İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, yıllarca eğitimini üstlendiğimiz çocuklarımızın geleceğini başka ülkelerde aramasının hepimizin ortak kaybı olduğunu ifade ederek, “Bu durumun önüne geçebilmek için kamuda mühendis, mimar ve şehir plancısı istihdamı sağlanmalı ve istihdam edilen meslektaşlarımızın ekonomik ve özlük hakları iyileştirilmelidir. Bu konuda vermiş olduğum kanun teklifim var. Meclis kabul ederse mağduriyet giderilmiş olur” dedi. 

Yaşar, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaptığı konuşmada kamuda görev yapan mühendislerin ek gösterge, ek ödeme ve ücret iyileştirmelerine yönelik düzenleme yapılmasını isteyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

SORUMLULUK MÜHENDİSLERDE

“Kamuda 70 ile 80 bin arasında mühendis çalıştığı bilinmektedir. 2002 yılında kamu kurumları tarafından yürütülen 3.134 adet projeye toplam 184 milyar TL ödenek tahsis edilmiş, 2023 yılında ise bu tür projelere kamunun yatırım miktarının 643,2 milyar TL olacağı tahmin edilmektedir. Bu bağlamda, kamu kaynaklarının harcanmasının önemli bir kısmının sorumluluğu kamu mühendislerinin üzerindedir. Tüm bu risk ve sorumluluğun karşılığı olarak, 2022 Aralık ayı verilerine göre bir mühendisin ortalama maaşı 13.500 TL'dir.  Kamuda çalışan mühendislerin özlük haklarının yıllar içerisinde dengi olan hakim, savcı ve doktorluk gibi mesleklerin çok gerisinde kaldığı görülmektedir. Son zamanlarda, sağlık personelleri, öğretmenler, adalet personelleri, akademisyenler, din görevlileri gibi birçok kamu personeline çeşitli düzenlemelerle iyileştirmeler yapılmasına karşın, kamu mühendislerine herhangi bir iyileştirme yapılmamıştır. Taleplerini onlar adına buradan dile getiriyoruz. ‘Teknik iyileştirme’ adı altında mesleklere verilen teşvik ödemesi gibi bir iyileştirmenin kamuda çalışan tüm mühendisler için düzenlenmelidir. Kamuda çalışan tüm mühendislere aldıkları büyük sorumluluğa karşılık olarak ‘risk ve sorumluluk tazminatı’ adı altında yeni bir ödeme kalemi oluşturulmalıdır.

KANUN TEKLİFİM VAR

Ek ödemeler, denk meslekler göz önünde bulundurularak tüm mühendisler için artırılmalıdır diyen Yaşar, "Aylık tutar, yan ödeme oranı, taban aylık katsayısı, sözleşme ücretleri, ek gösterge yansıtma oranlarının en az yüzde 195 olmalıdır. Ek göstergelerinin en az 6400 olması ve özel hizmet tazminat oranlarının en az yüzde 250 olması, kamuda çalışan tüm mühendisler için artırılmalıdır. Kamudan emekli olmuş mühendis, mimar ve şehir plancılarının emeklilik hakları ve aylıklarında da artış yapılmalıdır. Bununla ilgili TBMM’ye sunmuş olduğum bir kanun teklifim var. İnşallah bu kanun teklifimizi Meclis kabul eder ve mühendislerin yaşadıkları mağduriyet de giderilmiş olur" ifadelerini kullandı. 
 

SAMSUN HABER İLE İLGİLİ İÇERİKLERE GÖZ ATIN.