banner1518

banner1365

banner1526

banner1345

banner1525

banner1324

26.07.2020, 08:27 119

İLÂHÎ-ŞARKI-MÜZİĞİN İSLAMDA YERİ

“İlahî إلهيُّ , yüce Allah'ım” anlamına gelen Arapça sözcük olarak yüce Allah’ı övmek amacıyla bestelenen dinî müzik ve şarkıdır. Peygamberimiz Hz. Muhammed’i öven dinî şarkılar “Nât-ı Şerif” olarak ayrılmıştır. Şeyhler ve dervişler için veya çeşitli kutsal kişi ya da varlıkları övmek amacıyla bestelenen sözlü dinî şarkılar “mersiye” olarak adlandırılmıştır.

Kutsal yerler, camiler ve türbeler ve benzerlerini övmek için yapılan şarkılar vardır.

İslam Dininde müziğin yeri nedir? Sorusunun cevabını Kur’ân’da bulmak mümkün değildir. Zorlanarak bazı âyetleri yorumlamaya çalışanlara katılamayız.

Sünnet’te ise, Ezan okumada sesi gür ve kulağa hoş gelen Bilâl’in ve kör İbn Mektûm’un Resulullah sav tarafından tercih edilmesi, müzik uygulaması / teğanni olarak İslam’da müziğin var olduğunu gösterir.

O zaman Sünnet’e göre, İslam Dininin ikinci kaynağında MÜZİK VARDIR.

Ayasofya Cami’-i Kebir olarak açıldı. Hayırlı olsun. Sevindim. İkonlar kapatılarak namaz kılınacak, sonra ikonlar açılacak turistler gezecek.

Bir Müslüman olarak, yanı başında tertemiz ata yadigarı SULTAN AHMET CAMİ’İ varken ben orada namaz kılmayı doğru bulurum.

Hz. Ömer Kudüs’ü fethettiğinde Kıyame kilisesinde Namaz kılmak isteyenleri engellemiş ve karşısındaki boş arazide namazlarını kılmışlardır. Emeviler döneminde o namaz kılınan yere ÖMER CAMİ’İ adlı cami yapılmıştır ve o Cami halen ayaktadır.

Sünnet’ten sonra Hz. Ömer’in yaptığı gelecek Müslümanlara yol gösterecek bir ictihad’dır

Ayasofya’nın açılışı EZAN’la duyurulsa, daha iyi ve İslama uygun olurdu. İlâhî değil de, Şarkıyla duyurulmasından ne amaçlandı? Bilmek mümkün değil! Çünkü Fatih açılışı EZAN’la duyurmuştu.

***

 MASKEYİ TAM TAKIN BURNUNUZ AÇIK OLMASIN. ASLA YARIM TAKMAYIN.

ISLANINCA YEDEĞİYLE HEMEN ELLERİNİZİ, 70 DERECE KOLONYAYLA TEMİZLEYİP YENİ MASKE TAKINIZ.

MÜLÜMANSANIZ BUNU YAPINIZ

MASKE TAKMAK YETMEZ. SOSYAL MESAFEYİ DE KORUYACAĞIZ

Bizi ve insanlığı koruyacak, (O’nun bilimsel emirlerine uyarak)

O’dur O( Hu Allah Hu).

Yorumlar (0)