banner1518

banner1567

banner1526

banner1499

banner1525

banner1324

Ağaoğlu'nu Fatih Ormanı'ndan Çıkarıyorlar!...

Bakanlık Ağaoğlu'nun işletme hakkı sözleşmesini iptal etti

GÜNDEM 13.11.2012, 17:08 13.11.2012, 17:08
228
Ağaoğlu'nu Fatih Ormanı'ndan Çıkarıyorlar!...
 Doğa ve Milli Park Genel Müdürü Ahmet Özyanık Habertürk TV'de açıkladı.

Özyanık şöyle konuştu: "Maslak 1453 projesiyle basında çıkan ya da reklamlarda geçen Fatih Ormanı'nın fiziki bir bağlantısı yoktur. Ancak firma daha sonra Fatih Ormanı Tabiat Parkı işletmecisi olan AKC firmasının hissesini satın aldığını iddia etmiştir. Bizlerde yaptığımız araştırma sonucunda idareden onay olmaksızın böyle bir hisse devri olduğunu tespit ettik. Sözleşmenin 6. maddesine göre 9 Kasım 2012 tarihi itibariyle AKC firmasıyla yapılan sözleşmeyi iptal etmiş bulunmaktayız. 9 Kasım itibariyle Sarıyer 1. Noterliği'nden göndermiş olduğumuz tebligatta da firmaya duyurmuş olduk. Çünkü sözleşme hükümlerimizden biri de hiçbir şekilde idarenin haberi olmaksızın hisse devri yapılmamasıdır. 'Yapıldığı takdirde herhangi bir işleme gerek kalmaksızın sözleşme fesedilir' diye açık bir hükmümüz var. Bu doğrultuda idareden, bakanlıktan onay alınmadan yapılan hisse devri gerekçesiyle Fatih Ormanı Tabiat Parkı işletmesi olan AKC firmasının sözleşmesini iptal etmiş bulunuyoruz."

İptal kararı sonrası CNBC-E'ye konuşan Ağaoğlu bakanlığa meydan okudu. Ağaoğlu "Oraya Hyde Park yapacaktım, alsın bakanlık kendi yapsın" dedi.

Özyanık, 'Ali Ağaoğlu'na ait olan AKC firması aslında 29 yıllık bir süreyle devralmıştı. Artık Fatih Ormanı Tabiat Parkı işletmecisi Ali Ağaoğlu değil dimi' sorusu üzerine "Aslında bu bilgi de teyide ihtiyaç duymaktadır. 2009 yılında açık ihaleyle ihale edilmiş bir işletmeciliktir. 4 yıllık bir süreyi kapsıyordu. 4 yıldan sonra yapılacak olan yatırıma göre ilave süre uzatımı verilebilecek bir sözleşmeydi. Süresi dolmaktaydı ama yapılan devir işleminin usülsüz olması, sözleşmeye aykırı olması nedeniyle biz sözleşmeyi iptal ettik" dedi.


Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Fatih Ormanı B Tipi Mesire Yerinin işletmeciliğini yürüten AKC Petrol Ürünleri'nin sözleşmesini, idareden izin almaksızın bir başka gruba hisse devri yaptığı gerekçesiyle feshetti.

Depozito ve teminatları gelir kaydedilecek olan AKC Petrol Ürünleri, mesire yerini 10 gün içinde hasarsız olarak Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na devredecek, ayrıca 1 yıl boyuncada devlet ihalelerine giremeyecek.

Ali Ağaoğlu'nun Maslak 1453 projesi ile gündeme gelen Fatih Ormanı Mesire Yerinin sözleşmesi 9 Kasım 2012 itibarıyla Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından feshedildi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın yaptığı araştırma sonucu ortaya çıkan süreç şöyle gelişti:

-Dönemin Çevre ve Orman Bakanlığı Bölge Müdürlüğü ile AKC Petrol Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. arasında 9 Aralık 2009 tarihinde Fatih Ormanı Tabiat Parkı ile ilgili olarak, ''İstanbul İli Fatih Ormanı B Tipi Mesire Kapı Girişi Ücretlerinin Tahsili ve Tesislerin İşletmeciliği ile Genel Saha Temizliği İşleri İşletmeciliği İhale Sözleşmesi'' imzalandı.

