doğa yataks cemre
 
5s dikey izosam bilgi

Necdet Uzun Yazdı: Cumhuriyeti Yaşatmak…

Daha Fazla Göster

Cumhuriyet;
Arapça “Cumhur”
sözcüğünden
dilimize gelen
halk, ahali,
büyük kalabalık
ya da millet
anlamındadır…

Halk egemenliği
olan
cumhuriyette
öteki beriki,
sizden bizden
yoktur…
Yasalar
önünde hiç kimse
imtiyazlı
olamaz!..
Cumhuriyet yönetiminde
birey,
“köle”
değildir…
Cumhuriyet
demokrasidir…
Ve bu millet, Cumhuriyeti kuran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve
ebediyete intikal eden
tüm vatanseverlere
minnet borçludur…
İtirazı olan var mı?..
Bütün bu gerçekler ışığında,
tanımlar
doğru ama
uygulamada
yaşanan
aksaklıklar,
bir türlü düzeltilememiştir!..
Demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla
geliştirilmesinin
önüne
konulan takozlar;
yargı, insan hakları ve
fikir özgürlüklerindeki
kazanımların
kaybedilmesine
neden olmuştur…
Demokrasilerde
ne darbe ne de darbe girişimi vardır!..
Ama bizde,
demokrasilerin olmazsa olmazı
partiler kapatıldı,
liderler hapse atıldı…
İşçinin, emekçinin
hakları gasbedildi…
Yaşananları unutmadık!..
“Arabesk demokrasi” içinde
Atatürk’ün ifade ettiği
çağdaş medeniyet”e
ulaşmak mümkün müdür?..
Cumhuriyetin
fazileti,
sınıfsız toplum olmaktır…
Öteki beriki olmadan
ete-tırnağa bürünmüş
bu milleti
bölmek,
cumhuriyet
felsefesine
aykırıdır…
Cumhuriyet;
dil, din ve ırk
ayrıştırmasına
karşı bir duruştur ve
bu yüzden de
düşmanı çoktur!..
Cumhuriyeti korumak;
insanı
insanca
yaşatmaktır!..
O zaman cumhuriyeti
korumak ve demokrasiyi
geliştirmek;
bu ülkenin evlatlarının
en önemli görevidir!..
Yaşasın cumhuriyet!..

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir