Prof. Dr. Bekir Şişman Takip et

Prof. Dr. Bekir Şişman / Son Makaleleri

Prof. Dr. Bekir Şişman / Bütün Yazıları

banner1365

banner1496

banner1499

banner1334

Prof. Dr. Bekir Şişman

Bütün Yazıları

Prof. Dr. Bekir Şişman

Bir Kent Müzesi Nasıl Olmalıdır?

BİR KENT MÜZESİ NASIL OLMALIDIR? / Prof. Dr. Bekir ŞİŞMAN Kent müzeleri; kentin kültürel belleğini oluştururlar ve adeta kentlerin tarihinin somut vesikaları durumundadırlar. Kentlerin kimliği ve ruhu adeta buralarda akseder. Ülkemizde 2000'li...
29 Ağustos 2018

Samsun'da tüketilen tütüncülük

SAMSUN'DA TÜKETİLEN TÜTÜNCÜLÜK / Prof. Dr. Bekir ŞİŞMAN Anavatanı, Güney Amerika, Meksika ve Batı Hint Adaları kabul edilen tütün bitkisi; 16. yüzyılda Amerika'dan Avrupa'ya getirilmiştir. 17. yüzyılda Türkiye'de tütün...
25 Ağustos 2018

'Bizim Yunus' Hümanist Miydi?

'BİZİM YUNUS” HÜMANİST MİYDİ? / Prof. Dr. Bekir ŞİŞMAN Hümanizm; mücerret bir insan sevgisini esas alan görüş, kısaca insaniyetçilik olarak tanımlanmaktadır. Bu akım feodalizme ve ortaçağın Hıristiyanlık anlayışına karşı...
15 Ağustos 2018

Yaylacılıkta ciddi değişim

YAYLACILIKTA CİDDİ DEĞİŞİM YAŞANMAKTA / Prof. Dr. Bekir ŞİŞMAN Şehirlerimizde görülen teknolojik gelişmelere paralel sosyal ve kültürel değişim sürecinden; önce ilçelerimiz, daha sonra da köylerimiz etkilenmiştir. Özellikle televizyonun...
08 Ağustos 2018

Vahdet-i Vücût nedir?

VAHDET-İ VÜCÛD NEDİR? / Prof. Dr. Bekir ŞİŞMAN Bazı mutasavvıflara göre tek ve gerçek varlık 'Allah”tır. Kâinattaki her şey onun isim ve sıfatlarının tecellisi ibarettir. Yani âlemde var olan yalnızca 'Vücud-ı Mutlak”tır....
01 Ağustos 2018

Kırk sayısının gizemi

KIRK SAYISININ GİZEMİ / PROF. DR. BEKİR ŞİŞMAN Türk kültürü içerisinde üç, dört, yedi, dokuz ve kırk sayıların özellikle dini ve edebi içerikli metinlerde sıklıkla geçtiği bilinmektedir. Bu sayıların bir kısmı mitolojik dönemlere...
25 Temmuz 2018

Bir Ateiste Cevap

Bir Ateiste Cevap / Prof. Dr. Bekir ŞİŞMAN Peyami Safa'nın, 22 Eylül 1958 tarihli Milliyet Gazetesi'nde neşrettiği 'Bir Allahsıza Cevap” başlıklı yazısı şöyle başlıyordu: Şu kısa okuyucu mektubu göründüğü kadar ehemmiyetsiz...
18 Temmuz 2018

Bir Deiste cevap

Bir Deiste Cevap / Prof. Dr. Bekir ŞİŞMAN Bundan yaklaşık on iki yıl önceydi (Ekim 2006). Hulki Cevizoğlu, 'Ceviz Kabuğu” programına 'Türkiye'nin en yaşlı Sümerolog'u” unvanıyla tanıttığı Prof. Dr. Muazzez İlmiye...
11 Temmuz 2018

Türk kültürüne eleştiri!

TÜRK KÜLTÜRÜNE ELEŞTİRİ / Prof. Dr. Bekir ŞİŞMAN Değerli okuyucularım! 'Türk Kültürüne Eleştiri”, Prof. Dr. Umay Türkeş-Günay tarafından kaleme alınmış ve Akçağ Yayınları tarafından yayımlanmış olan kitabın adıdır....
04 Temmuz 2018

Batılıların bâtıl inanışları

BATILILARIN BÂTIL İNANIŞLARI / Prof. Dr. Bekir ŞİŞMAN             Birtakım günler icat edip onları topluca kutlamada Batılıların üzerine yoktur. 31 Ekim'de Hortlaklar Günü ya da Cadılar...
27 Haziran 2018

Eski Türklerin dini neydi?

