banner1017
03
Oca 2019
Kültürel Mirasın Gençlere Aktarılmasında İzlenecek Yol

Kültürel miras dediğimiz ve bizi biz yapan, bizi değerli kılan ve bir tarih boyunca bizi ayakta tutan, özellikle de manevi değerlerimizi kapsayan kültürümüzün gençler üzerinden gelecek kuşaklara aktarılmasında şöyle bir yol haritası önerebiliriz:...

MAKALEYİ OKU
26
Ara 2018
Hüseyin Nihal Atsız’ın kültür ve ahlak telakkisi 

Bir tarihçi, Türkolog, şair, yazar ve entelektüel kimliği ve kişiliği ile Hüseyin Nihal Atsız Cumhuriyet tarihinin üzerinde en çok konuşulan, değerlendirmeler yapılan, referans alınan, kimi zaman da eleştiri oklarına maruz kalan kişilerinin...

MAKALEYİ OKU
19
Ara 2018
Gençlik eğitiminde önce ahlak ve maneviyat

Önümüzdeki çeyrek yüzyılda ülkemizin en önemli sorunlarından biri sorunlu gençlik olacaktır. Bizler bir taraftan iyi eğitim görmüş, ilkeli, sorumluluk bilinci taşıyan, idealist ve başarılı bir gençliğin yetiştiğini görüyor; diğer...

MAKALEYİ OKU
13
Ara 2018
Samsun’un kentsel imgeleri

Marka şehirler artık günümüzde imgesel değerleriyle ve bunların doğal sonucu olan sembollerle anılmaktadır. Bu durum kültür endüstrisini ve ekonomisini doğrudan etkilemektedir. Dolayısıyla şehirlerin imgeleri şehirlerin ekonomik, sosyal...

MAKALEYİ OKU
06
Ara 2018
Kentler, imgeler ve simgeler

İmge, duyularla alınan ve bir uyarıcı söz konusu olmaksızın bilinçte beliren nesne, hayal, imaj ve olaylar olarak tanımlanır. İmge bir form taşıdığında, bu forma simge/sembol denir. Simge imgeyi taşır, ancak simge değişse bile imge kalıcıdır...

MAKALEYİ OKU
28
Kas 2018
Karadeniz yöresinde mısır folkloru

Karadeniz yöresi; tarihi geçmişi, kültürel değerleri, insan karakterleri ve ekonomik özellikleri açısından çok farklı bir niteliğe sahiptir. Karadeniz yöresinin sahip olduğu pek çok kültürel değerden biri de, yöre mutfağının vazgeçilmez...

MAKALEYİ OKU
20
Kas 2018
Nurettin Topçu ve maarif davamız

Türk fikir adamı, yazar ve akademisyeni Nurettin Topçu, 7 Kasım 1909 tarihinde İstanbul'da doğdu. Lise tahsilini İstanbul Erkek Lisesi'nde tamamlayan Topçu, öğrenimini Avrupa'da devam ettirebilmek için bursluluk sınavlarına girdi...

MAKALEYİ OKU
15
Kas 2018
Çalışma hayatı ve iş ahlakı

Çalışma Hayatı ve İş Ahlakı / Prof. Dr. Bekir ŞİŞMAN Çalışma ortamında, iş hayatında ve mesaimiz esnasında uymamız gereken ahlaki kurallar, davranışlar, disiplinler ve prensipler iş ahlakı olarak adlandırılır. Peygamber efendimizin...

MAKALEYİ OKU
07
Kas 2018
Kültür Neden Değişir?

Kültür Neden Değişir? / Prof. Dr. Bekir ŞİŞMAN Kültür; insan davranışlarına ve bu davranış yolu ile imal edilen sanat (zanaat) ürünlerine şekil veren, değer ve fikir katan mana sistemlerinin bütünüdür. Kültür bir yönüyle yaşam biçimidir,...

MAKALEYİ OKU
01
Kas 2018
Kemençeli âşıklar

KEMENÇELİ ÂŞIKLAR / Prof. Dr. Bekir ŞİŞMAN Karadeniz yöresinde kemençe aletini kullanan ve sanatını bu yönde icra eden kişilere umumiyetle kemençeci adı verilmektedir. Kemençeli âşık ise, kemençe çalmakla birlikte, irticalen şiir söyleme...

MAKALEYİ OKU
24
Eki 2018
Aliya ve İslam Deklarasyonu

Aliya ve İslam Deklarasyonu / Prof. Dr. Bekir ŞİŞMAN İslam Medeniyeti teorisyeni olan Aliya İzzetbegoviç (08 Ağustos 1925-19 Ekim 2013/Saraybosna) 1970'te siyaset yapmak amacıyla değil, bir dava bilinciyle, İslam coğrafyasının sorunlarına...

MAKALEYİ OKU
17
Eki 2018
İyiliğe Dair

İyiliğe Dair Tolstoy'un 'İnsan Ne ile Yaşar?” kitabında anlattığı bütün öykülerde insanın özünde iyilik olduğu vurgulanır. Peki, insan ne için yaşar? Bu soruya verilen cevaplar aslında kültür ve medeniyetlere göre değişiklik...

