İstihdamda kadının rolü

İstihdam cephesindeki kaos önlenemez iken eğitimli işsizler ordusundaki rakamlar ürkütücü boyutlara ulaşmaktadır. Toplam istihdam içinde 10 yıl öncesinde kadınların yüzde % 18’i orta ve üst düzey yöneticisi iken bugün bu oran % 14 seviyelerinin de altını inmiştir. Üniversitelerde 16 kadın rektör görev yapmakta iken son dönemde sadece 2 kadın, rektör olarak atanmıştır. Böylece % 9,7 oranındaki kadın rektör %  1,6 seviyelerine taşınmıştır.

1698 mülki amirden sadece 2’si kadındır. İşveren kadınlarımızın erkek işverenlere oranı sadece % 8’dir. 

TV’de, geçtiğimiz günlerde izlediğim Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin yılın ihracat şampiyonları ödül gecesinde yaşanan bir magandalık geliverdi tam bu esnada aklıma…

Söz konusu organizasyona iştirak eden anlı şanlı ünlü firma sahipleri, düzenlenen seremoninin ardından  toplu fotoğraf çektirmek için sıraya girdi. Gecede tek kadın katılımcı olarak yer alan bir hanımefendiyi(Şişe Cam firması yetkilisi) en ön sıraya almaları gerekirken arka sıraya ittiler ve bu hanımefendi topuklarının üzerinde yükselerek sadece kafasının bir bölümünün fotoğrafta yer almasını sağladı.

2017 yılılnda 409 kadınımızın cinayete kurban gitmesine neden olan bu kafalardır. Kadınını yüceltmeyen toplumlar yok olmaya mahkumdur. İhracatta şampiyon plaketlerine layık görülebilirsiniz. Ama unutmayın ki hayvanlar dahi sürüler halinde dolaşırken dişilerini önde yürütürler. Kadınlarımız varlığımızın en önemli aktörleridir ve her platformda saygı gösterilmelidir.

Türkiye’de 39 milyon 771 bin 221 kadın nüfusu vardır.

Cinsiyet eşitsizliği konusunda Türkiye 145 ülke arasında 139’uncu sıradadır. İş verimliliği açısından kadınların erkeklerden daha başarılı olduğu gözardı edilmemelidir. Küçük sermayelerle ihracata soyunan kadınlarımızın sayısı her geçen gün artmaktadır.

Gelişmekte olan ülkelerde ihracata yönelik stratejilerde kadın istihdamı ön plana alınmaktadır. Ülkemizde ilk etapta vasıfsız ve niteliksiz işlerde düşük ücretler ile çalıştırılan kadınlarımız, teknolojik gelişmeler ve küreselleşmeye paralel eğitim düzeylerinin yükselmesiyle, işgücü piyasasındaki varlığının daha fazla hissettirmeye başladı.

Kadınların, erkekler ile aynı düzeyde tutulmaları sağlanabildiğinde ekonomik dinamizm daha sağlıklı temellere oturacaktır.

YORUM EKLE

banner849

banner826