Prof. Dr. Osman Zümrüt (Zümrüt Kalem) Takip et

Prof. Dr. Osman Zümrüt (Zümrüt Kalem) / Son Makaleleri

Prof. Dr. Osman Zümrüt (Zümrüt Kalem) / Bütün Yazıları

banner1518

banner1365

banner1526

banner1499

banner1496

banner1324

Prof. Dr. Osman Zümrüt (Zümrüt Kalem)

Bütün Yazıları

Prof. Dr. Osman Zümrüt (Zümrüt Kalem)
Zümrüt Kalem

DUAM

Dua, yüce Allah'a yakarış, yalvarma, isteme, dilemedir. Dua, yüce Allah'a durumunu arz edip yardım istemektir. Dua kuşkuyla yapılmaz, mutlaka yüce Allah'ın yerine getireceği inancıyla yapılır.  Yüce Allah'ın emrettiği...
01 Aralık 2020

KOALİSYON VE İTTİFAK DEVLET YÖNETİM TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Koalisyon hükümeti, parlamenter sistemde birden çok siyasi partiden oluşan hükûmetin ortaklaşa hükumet ettiği sistemdir. Koalisyon hükümet sisteminin istikrarsız olduğu kabul edilir. Koalisyon kurma süreci, siyasetçilerin güç mücadelesine...
30 Kasım 2020

“İSTİĞFAR” VE “TÖVBE”DE ESAS OLAN NEDİR?

'İstiğfar” ve 'Tövbe”de esas olan bir daha yapmayacağı bilinci ve kararlılığı olmalıdır. Eğer bunu yapamıyorsa veya 'istiğfar ve 'tövbe” ettikten sonra, yine günah işleme alışkanlığını sürdürüyorsa, -'Biraz...
28 Kasım 2020

HADİSLERDE İSTİĞFÂR VE TÖVBE

 İstiğfâr ve tövbe konusunda hadislere göz atalım. Resûlullâh sav, şöyle buyuruyor: * "Hayfâ ki, benim kalbime bazı kere hicap arız olur. Bundan dolayı ben, günde yüz defa 'istiğfar” ederim." buyurmuştur.   Yüce Allah elçisi...
26 Kasım 2020

“İSTİĞFAR” VE “TÖVBE” BİRLİKTE YAPILABİLİR

'İstiğfar” ve 'tövbe” bir oturuşta olabilir. Aynı oturuşta önce 'istiğfar” ederiz, sonra 'Tövbe” etmeliyiz.  " Yüce Allah'tan başka ilah olmadığını bil. Ve kendi günahın (zenb'in) inançlı erkekler...
25 Kasım 2020

ÜLKEMİZE  DIŞTAN DESTEKLİ DİN VE SİYASETLİ TEHDİT…

Din, insan inançları ve o inançların uygulamalarının tümüdür. Siyaset, insanın veya insan gruplarının diğer insanları isteğine göre yönlendirmesi ve yönetmesidir. Din, soyuta ve somuta dayanır. Dinde inançlar, ahret, sevap, hayır ve benzerleri...
22 Kasım 2020

TARAFSIZ OLMAK…

Anayasamıza konmuş bir deyim. Ama bilimde ve yaşamda tarafsızlık yoktur. Gerçekler vardır. Ailede bile çocuk ya annesinin tarafını tutar ya babasının. Çoğunlukla annesinin tarafını… Memesinden süt emdiği annesini unutmaz. Yaradan düzeni...
20 Kasım 2020

DEVLETTE TÜM SORUMLULUĞU ÜSTLENMENİN SAKINCALARI

Bir insan milletiyle bütünleşirse, yapamayacağı şey yoktur. Ama milletinin kendisine verdiği yetkiyi iyi niyetle de olsa, başka kişi, tarikat, cemaat, patron vs. paylaşamaz. Paylaşırsa ne olur? Çıkarları devam ettiği sürece her şey güllük...
20 Kasım 2020

EKONOMİDE ÇIKIŞ YOLU

Ekonomi veya iktisat biliminde 'Ekonomi”nin tanımı herkesin anlayacağı şekilde şudur. 'Kıt kaynaklarla sınırsız ihtiyaçları karşılama bilimi veya sanatıdır.” NOKTA… Kıt kaynakları karşılama bilimi veya sanatının iki temel...
18 Kasım 2020

İSL’AM’DA MEZHEPLER-TARİKATLAR-CEMAATLER VE ÖNCÜLERİNİN İSLÂM’DA YERİ VAR MI?

İslam'da mezhep var mıdır? Bu soruya tek cevap vardır. 'Hz. Muhammed'in mezhebi neydi?” sorusuyla yanıt verilir kısaca. Yoktu. Kur'ân âyetlerine uymak ve onları insanlara uygulamalı olarak bildirmek biricik asıl göreviydi....
17 Kasım 2020

İSLÂMIN KANAKLARI

Çok ciddi olun bu konuyu İslam Dini açısından değerlendirmek zorundayız. Bize kaynak olarak gelen Kur'ân'dır. Kur'ân'da mezheplere, tarikatlara ve cemaatlere ayrışma yoktur. Kur'ân'dan sonra ikinci kaynak 'Sünnet”...
16 Kasım 2020

DİPLOMASİMİZ DAYA İYİSİNİ YAPMALIYDI!

