Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin Alo 153 Kent Yönetim Merkezi inşaatı, bilirkişi heyeti tarafından ikinci kez hukuka aykırı bulundu.

Samsun Mimarlar Odası Şubesi tarafından açılan davada, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Alo 153 Kent Yönetim Merkezi ile ilgili oluşturulan bilirkişi heyeti, projenin kıyı kenar kanununa uygun olmadığına karar verdi.

BDDK açıkladı! Samsun, Karadeniz'in en borçlu şehri  BDDK açıkladı! Samsun, Karadeniz'in en borçlu şehri 

KIYI KANUNUNA AYKIRI 

Mimarlar Odası Samsun Şubesi'nin Samsun 3. İdare Mahkemesi Başkanlığına açtığı davada, şehir plancıları Fatma Sağlam, Zülfiye Mollahüseyinoğlu ve harita mühendisi Mesrur Meşekıran'dan oluşan bilirkişi heyeti, Alo 153 Kent Yönetim Merkezi ile ilgili "Mevcut imar planında Akaryakıt İstasyon Alanının; deniz araçları ve gümrüklü sahalarda deniz taşımacılığına akaryakıt ikmal imkanı veren sistem veya üniteler olmadığı belirlenmiş olup bu tesisin Kıyı Kanununa ve bu kanunun uygulama yönetmeliğine uygun olmadığı, bu nedenle Kıyı Kanununa ve bu kanunun uygulama yönetmeliğine uygun olmayan bir alanın 'akaryakıt istasyon alanı' bir bölümünün davaya konu plan değişikliği ile plandan kaldırılan park alanı için eşdeğer alan olarak ayrılmasının da yine kıyı kanunu ve bu kanunun uygulama yönetmeliğine uygun olmadığı, bu sebeple bu alanın eşdeğer alan olarak kabul edilemeyeceği, bu kapsamda davaya konu plan değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 26. maddesinin 3b fıkrasına uygun olmadığı kanaatine varılmıştır. Bununla birlikte kıyılarda plan onay yetkisinin Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda olduğu, bu alanda yapılacak olan imar planı/değişikliklerin 3194 sayılı İmar Kanununu kapsamında hazırlanarak 3621 sayılı Kıyı Kanunu'nun 7. maddesi uyarınca Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığınca onaylanması gerektiği, ancak davaya konu plan değişikliğinde bu işlemin gerçekleşmediği belirlenmiştir" kararını verdi.

Bilirkişi raporu, Samsun 3. İdare Mahkemesi Başkanlığı'na sunuldu.

SAMSUN HABER İLE İLGİLİ İÇERİKLERE GÖZ ATIN.