, zorlayacak tedbirlerin olmadığı, ölçme değerlendirme ve doğrulama mekanizmalarının belirlenmediği, dolayısıyla sayısal hedeflerden yoksun bir plan durumundadır. Bu haliyle kendisinden öncekiler gibi ülkemizin enerji tasarrufu potansiyelini ve verimliliğini değerlendirmekten uzak görünmektedir."

Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2018, 12:59
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner849

banner826