İhaleyi aldıktan 1 yıl sonra hisseleri devrettiler

-Son dönemde yaşanan tartışmalar üzerine inceleme başlatan Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden, şirkette sermaye tutarı ve ortaklık durumunda değişiklik olduğunu öğrendi. Buna göre, ihale tarihi itibarıyla 100 bin lira hisseli şirkette 90 bin lira tutarında hisse Muammer Akıncı, 10 bin lira tutarındaki hisse Nurten Bayır'a aitken, 24 Aralık 2010 tarihinde hisseler devredildi. Nurten Bayır'ın şirketteki mevcut 10 bin liralık hissesini Ali İbrahimağaoğlu'na, şirket ortaklarından Muammer Akıncı'nın şirketteki mevcut 20 bin liralık hissesi Ali İbrahimağaoğlu'na, 17 bin liralık hissesi Hüseyin Avni İbrahimağaoğlu'na, bin liralık hissesi Adnan Uğur Kılıç;a, bin liralık hissesi Bekir Murat Ögel'e devredildi.

Hisse devrini sermaye artırımı izledi

-15 Mayıs 2012 tarihli ortaklar kurulu kararı ile şirket sermayesi 100 bin liradan 2 milyon 500 bin liraya çıkartılarak, Uludağ Tur Uludağ Turizm ve Ticaret A.Ş. 1 milyon 875 bin lira ile Kuşaklı Kaya Turizm İşletmeleri Ticaret A.Ş. 95 bin lira ile Akdeniz İnşaat Eğitim Hizmetleri A.Ş. ise 20 bin lira ile şirkete ortak alındı. Şirket ana sözleşmesinin sermaye maddesi bu yönde tadil edildi.

-2 milyon 500 bin TL'ye çıkarılan sermayenin 259 bin lirası Ali İbrahimağaoğlu, 124 bin lirası Hüseyin Avni İbrahimağaoğlu, 125 bin lirası Muammer Akıncı, bin lirası Adnan Uğur Kılıç, bin lirası Ali Can İbrahimağaoğlu, 1 milyon 875 bin lirası Uludağ Tur Uludağ Turizm ve Ticaret A.Ş., 95 bin lirası Kuşaklı Kaya Turizm İşletmeleri Ticaret A.Ş., 20 bin lirası Akdeniz İnşaat Eğitim Hizmetleri A.Ş. tarafından taahhüt edildi. Nihai durumunda AKC Petrol Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti'nin ana ortaklarından olan Muammer Akıncı'nın hissesi yüzde 5'e düştü.

Sözleşmeye aykırı davranıldı

Bu durumun ortaya çıkması üzerine fesih için harekete geçen Orman ve Su İşleri Bakanlığı, ihale sözleşmesindeki şu maddeleri uyguladı:

-'' Esas olan, işletmecilik süresince, ihaleyi alan gerçek veya tüzel kişilikler tarafından işletmeciliğin yürütülmesidir. İşletmeci söz konusu tesislerin ve sahanın tamamını, bağımsız bölümlerini veya herhangi bir bölümünü idareden izin almadan devredemez, ortak alamaz, amacı dışında kullanamaz.

- Şirketlerde ve ortak girişimlerde, sözleşme süresince ihaleyi ilk alan işletmecinin şirketteki hissesinin yüzde 51'in altına düşmemesi esastır.

- Yukarıda belirlenen kurallara aykırı ortak alınması durumunda ve bu durumun tespit edilmesi halinde hiçbir ikaza gerek kalmaksızın sözleşme feshedilir. Depozito ve teminatları gelir kaydedilir. Bu durumda işletmeci sözleşme konusu tesisleri ve sahayı idareye teslim edeceğini peşinen kabul eder.

- İşletmeciliği yürüten gerçek ve tüzel kişiliğin, unvan ve adresi değişmese dahi, şirketin hisselerinin idarenin yazılı izni dışında el değişmesi durumunda sözleşmesi feshedilir, depozite ve teminatları gelir kaydedilir.

- İdarenin bilgisi dışında ortak alınması durumunda idare sözleşmeyi fesheder. Ayrıca işletmeci 1 yıl süre ile devlet ihalelerine katılamaz.''

Mesire yeri Bakanlığa geri devredilecek

İşletmeci şirketin ihale hükümlerini ihlal ettiği sonucuna varan Orman ve Su İşleri Bakanlığı, sözleşmeyi 9 Kasım 2012 tarihinde feshetti. Fesih, noter kanalı ile işletmeci şirkete de bildirildi.

İşletmeci şirket, 10 gün içinde tesisi ve sahayı boşaltarak hasarsız, elektrik, su, telefon ve benzeri her türlü borçlardan ve işletme bedelinden borçsuz olarak karşılıklı imzalanacak devir teslim tutanağı mukabilinde idareye teslim edecek.
Yorumlar (0)