banner595

Huzurlu Bir Toplum İçin Çalışıyorlar!

Samsun Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, güvenli ve huzurlu bir toplumun inşasına katkı sağlamak amacıyla var gücüyle çalışıyor.

Huzurlu Bir Toplum İçin Çalışıyorlar!

Samsun Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, güvenli ve huzurlu bir toplumun inşasına katkı sağlamak amacıyla var gücüyle çalışıyor.

Mine Şen
Mine Şen
09 Mart 2016 Çarşamba 09:24
Huzurlu Bir Toplum İçin Çalışıyorlar!
banner556

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’na bağlı Samsun Denetimli Serbestlik Müdürlüğü denetimli serbestlikten faydalanan hükümlüleri topluma geri kazandırmak ve suça yeniden yönelmelerini önlemek üzere yaptığı çalışmalarla takdiri gerçekten hak ediyor.
Samsun’da Denetimli Serbestlikten Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Tahsin Gürel Denetimli serbestlik nedir sorusunu şu şekilde yanıtlıyor: "Hükümlülerin suç işlemesine neden olan davranışlarının düzeltilerek, tekrar suç işlemelerinin önlenmesi, ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlülerin takip edilmesi, madde bağımlılarının rehabilitasyonu, mağdurların uğradıkları zararın giderilmesi ve bu yolla toplumun korunması hedeflerini güden bir ceza infaz sistemi olarak tanımlanabilir. Bu hedefleri gerçekleştirebilmek için; ülkemizdeki Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde psikolog, sosyolog, sosyal çalışmacı ve öğretmenlerden oluşan denetimli serbestlik uzmanlarıyla yeterli sayıda denetimli serbestlik memuru görev yapmaktadır.”YAPTIRIMLARIN DAHA VİCDANİ VE İNSANİ HALE GETİRİLMESİ İÇİN ORTAYA ÇIKTI

Denetimli Serbestlik Savcısı Tahsin Gürel, “Hürriyeti bağlayıcı cezaların iyice hacim kazandığı on dokuzuncu yüzyılda geleneksel cezaların uygulamada iyi sonuç vermediği suçluları ıslah etmede yeterli etkiyi göstermediği ve kişiler üzerinde ciddi travmatik sonuçlar doğurduğu anlaşılmış ve infaz rejimlerinde, suçluların iyileştirilmesi ve yeniden topluma kazandırılması doğrultusunda önemli değişiklikler yapılması ihtiyacı doğmuştur. Bununla birlikte yapılan bilimsel araştırmaların sonuçları ve suçluların kişilikleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olunması, suçlu hakkındaki geleneksel görüşlerde değişikliğe gidilmesini zorunlu kılmıştır. Suçlu, salt bir haksız eylemin faili olması çıkartılıp; sosyal, ekonomik psikolojik ve psikiyatrik sebeplerin bir kurbanı olarak ele alınmaya başlanmıştır. On dokuzuncu yüzyılın özellikle ikinci yarısından itibaren değişen 'suçlu' algısının bir sonucu olarak; suç teşkil eden eylemler karşılığından uygulanacak yaptırımların daha vicdani ve insani hale getirilmesinin yolları aranmıştır. Böylece, hürriyeti bağlayıcı cezaların olumsuz etkilerinin görülmesinin ardından, suçluların rehabilitasyonu, yeniden topluma kazandırılması ve toplumun korunması şeklinde üç ana sacayağı üzerine kurulan, cezanın çağdaş amaçlarını gerçekleştirmenin bir aracı olarak algılanan yeni bir ceza adalet anlayışı olarak ortaya çıkmıştır.” diyor.
Denetimli serbestlik sistemi içerisinde; ceza infaz kurumundan salıverilenler, kısa süreli hapis cezasını gerektiren bir suça karışanlar, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan veya bulunduranlar hakkında rehberlik hizmeti verildiğini ifade eden Savcı Gürel, “Ceza ve İnfaz sisteminde bir reform olarak nitelendirebileceğimiz denetimli serbestlik sistemi, Amerika ve Avrupa'nın birçok ülkesinde uzun yıllardan beri başarıyla uygulanmakla birlikte, 2005 yılından bu yana ülkemizde de uygulanmaya başlanmıştır. Aynı yıl yürürlüğe giren 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu'nun kabulü ile uygulamaya başlanan Türk denetimli serbestlik sisteminin özellikle son birkaç yılda yapılan yeniliklerle önemli gelişmeler kaydettiği görülmektedir. Özellikle 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı hakkında Kanun'un 105/A maddesinde yapılan düzenlemeler ve akabinde 5 Mart 2013 tarihinde yürürlüğe giren yeni Denetimli Serbestlik Yönetmeliği ile bu tarihten itibaren her alanda önemli bir değişim ve dönüşüm süreci yaşanmıştır.” diye konuştu.DENETİMLİ SERBESTLİK ONUNCU YILI GERİDE BIRAKTI


