Karabük İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hibe edilen çöp konteynerlerin sehven mesire alanı işletmesine teslim edildiğini açıkladı.

Karabük İl Özel İdaresi, Orman İşletme Müdürlüğü’nden kiralanan ve halka ücretsiz olarak hizmet veren mesire alanına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hibe edilen çöp konteynerlerinin para karşılığında satılması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yazılı olarak yapılan açıklamada, “Kurumumuz, sorumluluk sahasındaki köylere götürülecek hizmetlerin yerine getirilmesinden ve mevzuatın emrettiği diğer işleri yürütmekle sorumlu bir yerel yönetim kurumudur. Bu kapsamda, köylerdeki katı atıklar, kurumumuz tarafından görevlendirilen araçlarla toplanmakta ve transfer edilmektedir. Bu maksatla kullanılan kamyonlar ve çöp konteynerleri İl Özel İdaresi kaynaklarıyla satın alınmakta, bazen de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hibe edilmektedir. Özel işletmelerin çöp toplama güzergahlarındaki katı atıklarının transferi ile ilgili talep olduğu zaman, İl Genel Meclisinin almış olduğu karar gereği belirlenen tarife üzerinden ücreti mukabilinde yerine getirilmektedir. Ayrıca çöp konteynerlerini kendilerinin temin etmeleri gerekmektedir. Kurumumuzdan çöp konteyneri talebi olduğu takdirde, bahsi geçen İl Genel Meclis Kararı gereği belirlenen tarife üzerinden, İl Özel İdaresi envanterinde çöp konteyneri mevcutsa ücreti mukabilinde işletmelere satılabilmektedir. Haberde bahsi geçen, Özmetal Dç. Nak. İnş. Taah. San. Ve tic. Ltd. Şti’nin işletmiş olduğu mesire alanı için kurumumuza vermiş olduğu dilekçesinde ‘ücreti karşılığında çöp konteyneri ve çöp toplama talebi’ neticesinde; Özmetal Dç Nak. İnş. Taah. San. Ve tic. Ltd. Şti firma yetkilisi ile kurumumuz arasında 23.06.2020 tarihinde bedeli karşılığı çöp toplama protokolü imzalanmış olup; bu kapsamda 3 adet çöp konteyneri ve bedeli olan 2 bin 550 TL’lik bildirim makbuzu kesilerek, konteynerlerle beraber şahsa teslim edilmiştir. Şahsa makbuz karşılığı bedelin bankaya yatırılması gerektiği bildirilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

İlgili firmanın incelemeler sonucunda, protokolde belirtilen çöp konteynerlerinin bedelini kurum hesabına yatırmadığının belirtildiği açıklamada, “Bu süreçte, Özmetal Dç Nak. İnş. Taah. San. Ve tic. Ltd. Şti firmasına teslim edilen konteynerlerin sehven, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından İl Özel İdaresine hibe edilen ve İl Özel İdaresi sahasında köylere dağıtılmak üzere bekletilen konteynerler olduğu anlaşıldığından İdaremiz tarafından geri alınmıştır. Çöp konteynerleri karşılığı kurumumuz hesaplarına bedel yatırılmadığı için kurumumuzun yükümlülüğü kalmamış olup, firma yetkilisine ise nerelerden çöp konteyneri tedarik edebileceği izah edilmiştir. Ancak yukarıda bahsi geçen firma yetkilisi konuyu saptırarak kurumumuzu karalamaya çalışmaktadır. Kurumumuz vatandaşlarımıza birçok alanda hizmet vermektedir. Bu hizmetleri yerine getirirken vatandaşlarımızın memnuniyetini ön planda tutmakta ve kendisine emanet edilen kaynakları ise hassas bir şekilde kullanmaktadır.Konu ile ilgili Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, kurum, kuruluş ve kişilerin zan altında kalmaması ve hiçbir spekülasyona meydan verilmemesi açısından bu açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür” denildi.