banner1518

banner1365

banner1526

banner1499

banner1496

banner1337

21.09.2020, 08:12 17

POLİTİKA İKİYÜZLÜLÜĞE DÖNÜŞÜR MÜ?

“Politika” sözcüğünü bizde ilk olarak Ahmet Vefik Paşa, “Lugat-ı Osmânî” sözlüğünde 1876’da kullanmıştır.

“Politika” sözcüğünün kökeni, Fransızca politique "siyaset" sözcüğünden bize geçmiştir. “Siyaset” sözcüğü Arapça olup Eski Mısır’da “Siyasa” hayvanları yönetip terbiye etme anlamında kullanılan sözcükten türetilmiştir. Arapça’da “siyaset”, toplumu veya devleti idare etme anlamında kullanılır. Fransızca’ya Latince aynı anlamdaki politica sözcüğünden geçmiştir. Latince’ye de Eski Yunanca politikē sözcüğü "devlet yönetme sanatı” anlamındaki sözcükten geçmiştir. Yunanca deyim Eski Yunanca pólis "devlet" sözcüğünden türetilmiştir.

Devlet veya toplumu yönetme olarak politika alındığında, devlet ve toplumu yönetmek zordur.

O zaman ne yapması gerekir politika yapanların hem Devletin kurallarını uygulamaları hem de toplumun gönlünü hoş tutmaları gerekir. İktidarda kalmaları buna bağlı.

Kamu ve özel girişimciler veya kişiler, dünyada şimdiye kadar hiç barışık olmadı. Kamuyu yönetenler özel girişimcilere (Tabii Büyüklerine şimdiki deyimiyle Holdinglere) sürekli taviz verdiler. Özel Girişimciler, hem demokratik yönetimler hem diktatör yönetimlerden oluşan iktidarlardan istediklerinden fazlasını aldılar.

İktidar ve muhalefet arasında hiç fark yoktur. Herkes kendisinin toplumdan-halktan yana olduğunu söyler, ama öte yandan Özel girişimcileri desteklediklerini söylerler. Bu sizce nedir?

İkiyüzlülük değil mi?

Birini yani KAMU’yu önde tutmak dosdoğru olmaktır. Bunun içine her kurum girer.

Girişimciler bir toplumun olmazsa olmazıdır. Ancak Kamu’yu söğüçleyerek veya geriye iterek, bir toplumun ve devletin ileri gitmesi olasıdır. Özel girişimciler de girer. Bu Dünya Tarihinde görülmedi, inşallah Ahirette göreceğiz.

Politika’yı / Siyaseti lütfen ikiyüzlülük anlayan ve uygulayanlara prim vermeyiniz. Böylelerine hangi parti olursa olsun oy vermeyiniz.

TV’lerdeki tartışmaları izliyorsunuz. Hiç ülkeyi ileri götürmek şu konuda birlik olalım dediklerini duydunuz mu?

Dış İşleri Bakanı herhalde ağzından kaçmıştır.

Yoksa, Lozan’ın kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin bir bakanı söylemez. Hele iyi yabancı kültürü ve dili olan asla söylemez. Her hata yapanı dışlarsak, yurttaş kalmaz. Hepimiz insanız hata yaparız.

Çünkü, Resulullah sav, “Ey yüce Allah’ım! Unutursam veya hata yaparsam beni bağışla” buyuruyor.

Önemli olan hatasından dönmektir.

Bize, bizi dosdoğru, sözünde duran siyasetçiler gerek. İkiyüzlüler değil. Hata yaptığı zaman özür dilemesini bilen siyasetçiler. Onları biz seçmeliyiz.

Bir kez daha sorayım.

Sizce nasıl olmalı?

Ne dersiniz?

Yorumlar (0)