Ziraat Mühendisleri Odası Samsun Şube Başkanı Hasan Çobancı, tarım arazisine yapılması planlanan Bafra Meyve-Sebze Hali davasının devam ettiğini ve arazide keşif yapılacağını açıkladı

Ziraat Mühendisleri Odası Samsun Şube Başkanı Hasan Çobancı, Büyükşehir Belediyesi tarafından sulu tarım arazisine yapılması planlanan Bafra Meyve-Sebze Hali ile ilgili davanın devam ettiğini belirterek, "Bilirkişiler marifetiyle bölgede keşif yapılarak düzenlenecek rapora göre mahkemece yürütmeyi durdurma kararı yeniden değerlendirilecektir" dedi. 

ÇOBANCI GEREKÇEYİ AÇIKLADI

Çobancı, alanın tarım dışı kullanım kararının iptali ve kararın yürütmesinin durdurulması istemli davanın devam ettiğini hatırlattı. Çobancı, Samsun Bölge İdare Mahkemesi'nin iptal gerekçesinin, Samsun 3.İdare Mahkemesi'nin almış olduğu yürütmeyi durdurma kararını 5403 saylı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu’nun 13. maddesine dayandırması olduğunu belirterek, "Samsun Bölge İdare Mahkemesi kararında tarım dışı kullanım izni verilen taşınmazların büyük ova koruma sınırı içinde yer aldığı ve büyük ova sınırı içindeki taşınmazların tarım dışı kullanımına ilişkin ilke ve ölçütlerin 5403 sayılı Kanun'un 13. maddesinde değil, 14. maddesinde düzenlendiğini belirterek 3.İdare Mahkemesi Kararı'nın gerekçesi yerinde görmeyerek yürütmeyi durdurma kararını bozmuştur" dedi.

'TELAFİSİ MÜMKÜN OLMAZ'

"Bafra Sebze ve Meyve Hali yer seçimi yapılırken öncelikle ova sınırları dışında olmak üzere alternatif alanların belirlenmesi gerekmektedir" diyen Çobancı sözlerine şu şekilde devam etti:

"3. İdare Mahkemesi bozma kararından sonra davalı kurumlardan alternatif alan araştırması yapılıp yapılmadığını ve bu işlemlerle ilgili bütün evrakların dosya kapsamına gönderilmesini istemiştir. Alternatif alan araştırması ile ilgili evrakların mahkemeye ulaşmasından sonra, konunun uzmanı bilirkişiler marifetiyle, bölgede keşif yapılarak düzenlenecek rapora göre mahkemece yürütmeyi durdurma kararı yeniden değerlendirilecektir. Bafra Meyve ve Sebze Hali yeri ile ilgili işlem yapan Bafra Belediyesi ve Samsun Büyükşehir Belediyesince öncelikle ova sınırları dışında olmak üzere alternatif alan araştırması yapıp yapmadıklarının belirlenmesi mahkemenin inceleme aşamasında olması nedeniyle, mahkemenin alternatif alan  incelemesini bitirerek karar vermesine kadar hal binası yerinde inşaat faaliyetlerine başlanılmaması gerekmektedir. Aksi taktirde hal binası inşaatının başlaması durumunda başta verimli arazilerin yok olması gibi telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğacaktır."

Kanal S Ana Haber Bülteni 26 Eylül Pazartesi Kanal S Ana Haber Bülteni 26 Eylül Pazartesi

SAMSUN HABER İLE İLGİLİ İÇERİKLERE GÖZ ATIN.