banner1219

Öğretmen performans değerlendirmesi

  Performans; çalışanının işyeri ve işinin gerektirdiği amaçları ve hedefleri gerçekleştirmesi sonucunda el ettiği mal ya da hizmeti ifade etmektedir.

     Öğretmen Performansı ;  öğretmenin görevindeki gayreti, verimliliği, başarısı, bilgi ve beceri düzeyinin belirlenmesidir.

      Kimler öğretmeni değerlendirecek? Kurum müdürü, zümre öğretmenleri, diğer öğretmenler, veli, öğrenci ve kendisi (öz değerlendirme) olmak üzere 6 kaynaktan değerlendirme yapılacaktır.

    Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemi (MEBBİS) üzerinden yapılacak bu değerlendirme gerek amacı, yöntemi, gerekse uygulanabilirliği yönünden okullarda çalışma barışına büyük zarar verecektir.

      Eğitimde ölçme değerlendirme uzmanlık alanıdır. Ne öğrencinin, velinin, alan dışı öğretmenin ne de eğitim yöneticisinin işidir. Dersini başarılı bir şekilde icra etmeye çalışan bir öğretmen çoğu zaman öğrenci gözünde muteber değildir. Kıymeti yıllar sonra anlaşılır. Çocuğunda hiçbir kusur görmeyen/göremeyen velinin öğretmene iyi not vermesi beklenemez. Hele zümre/diğer öğretmen değerlendirmesi okulda çalışma başarısını dinamitler. Sadece okullarda şikayete bağlı soruşturma ve dedikoduyu artırır. Öğretmenin kendi kendini değerlendirmesi de ayrı bir tartışma konusudur. O halde çare nedir? Mutlaka denetim ve değerlendirme olmalıdır. Ancak bu değerlendirme iç değerlendirme değil, tıpkı geçmişte olduğu gibi dış değerlendirme olmalı, konunun uzmanı eğitim müfettişleri tarafından sadece denetim amaçlı değil, rehberlik amaçlı da olmalıdır.

     Öğretmenden elinizi çekin!

      Eğitim sistemimizin kronik sorunlarına el atın! İkili eğitim, müfredat değişikliği, okul güvenliği, taşımalı eğitim, liyakatlı yönetici seçimi, birleştirilmiş sınıf uygulaması, üst öğrenim kurumlarına yerleştirme v.b bu kadar sorun varken günah keçisi öğretmeni görmek doğru bir yöntem değil. Tabii ki öğretmen niteliği de tartışılmalı ve geliştirilmelidir. Ancak bunun başlangıç yeri iş başındaki öğretmen değil, öğretmen yetiştirme politikalarıdır.

      Öğretmeni toplum nazarında daha da rencide edecek, öğrenci ve veli gözünde küçük düşürecek bu değerlendirme sisteminden vazgeçilmelidir. Çünkü eğitim sistemimize yarar yerine zarar getirecektir.

 ‘’ Dünyanın her yerinde öğretmenler, toplumun en fedakar ve saygıdeğer insanlarıdır.’’

                                                                                                                M. Kemal ATATÜRK

YORUM EKLE

banner1226

banner1127

banner1148