Kuruluşunun onuncu yılını geride bırakan Türk Denetimli Serbestlik Sisteminde kaydedilen gelişmeler denetimli serbestliğin tüm süreçlerinde kendini gösterdiğini vurgulayan Denetimli Serbestlikten Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Tahsin Gürel sözlerini şöyle sürdürdü:
“Sistemin yenilenmiş hali ile; yükümlülerin risk ve ihtiyaçlarının değerlendirilecek, denetimli serbestlik sürecinin planlanması başta olmak üzere, denetimli serbestlik yükümlülüklerinin infaz usullerinde ve rehberlik çalışması olarak da adlandırılan eğitim iyileştirme çalışmalarında önemli yenilikler kaydedilmiştir.
Samsun Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz de, bu yeniliklere zaman kaybetmeden kendisini adapte etmiş; gerek yürürlüğe giren mevzuatı gerekse de Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığımız tarafından geliştirilen programları süratle uygulamaya başlamıştır.
Bu kapsamda, Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz önce hükümlünün risk ve ihtiyaçlarını belirleyerek, kişiye uygulanan formlar vasıtasıyla objektif olarak kişinin suç riski, eğitim, sağlık, meslek ve psikolojik analizleri yapılarak, buna göre kişiye özel bir denetim planı hazırlanmaktadır. Bu plan dâhilinde, kişinin sosyal uyumuna ve psiko-sosyal gelişimine yönelik kurum uzmanlarımız tarafından rehberlik görüşmeleri ve çeşitli eğitim iyileştirme faaliyetleri yapılarak hükümlü ve sanıklar topluma uyumlu hale getirilmek üzere desteklenmektedir.”İKİ ÖNEMLİ UNSUR DENETİM VE İYİLEŞTİRME

Samsun Denetimli Serbestlik Müdürlüğü olarak, denetimli serbestlik sisteminin iki önemli unsuru denetim ve iyileştirme hizmetlerini etkin bir şekilde uyguladıklarını ifade eden Savcı Gürel, “Denetim hizmetleri kapsamında, Müdürlüğümüz Denetim Bürosu ekipleri; evlerinde, iş yerlerinde, kamu hizmeti cezalarını yerine getirdikleri kamu kurumlarında, gerektiğinde elektronik cihazları da kullanmak suretiyle denetlemektedir. Öte yandan kurumumuzda, denetim ekibimizce takibi yapılan, elektronik kelepçe takılı 155 hükümlümüz bulunmaktadır.
Eğitim ve iyileştirme çalışmalarını uygulayan Eğitim ve İyileştirme Büromuz ise; çalışmaların verimliliğini ve kalitesini arttırmak amacıyla, sosyolog, psikolog, sosyal çalışmacı ve öğretmenlerden oluşan denetimli serbestlik uzmanlarını; bireysel rehberlik uzmanlarını, grup çalışması uzmanları ve seminer çalışması uzmanları olmak üzere üç gruba ayırmıştır. Büroda görevli uzmanlar, Değerlendirme ve Planlama Bürosu tarafından kişinin risk ve ihtiyaçları dikkate alınarak, hazırlanan programlarda ön görülen rehberlik ve iyileştirme çalışmalarını uygularlar. Bireysel rehberlik uzmanları tarafından üç bireysel görüşme ile başlayan rehberlik çalışmaları, devamında grup çalışmalarında görevli uzmanlar tarafından uygulanan; grup çalışmaları, kişisel gelişim seminerleri, bilgilendirme toplantıları, iş bulma veya iş yeri kurma becerisi kazandırmaya yönelik eğitim çalışmaları ile sonlandırılmaktadır. Müdürlüğümüz bu çalışmaların en iyi şekilde gerçekleşmesi için diğer kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içindedir.” dedi.
Savcı Gürel, “Özetle, denetimli serbestlik sistemimiz, henüz on yaşında olmasına rağmen, Türkiye genelinde yaptığı çalışmalarla önemli ilerlemeler kaydederek, ülkemizde varlığını ve gerekliliğini kabul ettirmeyi başarmıştır. Biz de,Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü olarak, güvenli ve huzurlu bir toplumun inşası amacıyla, kabulüyle Türk ceza ve adalet sisteminde önemli bir yer edinen denetimli serbestlik sisteminin tüm yönleriyle etkin bir biçimde uygulanabilmesi için, çalışmalarımızın kalitesini arttırarak sürdürmeye devam edeceğiz.” diyerek sözlerini sonlandırdı.SOĞUKPINAR: “AMACIMIZ TOPLUMUN YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTMEK”

