23
Mar 2018
Misak-ı Milli’yi Yeniden Okurken “Afrin” (3)

Özetle Afrin ve ötesindeki coğrafya misak-ı milli andımızın bir parçası olarak 'özgürleştirilmeli” dini, ırki, kültürel bağlılıklarının bulunduğu kardeşleri ile yeniden 'birleştirilmelidir”. Bu bir tür Avrupa Birliği...

MAKALEYİ OKU
22
Mar 2018
Misak-ı Milli’yi Yeniden Okurken “Afrin” (2)

Seçimle bulundukları yörelerin önde gelen saygın fertleri arasından milletvekili olmaya hak kazanan delegeler yani son Osmanlı Meclis-i Mebusanı 12 Ocak 1920'de İstanbul'da toplandı. Mütareke (ateşkes) adı altında birbiri ardına gasp...

MAKALEYİ OKU
21
Mar 2018
Misak-ı Milli’yi Yeniden Okurken “Afrin” (1)

1914-1918 yılları arasında dört yıl kesintisiz süren bir cihan harbinin içinde bu coğrafyanın eli silah tutan yada tutmayan bütün fertleri amansız bir çatışma kaos ve terörün ortasında hayatta kalma mücadelesi vermişlerdir. Dünya teknolojisi,...

MAKALEYİ OKU

banner650

banner826