banner733
banner595

Hakan Altıntaş: 'Ülkemizin Anayasal sisteminin Anahtar Şehri Samsun'dur!'

SAMSUN HABER - AK Parti Samsun Milletvekili A. Adayı Hakan Altıntaş, "Eski Türkiye’nin Anayasa Mimarı Şehri Samsun olduğu gibi Yeni Türkiye’mizin Anayasa Mimarı Olan Şehri Yine Samsun Olacaktır.” dedi.

Hakan Altıntaş: 'Ülkemizin Anayasal sisteminin Anahtar Şehri Samsun'dur!'

SAMSUN HABER - AK Parti Samsun Milletvekili A. Adayı Hakan Altıntaş, "Eski Türkiye’nin Anayasa Mimarı Şehri Samsun olduğu gibi Yeni Türkiye’mizin Anayasa Mimarı Olan Şehri Yine Samsun Olacaktır.” dedi.

Ahmet Ak
Ahmet Ak
21 Mart 2015 Cumartesi 14:10
Hakan Altıntaş: 'Ülkemizin Anayasal sisteminin Anahtar Şehri Samsun'dur!'
banner730
 

  
Altıntaş, “Samsun denilince ülkemizin Meşale Şehri, İlk Adımın Atıldığı Şehir, Bağımsızlık Ateşinin İlk Tutuştuğu Şehir, Tarih ve Turizm Şehri ve Lojistik Üssü Olan Şehir imajı akla gelir. Ben doğduğum, büyüdüğüm aziz şehrim, memleketim Samsunumuzu, Anayasa Mimarı Şehir, Ülkemizin Anayasal Sistemin Anahtar Şehri olduğunu ifade etmek istiyorum.” dedi. 

Altıntaş Açıklaması Şöyle sürdürdü: 
 
Bayrak düştüğü yerden kalkar
 
Altıntaş,”Ülkemizde, Anayasa tartışmaları 1876, 1921, 1924, 1961 ve 1982 yıllarında yapılan Anayasa yapım sürecinde nasıl bir sorun olarak algılandıysa bugün de bir sorun teşkil etmektedir. Bu çözülmez gibi görülen sorunları çözen meclis üyeleri ve ilim insanlarının Samsun’umuzdan yetiştiği de bilinen bir husustur.
 
1876 yılında Birinci Meşrutiyetin ilanı ve ilk anayasanın kabul edilmesiyle bir anayasacılık hareketini kaçınılmaz olarak başlatmıştır. Osmanlı gibi kendisine özgü bir toplumsal ve sınıfsal yapıya sahip devlette, yani devletin her şey olduğu bir siyasal ve toplumsal anlayışta, anayasa bir “toplumsal sözleşme” olarak ortaya çıkarken tarafların kimler olacağı başlı başına bir sorundu. 

1876 Osmanlı Meclis-i Mebusanında görev yapan Samsunlu milletvekillerinin katıldığı oturumlarda Osmanlı meclisindeki asıl tartışma hum zamirinden doğmuştu. Tartışmanın tarafları birbirine tezat öneriler sunmaktaydı: Kuran'da Ali-imran suresinde “veşavir'hum fi'lamr” denmişti. Yani, “hüküm oluştururken ve bir şey yaparken onlara danışınız!” Evet, “onlara” danışılacaktı ama “onlar” (hum) kim olduğu konusunda mecliste bölünme yaşanmıştır. 1876 Anayasası ve Meclis de“hum” ve “meşveret” kavramıyla biçimlendirilmeye çalışıldı. Onlar, yani halk ama o günün koşullarında aydınlar meclise gelecekti yönetim de onlara “danışacaktı, yani meşveret edecekti.
 
