banner1017

Özel eğitim

10 – 16 Mayıs Dünya Engelliler haftası olarak kutlanmaktadır. Bu hafta vesilesi ile engelli duyarlılığı ve farkındalığı gündeme gelmekte, bu alanda yapılanlar, yapılamayanlar tartışılmaktadır. Engellilerin en temel ihtiyacı eğitimdir.

Özel eğitim; çeşitli nedenlerle bireysel özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açısından akranlarına göre bireylerin farklı eğitim alanıdır.

Türkiye’de  engelli oranının  %12 olduğunu düşündüğümüzde neredeyse her 10 kişiden 1’i özel eğitime muhtaçtır. Özel eğitim kurumlarında ülkemizde özel eğitim yerleştirme ve izleme görevi yapan Rehberlik  Araştırma Merkezleri ve farklı özel eğitim okullarında 30 bine yakın öğrenci eğitim almaktadır.

Özel Eğitim alanı; zihinsel yetersizlik, işitme yetersizliği, görme yetersizliği, dil ve konuşma güçlüğü, üstün yetenekliler, dikkat eksikliği ve hiper aktivite, otizm v.b. çeşitli sınıflara ayrılabilir. Bu özel eğitim alanlarının her biri ve birkaçının bir arada eğitim alması düşünüldüğünde bu alanın ne kadar zor ve meşakkatli bir eğitim alanı olduğu anlaşılacaktır. Özellikle eğitim ortamlarında uygun fiziki şartların hazırlanması ve uygun uzman eğitimci ihtiyacı had safhadadır. Çocukların eğitimi kadar, ailelerin eğitimi ve desteklenmesi özel eğitim için önemli bir ihtiyaçtır.

Samsun ilimizde özel eğitimin birçok alanında devlet eliyle yapılan yatırımların yanında belediyeler ve sivil toplu örgütlerinin öncülük ettiği girişimler takdire şayandır. Bu olumlu gelişmelerin yanında Samsun’un işitme engelliler İlkokul – Ortaokul ve Lise alanında bölge okulu kapsamından çıkarılarak çevre illere öğrencilerin yönlendirilmesi, otizm alanında bağımsız bir eğitim kurumu ihtiyacı, görme engelliler için okul ihtiyacı çözülmesi gereken önemli sorunlardır.

Bu alanda her şeyin devletten beklenmesi de doğru değildir. Devletin sunduğu teşvik imkânlarından yararlanarak özel/özel eğitim kurumları yatırımları da devreye girmelidir.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından devlet eliyle desteklenen özel eğitim alanı sosyal devlet anlayışının vatandaşına sunduğu en büyük hizmetlerden biridir.

Mevcut Engelliler ile birlikte toplumun her bireyinin engelli adayı olduğu düşünüldüğünde özel eğitim ihtiyacının ihmal edilmemesi, azami desteklenmesi hayati bir konudur.

En büyük engel SEVGİSİZLİKTİR.

YORUM EKLE