MAKALEYİ OKU
10
Eki 2018
Kemençenin tarihçesi

Karadeniz yöresi; sahip olduğu tabii güzellikleri ve yayla şenlikleriyle, yöresel kıyafetleri ve mutfak kültürleriyle, insan tipleri ve ağız özellikleriyle, halk müziği ve halk oyunlarıyla; kısacası yöre folkloruyla, Türkiye'de farklı...

MAKALEYİ OKU
03
Eki 2018
Almanya; Acı vatan

ALMANYA; ACI VATAN / Porf. Dr. Bekir ŞİŞMAN Bugün, Almanya'da yaşayan üç milyonluk Türk nüfusu, Türk-Alman ilişkilerini belirleyen en önemli faktördür. Bu nüfus, Türkiye'nin Almanya ile daha sıcak ilişkiler kurmasını da sağlamaktadır....

MAKALEYİ OKU
26
Eyl 2018
Atatürk'ün Türk Dili Politikasına Dair...

ATATÜRK'ÜN TÜRK DİLİ POLİTİKASINA DAİR / Prof. Doç. Dr. Bekir ŞİŞMAN XIII. yüzyılda Karaman'dan yükselen tok bir ses 'Şimdiden sonra hiç kimse kapıda ve divanda meclis ve seyranda Türkçeden başka bir dil kullanmaya!”...

MAKALEYİ OKU
24
Eyl 2018
Ahiliğin Temel Felsefesi: Bizi Aldatan Bizden Değildir!

Ahiliğin Temel Felsefesi: Bizi Aldatan Bizden Değildir! / Prof. Dr. Bekir ŞİŞMAN Ülkemizde bilindiği gibi eylül ayının üçüncü haftası 'Ahilik Haftası” olarak kutlanmakta ve bu meyanda çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Bu yıl...

MAKALEYİ OKU
12
Eyl 2018
Âşık Kemalî Bülbül’ü Vefatının 6. Yılında Anıyoruz

Âşık Kemalî Bülbül'ü Vefatının 6. Yılında Anıyoruz / Prof. Dr. Bekir ŞİŞMAN   Kemal Bülbül, 1928 yılında Samsun'un Kavak İlçesi Kozansıkı Köyü'nde doğdu. İlkokulu bitirdikten sonra çeşitli işlerde çalıştı....

MAKALEYİ OKU
05
Eyl 2018
Samsun'un kutsal mekânları

SAMSUN'UN KUTSAL MEKÂNLARI / PROF. DR. BEKİR ŞİŞMAN Genellikle bir millete ve o milletin dinine hizmet etmiş kişiler yine o milletin fertleri tarafından yüceltilir, kutsanır ve onların hayatları etrafında çeşitli menkıbeler oluşturulur....

MAKALEYİ OKU
29
Ağu 2018
Bir Kent Müzesi Nasıl Olmalıdır?

BİR KENT MÜZESİ NASIL OLMALIDIR? / Prof. Dr. Bekir ŞİŞMAN Kent müzeleri; kentin kültürel belleğini oluştururlar ve adeta kentlerin tarihinin somut vesikaları durumundadırlar. Kentlerin kimliği ve ruhu adeta buralarda akseder. Ülkemizde 2000'li...

MAKALEYİ OKU
25
Ağu 2018
Samsun'da tüketilen tütüncülük

SAMSUN'DA TÜKETİLEN TÜTÜNCÜLÜK / Prof. Dr. Bekir ŞİŞMAN Anavatanı, Güney Amerika, Meksika ve Batı Hint Adaları kabul edilen tütün bitkisi; 16. yüzyılda Amerika'dan Avrupa'ya getirilmiştir. 17. yüzyılda Türkiye'de tütün...

MAKALEYİ OKU
15
Ağu 2018
'Bizim Yunus' Hümanist Miydi?

'BİZİM YUNUS” HÜMANİST MİYDİ? / Prof. Dr. Bekir ŞİŞMAN Hümanizm; mücerret bir insan sevgisini esas alan görüş, kısaca insaniyetçilik olarak tanımlanmaktadır. Bu akım feodalizme ve ortaçağın Hıristiyanlık anlayışına karşı...

MAKALEYİ OKU
08
Ağu 2018
Yaylacılıkta ciddi değişim

YAYLACILIKTA CİDDİ DEĞİŞİM YAŞANMAKTA / Prof. Dr. Bekir ŞİŞMAN Şehirlerimizde görülen teknolojik gelişmelere paralel sosyal ve kültürel değişim sürecinden; önce ilçelerimiz, daha sonra da köylerimiz etkilenmiştir. Özellikle televizyonun...

MAKALEYİ OKU
01
Ağu 2018
Vahdet-i Vücût nedir?

VAHDET-İ VÜCÛD NEDİR? / Prof. Dr. Bekir ŞİŞMAN Bazı mutasavvıflara göre tek ve gerçek varlık 'Allah”tır. Kâinattaki her şey onun isim ve sıfatlarının tecellisi ibarettir. Yani âlemde var olan yalnızca 'Vücud-ı Mutlak”tır....

MAKALEYİ OKU
25
Tem 2018
Kırk sayısının gizemi

KIRK SAYISININ GİZEMİ / PROF. DR. BEKİR ŞİŞMAN Türk kültürü içerisinde üç, dört, yedi, dokuz ve kırk sayıların özellikle dini ve edebi içerikli metinlerde sıklıkla geçtiği bilinmektedir. Bu sayıların bir kısmı mitolojik dönemlere...

MAKALEYİ OKU

banner1056