banner1365

banner1496

banner1499

banner1334

Burma,'Açıkgözler Haksız Kazanç Peşinde'

banner1357

Zamanımızda çağdaş kentler üretebilmek için yeterli bir yasal alt yapınıno lmadığını belirten Atakum Belediye Başkanı Metin Burma, “ Buna bir de el atma diye bilinen yasayı kullanan açıkgözler eklenince, sosyal altyapı alanlarını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıyayız” dedi.

SAMSUN HABER 22.05.2013, 21:35 22.05.2013, 21:00
Burma,'Açıkgözler Haksız Kazanç Peşinde'
banner1353
banner1375

Mevcut İmar Kanunu’nun ve onun uygulama yönetmenliklerinin önü açık,sürdürülebilir kentler üretme noktasında yetersiz kaldığını belirten Atakum Belediye Başkanı Metin Burma, “Ne kadar hakkaniyetli, adaletli olursanız olun, İmar Kanunu ve onun yönetmenliklerinin bugünkü hali ile istediğinizi yapmanız olanaksızdır. O nedenle, kanunun acilen ele alınması, çağdaş ölçüler içinde kentlerin önünün açılması gerekiyor. Her beklenen gün çözümsüzlüğe doğru gitmektedir. Kentler, karanlık, dipsiz bir kuyu gibi Ülkenin bütün kaynaklarını tüketir hale gelmiştir. Kentler rant alanları olarak kullanılmaktadır. Halbuki, kentlerin kentsel yaşamı kolaylaştıracak, kentliliğin getirdiği imkanları kullanabilecek düzenlemelere muhatap olabilmesi gerekiyor. Kent rantlarının kente harcanması konusunda yasal tedbirler alınmalıdır. Bu düzenlemeler içinde kültürel sosyal alt yapı alanları da daha geniş, imkan verici, yaratıcı ölçüler içinde bırakılmalıdır. Son yıllarda torba yasa ile çıkardıkları kamulaştırmasız el atmadan kaynaklanan henüz kamunun eline geçmemiş ama imar planlarında kamusal alan olarak öngörülen yerleri artık insanlar bunların takipçiliğini yaparak bu yoldan para kazanır olmuşlar. Bir takım açıkgözlerde halkın elinden bu yerleri,  tamamen spekülatif amaçla toplayıp, daha sondadan kamulaştırmasız el atma noktasında belediyelere, milli eğitime yani kurumlara dava açmaktadır. Bu konuda idareler olarak altından çıkamayacağımız rakamlarla karşı karşıyayız. Burada kentler sosyal alt yapı alanlarını kaybetmekte karşı karşıyayız. Belediyeler bu yükün altından kalkabilecek durumda değildirler. Acil olarak bu konuda bir yasal düzenlemeye ihtiyaç vardır.” şeklinde konuştu.

 

Sayın vekillerin, memlekette neler oluyor, bitiyor? diye merak edip bu konuda gerekli girişimlerde bulunmaları gerektiğinin de altını çizen Başkan burma, konuşmasını şöyle sürdürdü:” Kentler zaten sosyal alt yapı alanları bakımından, fakirdir. Bu nedenle düzenleme ortaklık paylarının buna yeterli ölçüde olmasını sağlamak, bitmiş planlar üretebilmenin yollarını tanımlamak gerekmektedir. Kamulaştırmasız el atma yasası ile ilgili torba yasa bir kez daha gözden geçirilmeli ve gelecekte çok büyük olumsuzluklar yaratacak olan bu durum değerlendirilmelidir. Bunu kentler için bir tehdit olarak gördüğümü belirtmek istiyorum. Çok ciddi sorunlarla karşı karşıyayız.” dedi.

Yorumlar (0)