Can Azerbaycan ve Komşumuz Ermenistan arasında, Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları almak için başlattığı harekât başarıyla sürerken Karabağ'ın tümü alınmadan durduruldu. Pachinyan yenilgiyi kabul ederek ateşkese razı olduğu...
14 Kasım 2020

DÜNYADA LİBERAL DEMOKRASİLER (LIBERAL DEMOCRACIES AROUND THE WORLD)

Dünyada ABD'de bulunan Freedom House (Özgürlük Evi ) Araştırma kuruluşu araştırmasında özgürlük bulgularını yansıtan bir harita yayınladı. Freedom House, bu haritada, bazı tartışmalı olan liberal demokrasilerin bulunduğu ülkeleri...
11 Kasım 2020

ÖLENLERİ İYİ YAPTIKLARIYLA DEĞERLENDİRİNİZ

Bugün 10 Kasım. 1938'in Kasım'ın 10.uncu günü Dolmabahçedeki yatağında saat:09:05'te Atatürk'e yüce Allah'ın emri vaki oldu. Türk Tarihinde çok büyük işler yapan evlatları yüce Alla biz Türk Milletine nasip etmiştir....
10 Kasım 2020

DEMOKRASİ VE ABD…

Demokrasi, siyasal bilimde, yurttaşın kendi oyuyla kendi yönetimini seçtiği yönetim biçimi olarak sunulur. Gerçekte ise, 'Demokrasi”, zenginlerin veya baskı ve çıkar grubu seçkinlerin milyonlarca insanın gazını almak için uydurduğu...
09 Kasım 2020

TÜRKİYE DAHA GÜÇLÜ OLUR AMA NASIL?

Ülkemizin güçlü olması için kurallar açık bilimseldir. Bunları şöyle sıralayabiliriz. 1. İslam dünyasında lideriz palavrasından vaz geçmeli ve yüce Allah'ın Kur'ân'da 360 âyette buyurduğu gibi amel etmeliyiz / çalışmalıyız:...
07 Kasım 2020

BAŞKALARININ SELAM VERMESİNİ İSTEMEK

Başkalarının selam vermesini bir nezaket kuralı ve Allah ve Rasulunun bir emri veya öğüdü olarak istemek normaldir. Başkalarının kendisini selamlamasını kaba bir biçimde ve baskıcı ve başkasını tehdit edici bir biçimde hem uygarlık açısından...
05 Kasım 2020

SELAM NASIL VERİLMELİ

SELÂM KİME NASIL VERİLMELİ VE KİMDEN ALINMALI **Hz. Muhammed, "Hayvan üzerinde olan, yayan yürüyene, yürüyen, oturana, az da çoğa selâm verir." buyurmuştur” (M .Nevevî, Riyazü's-Sâlihîn,C.II,s.235, Hadis No:861). ** Hz. Muhammed,...
04 Kasım 2020

DOĞAL FELAKETLER VE BİZİM YAPTIKLARIMIZ…

Felaketler:  Deprem, sel baskını, hortum, aşırı rüzgar vs. İslamda bu felaketler karşısında, çaresiz kalan teknolojisiyle insanoğlunun tek son çaresi; yüce Allah'a tevekküldür. Yüce Allah'a tevekkül etmek, Allah'a teslim...
01 Kasım 2020

DÜNYAMIZDA İNANMAK VE YAŞAMAK

Burada sözünü ettiğimiz inanç, çok basit olan ve günlük işlerimize ve de dünya görüşümüze yönelik olan basit dünyeviye yönelik inanç olup, Tanrı ile kul arasında olan inanç değildir. Dünyevidir ama önemsiz değildir. Çünkü kul...
28 Ekim 2020

ŞEMSİYE’NİN İŞLEVLERİ VE MASKE’ İLİŞKİSİ

Dün Şemsiye'nin tarihçesini yazmıştık. Bugün işlevlerine bir göz atalım. Şemsiye'nin işlevleri: 1. İnsana tepeden vuracak güneşten insanı korumak 2. Yağan yağmur, dolu ve kardan insanı ıslanmaktan korumak. 3. Düğünde damadın...
26 Ekim 2020

ŞEMSİYE’NİN TARİHÇESİ

"Şemsiye”, Arapça 'Şems شمس ” kök sözcüğünden türemiş olup 'GÜNEŞLİK” anlamında kullanılır. Batıda Latince'de gölge anlamındaki 'umbra” kökünden gelen İngilizcede 'umbrella” sözcüğü 'GÖLGELİK”...
25 Ekim 2020

HER İŞİMİZE PLANIMIZ ,HAYALİMİZ DAHİL, İYİ NİYETLE / OLUMLU BAŞLAYALIM

Yüce Allah yapılan her şeyin: inancın, davranışın ve uygulamaların dini olarak değerlendirilmesinde esas, yüce Allah'ın istediği, buyurduğu ve öngördüğü biçimde ve iyi niyetle yapılıp yapılmadığı bakarak değerlendirir. Kişinin...
24 Ekim 2020

YENİLERE YÖNELMELİYİZ(İNOVASİON)

İnovasyon süreci, çağların ilerlemesine koşut olarak bilginin ekonomik ve toplumsal yarara dönüştürülmesidir.  Yenilere yönelmek için eskilerden kurtulmak gerek. Müzeliği müzeye vereceksiniz. Arşiv olacağı arşivleyeceksiniz. “ Yenilere...
22 Ekim 2020