T.C. SAMSUN 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İ L A N
DOSYA NO :
2022/626 Esas
KARAR NO : 2022/884
Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 17/11/2022 tarihli ilamı ile 5237 sayılı TCK'nın 141/1, 168/1, 62/1 ve 5271 Sayılı CMK'nın 231/5, 231/8 maddeleri uyarınca hakkındaki HÜKMÜN AÇIKLANMASININ 5 YIL SÜRE İLE GERİ BIRAKILMASINA karar verilen Sergo ve Fadime oğlu, 1983 doğumlu, Gürcistan nüfusuna kayıtlı KOBA KILADZE tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YEREL BİR GAZETEDE ve YEREL BİR İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR 22.02.2024

#ilangovtr Basın No ILN01990576