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürü Canan Soğukpınar, yargı sisteminin sadece suçluyu cezalandırmadığını, denetimli serbestlik ile aynı zamanda toplumun yaşam kalitesini yükseltmek ve suçlu davranışlarını da engellemek adına çalışan bir mekanizma olduğuna dikkat çekiyor.EĞİTİM ATÖLYELERİYLE MESLEK VE HOBİ KAZANDIRILIYOR

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürü Canan Soğukpınar “Kuruma yönlendirilmesi yapılan yükümlülerin, yükümlülük süreleri sonucunda suça karışma risklerini azaltmak, sosyal kültürel ve mesleki yönden bilgi seviyelerini arttırmak amacıyla Bilgisayar, Gitar, Bağlama, Mum ve Taş İşleme, Resim ve Ebru kurslarından uygun görülene katılması sağlanmaktadır. Bu kurslar Milli Eğitim Müdürlükleri ve Halk Eğitim Merkezleri ile birlikte ortaklaşa yürütülmekte, kurslar sonucunda başarılı olan kişilere kurslara katılım belgesi düzenlenmektedir. Ülkemizde örnek bir çalışma olan eğitim atölyeleri uygulaması ile yükümlüler zamanı doğru kullanmayı öğrenirken yeni hobiler kazanmakta ve gelecek yaşamları için mesleki alt yapılarını da oluşturabilmektedirler.” dedi.SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İLE PROJELER HAZIRLANIYOR

Yükümlüleri topluma kazandırmak, hayata uyumunu kolaylaştırmak ve toplumun onlara karşı bakış açısını değiştirmek için projeler hazırladıklarını ifade eden Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürü Canan Soğukpınar, “Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü kendi yetki ve sorumluluk alanında hizmet veren tüm sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmaktadır.. İlgili sivil toplum kuruluşları ile projeler bazında bilgi alışverişi yapılmakta böylece yükümlülerin bireysel ve toplumsal beklentilerine çözümler aranmaktadır. Sivil Toplum Kuruluşları ile yapılan projeler ile hem Samsun ili ülke genelinde adından söz ettirmekte hem de yükümlülerin hayata bakışları beklentilerin çok ötesinde olumlu yönde gelişmektedir. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Elverenler Derneği’nin (ELVİNDER) ortaklaşa hazırlamış olduğu Sokaktan Haber Var (SOHAP) projesi ile onlarca yükümlüye mesleki altyapı kazandırılıp bazılarının istihdama katılımı sağlanmıştır. Yine bu proje İstanbul’da düzenlenen uluslararası katılımın olduğu Denetimli Serbestlik Sisteminin 10. Yılı Değerlendirme Toplantısında Samsun ilini temsil ederek ülke genelinde adından söz ettirmiştir.” diye konuştu.HÜKÜMLÜ AİLELERİ DE ÇALIŞMALARA DAHİL EDİLİYOR

Uyuşturucunun toplumsal bir tehdit olduğu ve dolayısıyla uyuşturucu ile mücadelede toplumsal reaksiyon verilmesi gerekliliğine dikkat çeken Soğukpınar, “Bu farkındalığı oluşturmak için yükümlü ailelerine “Ailem İçin VARIM” eğitim seminerleri verilmektedir. Uyuşturucuya başlamanın ve uyuşturucu kullanımından korunmada en önemli bağlantının aile ilişkilerinin sağlamlığından geçtiği dikkate alınarak konularında ulusal ve uluslararası başarıları mevcut olan iki uzman doktorun vermiş olduğu bu seminerler toplam 10 etaptan oluşmaktadır. Bu seminerler ile ailelere uyuşturucu ile ilgili bilgi verilmenin yanı sıra yasal olarak yapılması gerekenler hakkında da paylaşımlar yapılmaktadır. Bu seminerler dışında kurum uzmanları günün her saatinde yükümlü ailelerine istekleri doğrultusunda yardımcı olmaktadırlar.” dedi.

SAMSUNHABER.TC DERGİSİ / ŞUBAT SAYISI
 


Loading...
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner650