banner1518

banner1365

banner1526

banner1345

banner1496

banner1534

24.10.2020, 08:27 8

HER İŞİMİZE PLANIMIZ ,HAYALİMİZ DAHİL, İYİ NİYETLE / OLUMLU BAŞLAYALIM

Yüce Allah yapılan her şeyin: inancın, davranışın ve uygulamaların dini olarak değerlendirilmesinde esas, yüce Allah’ın istediği, buyurduğu ve öngördüğü biçimde ve iyi niyetle yapılıp yapılmadığı bakarak değerlendirir. Kişinin yaptıklarının değerlendirilme esası iyi niyetle / amaçla / beklentiyle yapılmış olmasıdır.

Onun için her işimize “Bismillarrahmanirrahim” ile başlarız. Başlamalıyız da.

Hz. Muhammed bunu şöyle açıkça öğütlüyor:

“Kim işine “Bismillahirrahmanirrahim.” ile başlamazsa, o iş kesintiye uğrar / verimsiz / hayırsız olur” / “Ve men lem yebtedi’ bi-bismillaharrahmanirrahim, fehuve ekta’ .”.

Her işimize “Bismillahirrahmanirrahim.” ile başlamak ne demektir?

Yapacağımız işlerimizi yüce Allah’ın koyduğu gerçekleri, doğal yasaları ve özellikle gerçekleri göz önünde tutarak planlı, akılcıl ve verimli olmaya yönelik yapmak için aklını ve bedenini kullanarak çalışmak ve bir anlamda ibadet etmek demektir.

Allah inançlı olan bizler, yüce Allah’ın koyduğu dünyevî gerçekleri göz ardı edemeyiz. Fizikî ve toplumsal kuralları ve yasaları göz önünde tutarak hareket etmek demektir.

İlişkilerimizde mutlaka yüce Allah’ın en kutsal yarattığı insan haklarına sözde değil özde ve uygulamada saygılı olmak demektir.

Yapacağımız her işin sonucunda mutlaka hayırı, verimliliği ve iyiliği amaçlamak demektir.

Kendimizi ve hareketlerimizi insanlara özendirmek ve sevdirmek demektir.

Onun için yüce Allah Rasulü şöyle buyuruyor:

“Müjdeleyiniz / sevdiriniz, nefret ettirmeyiniz; kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız.”

Hepimiz işimize ve aşımıza “Besmele” ile başlayalım.

“Besmelesiz olmak”tan kaçınalım, Allah’a doğrudan sığınmaya gayret edelim.

Yüce Allah her işine “Besmele” ile başlayanlardan eylesin ! Âmin ! Bizleri “Besmelesizlik”ten koruyacak yalnız O’dur O(Hu Allah Hu).

Yorumlar (0)