T.C.
SAMSUN3. AİLE MAHKEMESİ
Sayı : 2022/618 Esas 11/09/2023

İLAN
T.C. SAMSUN 3. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2022/618
DAVALI : MUHSİN AYGÜN - 38771092030
Pekmezler Köyü Yeni Mah. No:1 Araklı/ TRABZON
Davacı HEDİYE AYGÜN tarafından davalı MUHSİN AYGÜN aleyhine açılan Boşanma davasının yapılan yargılamasında;
Davalı TC 38771092030 nolu MUHSİN AYGÜN'e tüm aramalara rağmen tebligat yapılamamış, tahkikat duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olup,
Duruşma Günü: 21/11/2023 günü saat: 09:40'da sulh için gerekli hazırlığı yapmış olarak tahkikat duruşmasında hazır bulunmanız veya vekille temsil edilmeniz, mazeretsiz olarak gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150. Madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluklarında hüküm verileceği ihtarı ile tahkikat duruşma günü yerine geçerli olmak üzere İLANEN tebliğ olunur.13/09/2023

#ilangovtr Basın No ILN01892984