Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi hakkındaki tebliğ Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Başvurular yalnızca elektronik ağ üzerinden yapılacak olup, söz konusu tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan başvuru dosyalarının sisteme girişi, tebliğin yayımı tarihinden itibaren doksan gün içinde www.tarim.gov.tr internet adresinden tamamlanacak.

Muğla Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Şakir Fırat Erkal, yaptığı açıklamada; “İlimizde 2016 yılında uygulanan 11. Etap Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında Bakanlığımız Merkez Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından onay verilen projelerden 58’i ile hibe sözleşmesi imzalandı. Bu projelerin toplam tutarı 44 milyon 270 bin 959 Türk Lirası, talep edilen hibe tutarı ise 20 milyon 828 bin 151 Türk Lirasıdır. Aynı kapsamda 13 Eylül 2017 tarih ve 30179 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tebliğ ile 12. Etap başvuruları başlamış olup başvuru için son tarihin 12 Aralık 2017 olarak belirlenmiştir” dedi.