T.C.
SAMSUN3. AİLE MAHKEMESİ
Sayı : 2020/665 Esas 28/09/2023

İLAN
Davacı , BAYDAH IDRIS HASAN HASAN ileDavalı , FARIS MAHMOUD AHMET AL-SALOOMI arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı Davalı Farıs Mahmoud Ahmet Al-Saloomı 'a
"1-Davanın KABULÜ ileIDRIS ve İNTİSAR'den olma, 06/06/1981 doğumlu 99741136864 .C.Kimlik Nolu BAYDAH IDRIS HASAN HASAN ile aynı hanede nüfusa kayıtlı FARIS MAHMOUD AHMET AL-SALOOMI'ın TMK'nın 166/3 maddesi gereğince ANLAŞMALI OLARAK BOŞANMALARINA,
2-Tarafların müşterek çocuları 2017 doğumlu 99720138414 Yabancı kimlik nolu RAZAN, 2018 doğumlu 99597142590 yabancı kimlik nolu HASAN FARİS ve 2020 doğumlu 99294675124 yabancı kimlik nolu RAVAN'ınvelayetlerinin T.M.K.'nın 182. maddesi gereğince davacı anneye verilmesine,
Velayeti davacı anneye verilen çocuklar ile davalı baba arasındaki şahsi münasebetin;
Taraflar ayrı illerde otururlarsa; Her ayın, birinci ve üçüncü haftasına denk gelen Cumartesi günü saat 10.00’dan Pazar günü saat 18.00’e kadar, dini bayramların ikinci günü saat 10.00’dan üçüncü günü saat 18.00’e kadar,
Taraflar farklı illerde otururlarsa; her ayın birinci haftasına denk gelen Cumartesi günü saat 10.00’dan Pazar günü saat 18.00’e kadar, dini bayramların ikinci günü saat 10.00’dan üçüncü günü saat 18.00’e kadarve her yıl 1 Temmuz saat 10'dan 15 Temmuz saat 18:00'e kadar, sömestri tatilinin ilk haftası Cumartesi Sabah saat 10:00 dan takip eden Cuma günü akşam saat 17:00 e kadar, davalı baba tarafından davacının yanından çocukların bizzat alınıp süre sonunda bizzat davalı baba tarafından davacı anneye çocukların teslim edilmesi sureti ile şahsi münasebet tesisine
Şahsi münasebet düzenlenmesinin gereklerinin yerine getirilmemesi halinde, çocukların menfaatine aykırı olmamak kaydıyla velayetin değiştirilebileceğinin taraflara ihtarına (tercüman bilirkişi marifeti ile ihtarat yapıldı )
3-Velayet, vesayet ve miras hükümlerinin uygulanmasına ilişkin tüzüğün 4. Maddesi gereğince velayeti kendisine verilen müşterek çocukların varsa mal varlıklarına ilişkin defter ve belgeleri meydana gelecek değişiklerle bir ay içerisinde dosyaya bildirmesi için davacı anneye ihtarat yapılmasına (tercüman bilirkişi marifeti ile ihtarat yapıldı )
4-Müşterek çocuklar RAZAN, HASAN FARİS, RAVAN için aylık 250'şer TL olmak üzere toplamda aylık 750 TL iştirak nafakasının boşanma kararının kesinleşmesini izleyen ayın başından geçerli olmak üzere davalıerkekten alınarakmüşterek çocuklara harcanmak üzere davacıya verilmesine, bu nafakasınkararın kesinleşmesinden sonraki her yılTÜİK tarafından açıklanacak ÜFEoranında arttırılmasına,
5-Taraflarca imzalanan 13/10/2022 tarihli protokolünonaylanmasına ve kararın eki sayılmasına,
6-Taraflar karşılıklı olarak birbirlerinden yoksulluk nafakası, maddi ve manevi tazminat, eşya talep etmediklerinden bu hususlarda karar verilmesine yer olmadığına, " karar verilmiş olup, mahkememizin20/12/2022 tarihli gerekçeli kararı ilanen tebliği olunur. İLGİLİ KİŞİ : FARIS MAHMOUD AHMET AL-SALOOMI -
Hastane Mah. Candarlı Sok. No:16/1 İlkadım/ SAMSUN

#ilangovtr Basın No ILN01901302