Milli Eğitim Şurası 7 yıl Aradan Sonra Toplanıyor 32 Bin Görüş Tartışılacak! Milli Eğitim Şûrası yedi yıl aradan sonra, “Eğitimde Fırsat Eşitliği” ana temasıyla, bugün Ankara’da başlıyor. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için farklı görüşler 3 gün boyunca tartışılacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) "en yüksek danışma kurulu" olarak nitelendirilen Milli Eğitim Şurası 7 yıl aradan sonra ilk kez toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde bugün başlayacak şura 3 gün sürecek. Ana teması "Eğitimde fırsat eşitliği" olan şuranın gündemi "Temel eğitimde fırsat eşitliği", "Mesleki eğitimin geliştirilmesi" ve "Öğretmenlerin mesleki gelişimi" olarak belirlendi. Edinilen bilgiye göre; şura için 32 bin 643 görüş geldi. Milli eğitim şuraları, eğitim politikalarını belirleyen çok önemli toplantılar. Burada alınan kararlar bağlayıcı oluyor. Son şura Aralık 2014'te yapılmıştı. Alınan kararlar önemli Milli eğitim şuraları, Türk milli eğitim sistemini geliştirmek, niteliğini yükseltmek için eğitim ve öğretimle ilgili konuları tartışmak ve tavsiye kararları almak üzere toplanıyor. 3 gün boyunca sürecek şurada kararlar, toplantıya katılan üyelerin oyçokluğuyla alınacak ve tavsiye niteliği taşıyacak. Okul öncesine erişim artmalı MEB Şurası'nda özel ihtisas komisyonlarında görüşülmesi isteğiyle bakanlığa gönderilen "temel eğitimde fırsat eşitliği"ne yönelik önerilerden en dikkat çekenler şöyle: - 5 yaş okullaşma oranının kısa vadede yüzde 100'e ulaştırılması için gerekli fiziki ve beşeri imkanlar sağlanmalıdır. Ayrıca 3-4 yaş için de eğitime erişim imkanları artırılmalıdır. - Hayırseverlerden gelecek desteklerin öncelikle okul öncesi eğitim alanına yönlendirilmesi teşvik edilmelidir. - Okul öncesi eğitimin önemi ve eğitime erişim fırsatlarına ilişkin farkındalık çalışmaları (kamu spotu vb.) yapılmalıdır. - 37-78 aylık özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin öncelikle kaynaştırma yoluyla eğitime katılımları sağlanmalıdır. - Kronik rahatsızlığı ve süreğen hastalığı olan öğrenciler için uzaktan canlı dersleri de içerecek harmanlanmış (hibrit) eğitim modelleri geliştirilmelidir. - Tüm okullarda ücretsiz öğle yemeği ve beslenme desteği sağlanmalıdır. - Eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için ailelerin maddi yükünün azaltılması amacıyla çalışmalar yapılmalıdır. - Dezavantajlı öğrencilerin eğitime erişimi ve devamını sağlamaya yönelik teknik ve yapısal düzenlemeler iyileştirilmelidir. Çocuk işçiliği, mevsimlik tarım işçiliği, göçmenlik gibi nedenlerle yaşanan devamsızlık ve okul terki sorunlarının çözümüne yönelik okul aile iş birliği ile tedbirler geliştirilmelidir. - Kırsal alandaki çocuklar başta olmak üzere öğrencilerin kültürel gelişimleri için tiyatro, sergi, müze gezisi gibi faaliyetler kapsamında etkinlikler yapılmalı, gezici tiyatro, sergi vb. programlar düzenlenmelidir. - Eğitim kurumlarında sağlık personeli (hemşire), teknik eleman ve güvenlik personeli istihdam edilmelidir. - Ortaokullarda seçmeli ders uygulaması yeniden yapılandırılarak daha işlevsel hâle getirilmelidir.

SAMSUN HABER İLE İLGİLİ İÇERİKLERE GÖZ ATIN.