Kurtuluş Savaşımızın başlangıcında, 22 Mayıs 1919 tarihli raporla, milletin birlik ve beraberliği ile Millî Egemenlik ilkesini Millî Mücadelenin temel dayanağı yapmaya kararlı olduğunun ilk işareti verilmiştir. Manifesto ve Magna Carta (İlk anayasal belge) kavramlarının Londra şehri ile özdeşleşmesi gibi, işgallere karşı başlayan Millî Mücadele’nin başarıya ulaşabilmesi ve millî istiklâlin sağlanabilmesi için verilen mücadelenin mihenk noktası olan Samsun şehri ile 22 Mayıs 1919 tarihli rapor özdeşleşmiştir. Türk demokrasinin zuhurunun, hem Türk milletinin kaderine ve tarihine, hem çağımızın akışına, çeşitli yönlerden yön ve şekil veren safhası ve millî mücadele hareketinin referansı Samsunumuzda gerçekleşmiştir.
 
1921 Anayasası ve 1924 Anayasasının hazırlanmasında Samsunlu Milletvekillerimizin katkıları büyüktü.
 
1961 Anayasası Döneminde ise, Samsunlu hemşehrimiz Anayasa Hukuku Ordinaryüs Profesörü Ali Fuat BAŞGİL hocamız (hocaların hocası), 27 Mayıs 1960 askeri darbesinden sonra,  Milli Birlik Komitesi tarafından çeşitli üniversitelerden demokrasiye inandıkları için uzaklaştırılan 147'ler listesinde yer aldı. Bir yıl sonra (1961) MBK'nın, 147'lerin tekrar üniversiteye belki dönebileceklerine dair özel kanun çıkarmasına rağmen bunu kabul etmedi ve Adalet Partisi hareketi içerisinde siyasete atıldı. 1961 Darbe Anayasası hazırlanırken bile askerler, demokratik yaklaşımından dolayı hiç sevmediklerini ifade ettikleri Samsunlu (Çarşamba-d.1899-ö.1967) hemşehrimiz, Ordinaryüs Profesör olan Ali Fuat BAŞGİL hocamızın eserlerinden (Klasik Ferdî Hak ve Hürriyetler Nazariyesi ve Muasır Devletçilik Sistemi (1938), Esas Teşkilat Hukuku Dersleri (3 cilt, 1940) yararlanarak 1961 Anayasasını hazırlattılar. 
15 Ekim 1961 seçimlerinde Adalet Parti listesinden bağımsız Samsun Senatörü seçildi. Cumhurbaşkanlığı'na adaylığını koyması, Em. Org. Cemal Gürsel'in cumhurbaşkanlığında ısrar eden askeri kesimden gelen yoğun tepkilerle karşılaştı. 24 Ekim 1961 gecesi Fahri Özdilek ve Sıtkı Ulay tarafından götürüldüğü Başbakanlık'a bazı Milli Birlik Komitesi üyesi subaylarınca"hayatınızı garanti edemeyiz" denilerek tehdit edildikten sonra Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildi ve Cumhuriyet Senatosu üyeliğinden de istifa ederek yurt dışına çıktı. Ne hazindir ki darbeciler hocamızın eserlerini kaynak olarak kullanmaktan çekinmediler. 
 
Yani, “hüküm oluştururken ve bir şey yaparken onlara (Samsunun evlatlarına) danışılacaktı ama karar mekanizmasında başkaları olacaktı. 
Türk modernleşmesinin belki bir tarihsel durum ve gerçek olarak yaşadığı bu kısıtlama ve dar alanı bugün ancak AK Parti iktidarı ile aşmakta olduğumuz iddia edilebilir. Ülkemizde ise bazı sorunlarını zaman ne kadar değişirse değişsin yaşamaya devam etmektedir. Önemli olan bu sorunları çözebilecek bizden birilerinin olmasıdır, fesad erbabının değil. Göbeğini kaşıyan adamlar, kasketli, yazmalı, yaşmaklı, poturlu, şalvarlı Hasso ve Hüsso diye nitelendirdikleri Anadolunun gerçek evlatlarının değeri ve ülkemize olan katkısı bugün olduğu gibi yarında görülmeye devam edecektir.

