Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Kimya Mühendisliği bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ayşegül Aşkın ile emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Oğuz İnel’in hazırladığı “Kimya Mühendisliğinde Kütle ve Enerji Denklikleri” isimli kitap, kimya mühendisliği öğrencilerine fiziksel ve kimyasal süreçlerde mühendislik bakış açısı kazandırmayı hedefliyor.

Temellerini 2000 yılındaki baskısında ESOGÜ Kimya Mühendisliği emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Oğuz İnel’in, “Stokiometri” ders notları ile attığı kitap, Prof. Dr. Ayşegül Aşkın tarafından genişletilerek öğrencilerin ve akademinin faydasına sunuldu. Prof. Dr. Ayşegül Aşkın ESOGÜ Yayınevi tarafından basılan kitabın özellikle eğitim sürecinde bir başucu kitabı olduğunu vurgulayarak kitabe ve içeriğine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Bu kitap, kimya mühendisliği öğrencilerine fiziksel ve kimyasal süreçlere mühendis bakış açısıyla yaklaşarak problem çözebilmek için gerekli temelleri sunar. Kitapta kütle ve enerji denkliklerinin nasıl oluşturulacağı ve çözüleceği, örnek problemlerle uygulamalı olarak anlatılmaktadır. Bu kitaptaki bilgiler, Kimya Mühendisliği öğrencilerinin sonraki dönemlerde göreceği Ayırma İşlemleri, Momentum Aktarımı, Kütle Aktarımı, Isı Aktarımı, Süreç Kontrolü, Termodinamik, Tepkime Kinetiği ve Tasarım gibi temel derslerin alt yapısını oluşturmaktadır. Kitabın ilk bölümünde birim sistemleri ve birimlerin dönüştürülmesi konularını içeren temel kavramlara değinilmiş, ikinci bölümde kimyasal eşitlikler ve stokiometri, üçüncü bölümde kütle denklikleri, dördüncü bölümde yanma tepkimeleri, beşinci bölümde gaz-buhar karışımları konularına yer verilmiştir. Son üç bölümde ise enerji denkliği konuları (entalpi, fiziksel süreçlerde enerji denklikleri, kimyasal süreçlerde enerji denklikleri) ele alınmıştır. Ayrıca kitabın ekler bölümünde birim dönüştürme tabloları, su buharı tabloları, bazı bileşiklerin fiziksel özelliklerini içeren tablolar, ısı kapasitesi ve entalpi tabloları ile birlikte bir de nem diyagramı bulunmaktadır.”