13
Haz 2018
Cemil Meriç’i Doğru Anlamak

Cemil Meriç'i Doğru Anlamak / Prof. Dr. Bekir ŞİŞMAN Bugün, Cumhuriyet devrinde yetişen en önemli aydın, düşünür ve yazarlardan biri olan ve Cumhuriyet modernleşmesini en iyi okuyan, bu süreci yaşayan, derinliğine anlayan ve Ahmet Kabaklı'nın...

MAKALEYİ OKU
06
Haz 2018
Müslüman Türklerin iIkel inanışları

MÜSLÜMAN TÜRKLERİN İLKEL İNANIŞLARI / PROF. DR. BEKİR ŞİŞMAN Anadolu'da yaşayan halk inanışları, Anadolu insanının yaşamıyla, tarihiyle ve sosyal karakteriyle yakından ilgilidir. Bu türden inanışlar Anadolu insanının düşüncesine,...

MAKALEYİ OKU
30
Mayıs 2018
Modern Zamanların İlkel İnanışları

'İnanç”, bir şeye inanmayı, iman etmeyi; bir düşüncenin, bir varlığın, bir olgunun, bir nesnenin mevcudiyetini tasdik etmeyi ve bu tasdikle ilgili pratikleri yerine getirmeyi ihtiva eder. Halk inanışları ise, toplum tarafından kabul edilmiş...

MAKALEYİ OKU
23
Mayıs 2018
Mezun öğrencilerime

Bu yazı OMÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden 2017-2018 Öğretim Yılında mezun olan öğrencilerim için kaleme alınmış olup bütün mezun öğrencileri kapsamaktadır. Değerli öğrencilerim; geleceğimizin mimarları,...

MAKALEYİ OKU
16
Mayıs 2018
Dil davamız

Dil; insanlar arasında anlaşmayı sağlayan doğal bir araçtır. Ayrıca dil, hem kültürün en önemli unsuru hem de kültürel değerleri gelecek nesillere aktaran en önemli araçtır. Bu nedenle dilimiz, geçmişle gelecek arasında bir köprü konumundadır....

MAKALEYİ OKU
09
Mayıs 2018
Müslüman Türkün Bahar Bayramı; Hıdırellez

6 Mayıs Hıdırellez Bayramı'nın geçtiğimiz pazar gününe tekabül etmiş olması münasebetiyle ben de bugünkü yazımı bu konuya ayırdım. Esasen Türklerin iki farklı tarihte kutladıkları bahar bayramları vardır: Nevruz ve Hıdırellez....

MAKALEYİ OKU
02
Mayıs 2018
Hoşgörünün Yunusçası

Toplumların mutlu ve huzurlu olabilmeleri için ihtiyaç duydukları en önemli hususlardan biri de hoşgörüdür. Madem sosyal hayatın içerisinde yaşamaya mecburuz, madem toplumun bütün bireyleri aynı şekilde düşünmüyor, hem madem demokrasi...

MAKALEYİ OKU
25
Nis 2018
Ali Fuad Başgil Ve Gençlik Tasavvuru

Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil, 1893 yılında Çarşamba'da doğar ve ilkokulu burada bitirir. Daha sonra lise öğrenimi için gittiği İstanbul'da 1. Cihan Harbi nedeniyle öğrenimine arar verir ve dört yıl Kafkas Cephesinde düşmana karşı...

MAKALEYİ OKU
18
Nis 2018
Samsun’da Kaybolan Halk Zanaatları

Zanaat; deneyim ve ustalık gerektiren, üretime dayalı ve aynı zamanda geçim kaynağı olarak görülen iş olarak tanımlanabilir. Zanaatkâr ise, ürettiği malda estetik kaygıdan ziyade emeğinin karşılığını maddi olarak alabilmeyi düşünen...

MAKALEYİ OKU
11
Nis 2018
Gençlik Ve Kültür Eğitimi

Kültür; hayata bakışımızın, hayat tarzımızın, tefekkür dünyamızın doğal sonucu olarak oluşan, zamana ve mekâna göre evirilebilen, tüm maddi ve manevi varlığımızı içine alan değerler bütünüdür. Kültür mirastır, bellektir ve...

MAKALEYİ OKU
04
Nis 2018
Gençlik Sorunu

Önümüzdeki çeyrek yüzyılda ülkemizin en önemli sorunlarından biri 'gençlik sorunu” olacaktır. Bir taraftan iyi eğitim görmüş, ilkeli, sorumluluk bilinci taşıyan, milli ve manevi değerlerle donanmış idealist bir gençlik yetişirken;...

MAKALEYİ OKU
28
Mar 2018
2023’e BEŞ Kala

Osmanlı Devleti dağılma sürecinde bile dünyanın en büyük birkaç devletinden biriydi. Cumhuriyet kurulduğu dönemde ise nüfusu on iki milyondu ve bunun da çoğu kadın, yaşlı, çocuk ve sakatlardan müteşekkildi. O zamanlar Türkiye işgal edilebilir...

MAKALEYİ OKU
21
Mar 2018
Stratejik Bir Bayram; Nevruz

Bugün güzel bir gün; 21 Mart Nevruz. Ben de bugünkü yazımda bu konuyu ele almak istedim. Ancak burada uzun uzadıya Nevruz'un tarihinden, Türk Dünyasında ve başka bölgelerde nasıl kutlandığından, bugüne atfedilen olaylardan bahsetmek...

MAKALEYİ OKU
14
Mar 2018
“Kızıl Elma”yı Güncellemek

Ailesi Tekirdağ'ın Saray İlçesinde ikamet eden, ancaksonradan Samsun'un Vezirköprü İlçesi nüfusuna kayıtlı olduğu anlaşılan Uzman Çavuş Mehmet Kuzu'nun, Zeytin Dalı Harekâtının 2. gününde televizyon muhabirinin 'İstikamet...

MAKALEYİ OKU
07
Mar 2018
Ahmed Yesevî’yi Doğru Okumak

Türk tasavvuf düşüncesinin ilk ve en önemli kurucularından olan Hoca Ahmed Yesevi'nin İslamiyet yorumu korku ve cezaya değil, aşka ve irfana vurgu yapar. O insanlara sevgi, hoşgörü, ilim ve irfana giden yolları gösterir. O'na göre...

MAKALEYİ OKU
28
Şub 2018
Samsun’un yakın siyasi tarihine bir bakış

Samsun, Cumhuriyet tarihi boyunca demokrasiye öncülük eden bir şehir olma özelliğini hep korumuştur. 1919 tarihi Cumhuriyete giden yolda önemli bir kavşaktır. Cumhuriyet Devrinde, Serbest Fırka Hareketi demokrasiye geçişimizin önemli kilometre...

MAKALEYİ OKU
21
Şub 2018
Kültür Ekonomisi ve Samsun

Ülkemizde yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdikleri kimi tarihi ve kültürel mekânlar vardır ki, bu yerler daha çok imgeleriyle anılırlar. İstanbul'un Sultanahmet Camii, Kız Kulesi, Ankara'nın Anıtkabir'i ve Ata Kulesi,...

MAKALEYİ OKU
14
Şub 2018
Eski ve yeni Samsun’a dair

Değerli okurlar merhaba. Bundan böyle her Çarşamba bu köşede sizlerle hasbihal etmeye; kültüre, eğitime, sanata, Türk Dünyasına; ülkemizin, şehrimizin ve akademiyamızın sorunlarına dair yazılar neşretmeye çalışacağız. Gayret bizden,...

MAKALEYİ OKU

banner650

banner826