ESKİ TÜRKLERİN DİNİ NEYDİ? / Prof. Dr. Bekir ŞİŞMAN Merkezî Asya başta olmak üzere Asya'nın doğusunda, batısında, kuzeyinde ve güneyinde on altı büyük, onlarca da orta ve küçük ölçekli devlet kurma becerisi göstermiş bu kadim...
20 Haziran 2018

Cemil Meriç’i Doğru Anlamak

Cemil Meriç'i Doğru Anlamak / Prof. Dr. Bekir ŞİŞMAN Bugün, Cumhuriyet devrinde yetişen en önemli aydın, düşünür ve yazarlardan biri olan ve Cumhuriyet modernleşmesini en iyi okuyan, bu süreci yaşayan, derinliğine anlayan ve Ahmet Kabaklı'nın...
13 Haziran 2018

Müslüman Türklerin iIkel inanışları

MÜSLÜMAN TÜRKLERİN İLKEL İNANIŞLARI / PROF. DR. BEKİR ŞİŞMAN Anadolu'da yaşayan halk inanışları, Anadolu insanının yaşamıyla, tarihiyle ve sosyal karakteriyle yakından ilgilidir. Bu türden inanışlar Anadolu insanının düşüncesine,...
06 Haziran 2018

Modern Zamanların İlkel İnanışları

'İnanç”, bir şeye inanmayı, iman etmeyi; bir düşüncenin, bir varlığın, bir olgunun, bir nesnenin mevcudiyetini tasdik etmeyi ve bu tasdikle ilgili pratikleri yerine getirmeyi ihtiva eder. Halk inanışları ise, toplum tarafından kabul edilmiş...
30 Mayıs 2018

Mezun öğrencilerime

Bu yazı OMÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden 2017-2018 Öğretim Yılında mezun olan öğrencilerim için kaleme alınmış olup bütün mezun öğrencileri kapsamaktadır. Değerli öğrencilerim; geleceğimizin mimarları,...
23 Mayıs 2018

Dil davamız

Dil; insanlar arasında anlaşmayı sağlayan doğal bir araçtır. Ayrıca dil, hem kültürün en önemli unsuru hem de kültürel değerleri gelecek nesillere aktaran en önemli araçtır. Bu nedenle dilimiz, geçmişle gelecek arasında bir köprü konumundadır....
16 Mayıs 2018

Müslüman Türkün Bahar Bayramı; Hıdırellez

6 Mayıs Hıdırellez Bayramı'nın geçtiğimiz pazar gününe tekabül etmiş olması münasebetiyle ben de bugünkü yazımı bu konuya ayırdım. Esasen Türklerin iki farklı tarihte kutladıkları bahar bayramları vardır: Nevruz ve Hıdırellez....
09 Mayıs 2018

Hoşgörünün Yunusçası

Toplumların mutlu ve huzurlu olabilmeleri için ihtiyaç duydukları en önemli hususlardan biri de hoşgörüdür. Madem sosyal hayatın içerisinde yaşamaya mecburuz, madem toplumun bütün bireyleri aynı şekilde düşünmüyor, hem madem demokrasi...
02 Mayıs 2018

Ali Fuad Başgil Ve Gençlik Tasavvuru

Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil, 1893 yılında Çarşamba'da doğar ve ilkokulu burada bitirir. Daha sonra lise öğrenimi için gittiği İstanbul'da 1. Cihan Harbi nedeniyle öğrenimine arar verir ve dört yıl Kafkas Cephesinde düşmana karşı...
25 Nisan 2018

Samsun’da Kaybolan Halk Zanaatları

Zanaat; deneyim ve ustalık gerektiren, üretime dayalı ve aynı zamanda geçim kaynağı olarak görülen iş olarak tanımlanabilir. Zanaatkâr ise, ürettiği malda estetik kaygıdan ziyade emeğinin karşılığını maddi olarak alabilmeyi düşünen...
18 Nisan 2018

Gençlik Ve Kültür Eğitimi

Kültür; hayata bakışımızın, hayat tarzımızın, tefekkür dünyamızın doğal sonucu olarak oluşan, zamana ve mekâna göre evirilebilen, tüm maddi ve manevi varlığımızı içine alan değerler bütünüdür. Kültür mirastır, bellektir ve...
11 Nisan 2018

Gençlik Sorunu

Önümüzdeki çeyrek yüzyılda ülkemizin en önemli sorunlarından biri 'gençlik sorunu” olacaktır. Bir taraftan iyi eğitim görmüş, ilkeli, sorumluluk bilinci taşıyan, milli ve manevi değerlerle donanmış idealist bir gençlik yetişirken;...
04 Nisan 2018

2023’e BEŞ Kala

Osmanlı Devleti dağılma sürecinde bile dünyanın en büyük birkaç devletinden biriydi. Cumhuriyet kurulduğu dönemde ise nüfusu on iki milyondu ve bunun da çoğu kadın, yaşlı, çocuk ve sakatlardan müteşekkildi. O zamanlar Türkiye işgal edilebilir...
28 Mart 2018

Stratejik Bir Bayram; Nevruz

Bugün güzel bir gün; 21 Mart Nevruz. Ben de bugünkü yazımda bu konuyu ele almak istedim. Ancak burada uzun uzadıya Nevruz'un tarihinden, Türk Dünyasında ve başka bölgelerde nasıl kutlandığından, bugüne atfedilen olaylardan bahsetmek...
21 Mart 2018
banner1474
28°
açık
Namaz Vakti 05 Temmuz 2020
İmsak 03:01
Güneş 05:01
Öğle 12:44
İkindi 16:44
Akşam 20:18
Yatsı 22:08