İŞKUR üzerinden yayımlanan duyuruda birçok kadroda çalıştırmak üzere kadrolu işçi alınacağına yer verildi.

Birçok ilde belediyeler bünyesine kadrolu işçi alımı yapılacağı açıklandı. Mezuniyet şartı olmadan, ilkokul, ortaokul ve lise ile üniversite mezunu adaylar arasından KPSS puan şartı aranmadan yapılan personel ve işçi alımı başvurusu başladı. Kadrolu 7 bin TL maaşla 817 belediye işçisi alınacak.

KPSS ŞARTI YOK

Belediyeler bünyesine kadrolu olarak yapılan bu işçi alımlarına baktığımızda alınacak adaylarda KPSS şartı aranmadığı görülürken başvuru genel şartlarına şu şekilde yer verildi:

- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak ve kamu haklarından mahrum olmamak,

- TCK 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

- Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak , askerlik çağına gelmemiş , askerlik çağına gelmişse askerlik yapmış , ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirmiş,

- Atanacağı görevini devamlı olarak yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

Araç sahipleri müjde! Motorin zammı geri alındı Araç sahipleri müjde! Motorin zammı geri alındı

SAMSUN HABER İLE İLGİLİ İÇERİKLERE GÖZ ATIN.