İş Kurana 65 bin TL Destek! Başvuru İçin Son Günler Engelli ve eski hükümlü vatandaşların istihdamlarını artırmak amacıyla İŞKUR tarafından çeşitli destekler sağlanıyor. 65 bin TL’lik hibe desteği veren İŞKUR’a başvuru için sayılı günler kaldı. İŞKUR, vatandaşlara çeşitli alanlarda destek sağlamaktadır. İş kurmak veya işini geliştirmek isteyenlere sağlanan desteklerden birisi de engellilere ve eski hükümlülere yapılıyor. 65 bin TL’ye kadar verilen hibe desteğinden yararlanmak için son günler kaldı. Fırsatı kaçırmamak için bir an önce başvurmanızı tavsiye ederiz. BAŞVURU İÇİN SON TARİHİ KAÇIRMAYIN Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İŞKUR aracılığıyla kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşlara destek vermeyi sürdürüyor. Kendi işini kurmak isteyen engelli girişimcilere 65 bin TL’ye kadar, eski hükümlü girişimcilere ise brüt asgari ücretin 15 katına kadar hibe desteği verilecek. Destekten yararlanmak isteyenlerin 3 Aralık tarihine kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Projelerini sunmak isteyen engelli bireyler www.iskur.gov.tr adresinde “Duyurular” bölümünde yayımlanan başvuru rehberi doğrultusunda başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Kendi işini kurmak isteyen eski hükümlüler ise projelerini aynı tarihe kadar Adalet Bakanlığının ilgili birimleri aracılığıyla bulundukları illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri’ne iletebilecek. HİBE DESTEĞİ İÇİN GEREKEN ŞARTLAR NELERDİR? İş kurmak isteyen hükümlü ve engellilere 65 bin TL hibe desteği için gerekli şartlar şu şekildedir: İŞKUR’a kayıtlı olmak 18 yaşını tamamlamış olmak Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücünün en az % 40’ından yoksun olduğunu “Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları” ile belgelendirebilmek Kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri / işletme olmaması, İşyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak Kendisine vasi tayini yapılmamış olmak Herhangi bir icra dosyası bulunmaması gibi şartların yerine getirilmesi halinde hükümlü ve engellilere 65 bin TL hibe desteğinden yararlanma hakkına sahiptir. HÜKÜMLÜLERİN BAŞVURULARI İÇİN GEREKEN ŞARTLAR NELERDİR? Kendi işini kurmak isteyen eski hükümlülerden herkesin başvurusu kabul edilmez. Buna göre başvurusu kabul edilmeyecek hükümlüler şu şekildedir: Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk Cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar Millî savunmaya karşı suçlar Buna göre başvurusu kabul edilmeye uygun olan hükümlüler şu şekildedir: Cezası ertelenenler Koşullu salıverilenler Denetimli serbestlik kapsamında olanlar Kendi işini kurmak isteyen eski hükümlülerin bütün şartları taşıması halinde başvuruları kabul edilir. Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan Ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma halinde olan Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar

SAMSUN HABER İLE İLGİLİ İÇERİKLERE GÖZ ATIN.