İLAN
SAMSUN 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
DOSYA NO:2013/499 Esas

KARAR NO:2022/314 Karar
Hırsızlık suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 10/03/2022 tarihli ilamı ile;
a)5237 sayılı TCK'nun 142/2-b maddesi gereğince 3 YIL 4 AY HAPİS, TCK'nın142/1-b maddesi gereğince 10 AY HAPİS ve yine TCK'nın 142/1-b maddesi uyarınca 8 AY 10 GÜN HAPİS cezası ile cezalandırılan Revaz ve Nazi oğlu, 1981 Gürcistan doğumlu, Gürcistan uyruklu sanık GİORGİ DİASAMİDZE'ye,
b)5237 sayılı TCK'nun 142/1-b maddesi gereğince 10 AY HAPİS ve yine TCK'nın 142/1-b maddesi uyarınca 8 AY 10 GÜN HAPİS cezası ile cezalandırılan
Iura ve Talıko oğlu, 1981 Gürcistan doğumlu, Gürcistan uyruklu sanık ROIN PAKSADZE'ye,
Tüm aramalara rağmen gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye geneli 50.000 üstü bir gazetede ve Basın İlan Kurumunun resmi ilan portalında İLANEN TEBLİĞİNE, hükmün tebliğinden sonra 7 gün içinde mahkememize veya en yakın Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunulması suretiyle Samsun Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilangovtr Basın No ILN01903931