Gelelim bugünkü 1982 tarihli Anayasamızı kim hazırladı sorusuna? Samsunlu hemşehrilerimiz, Anayasa Hukuku Profesörü Orhan Aldıkaçtı  (d. 1924, Samsun - ö.22 Mayıs 2006, İstanbul) hocayı bilirler. Lahey Adalet Divanı  Daimi Hakem Mahkemesi üyeliğine seçilen Aldıkaçtı, 12 Eylül Darbesi'nden sonra oluşturulan ve 1982 Anayasası'nı hazırlayan Danışma Meclisine İstanbul üyesi olarak seçilmiş ve Anayasa Komisyonu Başkanlığı yapmıştır. Modern Demokrasilerde ve Türkiye'de Devlet Başkanlığı (1963) ve Anayasa Hukukumuzun Gelişmesi ve 1961 Anayasası (1964, 2 cilt) adlı eserlere sahiptir. Darbe olduktan 1 yıl sonra Danışma Meclisi’nin kurulmasına karar verilmiş, Dönemin İstanbul valisi tarafından çağırılan Aldıkaçtı hoca askerlerin kendisini oraya istediklerini söylemelerine rağmen önce teklifi redettiğini daha sonra memleket meselesi olduğu için çalışmalara katıldığını belirterek 1982 Anayasası’nın yüzde 91,5 oy oranıyla kabul edilmesini dönemin olağanüstü şartlarına bağlamıştır,  halkın normal rejime dönmek için Anayasa’ya destek verdiğinin altını çizmiş ve bugün oylansa, aynı oranda ‘evet’ çıkmayacağını vurgulamıştır. 1982 Anayasası’nın artık çağın gerisinde kaldığını kabul eden Aldıkaçtı hoca, zamanı geldikçe bazı maddelerin teker teker değiştirilmesi gerektiğini vefatından önce sıklıkla dile getirmiştir.”
 
Yeni Türkiye’nin Anayasasının hazırlanmasında acaba hangi niteliklere sahip Samsunlu hemşehrilerimiz görev yapmalıdır?
 
Kişisel kanaatimi şu şekilde ifade edebilirim diyen Altıntaş “İlk toplumların kent demokrasileri, Magna Carta (1215) temsili demokrasi konularında incelemeler yapmış, Montesqieu'nün Jean-Jacgues Rousseau'nun yapıtlarından; Amerikan ve Fransız insan hakları bildirilerinden ve Anayasalarından, bu hareketle oluşan demokrasi yöntemlerinin bu ülkelerde oluşturduğu ilerlemeler konusunda bilgi sahibi olan, yaşamının her kesitinde, İslam ve demokrasi düşüncelerinin biçimlendirilmesinde, yetiştiği dönemin koşul ve bunalımları ile okuduğu yayınlarla elde ettiği bilgi birikimiyle doğu ve batı sentezi kurabilen, Hudeybiye Antlaşması, Kutadgu Bilig'den, Nizam'ül-Mülk'ten Koçi Bey Risalesi'ne ve günümüze kadar devletin esasının, muhabbet aşk, gönül kazanmak, erdem ve fazilet olduğuna inanan, İnsanı yaşat ki devlet yaşasın diyen Şeyh Edebalinin yolunda giden, Kınalızâde Ali Efendi ve Ahlâk-ı Alâisinin özünü kavramış, Devletin esasının muhabbet olduğunun idrakinde olarak, bizi biz yapan değerlere sahip, kadim medeniyetimizin 1400 yıllık Asımın medeniyeti deyişinin yeterli olmadığına, O medeniyetin milli özüne ve ruhuna varabilen, Farabi'nin El-Medinetü'l-Fazıla'da tasvir ettiği idealist ilim adamı/adamları olmalıdır.” 

Loading...
Son Güncelleme: 21.03.2015 14:13
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner651

banner682